Motie Van Raan over end-to-end encryptie in stand houden en Europese voor­stellen die dat onmo­gelijk maken niet steunen


30 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie met haar voorstel COM/2022/209 inhoudelijke controle van berichten wil verplichten en daarmee end-to-end encryptie en het postgeheim onmogelijk lijkt te maken,

constaterende dat het briefgeheim gewaarborgd is in artikel 13 van de Nederlandse Grondwet,

verzoekt de regering end-to-end encryptie in stand te houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen,

van Raan
van Baarle
van Ginneken
Leijten
van Weerdenburg


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PVV, D66, PvdA, PvdD, VVD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, CU, SGP