Successen


Op 22 november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer. Een wereldwijde primeur! 15 maart 2017 behaalde de Partij voor de Dieren drie zetels extra, een uitbreiding van maar liefst 150 procent.

De vijf PvdD-Tweede Kamerleden sinds maart 2017 (van links naar rechts) Esther Ouwehand, Lammert van Raan, Marianne Thieme, Frank Wassenberg en Femke Merel van Kooten.

We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Met onze komst in de Tweede Kamer hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. We zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. Onze oproep om economische groei als probleem te zien, en niet als oplossing, vindt steeds meer weerklank. We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

Politieke instrumenten
Daarbij maken we ruimschoots gebruik van de middelen die volksvertegenwoordigers tot hun beschikking hebben. We dienen moties in, vragen debatten aan, stemmen over wetten en stellen vragen (Kamervragen, Statenvragen, etc.). Ook schrijven we initiatiefwetsvoorstellen en -nota’s, zoals over onverdoofd ritueel slachten en het afschaffen van de hobbyjacht.

Dat doen we met in totaal inmiddels 76 volksvertegenwoordigers: vijf in de Tweede Kamer, twee in de Eerste Kamer, één in het Europees Parlement, achttien in tien verschillende Provinciale Staten, 33 in achttien verschillende gemeenteraden en vijftien zetels in acht waterschappen.

Actiepartij
Maar ook buiten de Kamers, Staten, Raden en waterschappen zijn we actief. We voeren actie, bijvoorbeeld tegen megastallen en mestvergisters, tegen de verkoop van natuur door het vorige kabinet en tegen internationale handelsverdragen als TTIP en CETA. We maken samen met ons wetenschappelijk bureau, de NGPF, films en boeken, zoals One Single Planet, Méér! en Meat the Truth. En we versterken de internationale beweging van partijen voor de dieren met de Animal Politics Foundation.

Hieronder een greep uit onze successen de afgelopen jaren:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006