Motie Kostić c.s. over uitspreken dat de Kamer zich altijd zal inzetten voor de accep­tatie van lhbtia-personen


21 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen in Nederland veilig en zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn;

spreekt uit dat de Kamer zich altijd zal inzetten voor de acceptatie van lhbtia-personen in de samenleving en zich krachtig uit zal spreken en acties zal inzetten tegen geweld en discriminatie richting de regenbooggemeenschap en schending van mensenrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić
Mutluer
Koekkoek


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, SP, CU, DENK, PvdD, Volt, JA21

Tegen

PVV, CDA, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over uitspreken dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leefomgeving centraal moet staan in het bestrijdingsmiddelenbeleid

Lees verder

Motie Kostić c.s. over non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse kinderen voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer