Motie Van Esch over bij de struc­tu­re­rende keuzes vrij­blij­vendheid zo veel mogelijk vermijden


1 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering structurerende keuzes heeft gepubliceerd om Water en Bodem sturend te laten zijn,

constaterende dat de voorgenomen keuzes nog geen wettelijk verankering hebben,

constaterende dat door een te vrijblijvende aanpak de doelen van de Kaderrichtlijn Water de afgelopen 22 jaar nauwelijks dichterbij zijn gekomen,

verzoekt de regering bij de uitwerking van de structurerende keuzes vrijblijvendheid zo veel mogelijk te vermijden en de Kamer halfjaarlijks te informeren over de uitwerking én gekozen wettelijke borging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

D66, CU, PvdD, VVD, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, DENK

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over de overgangsperiode schrappen waarmee fossiele projecten een jaar langer kunnen profiteren van overheidssteun

Lees verder

Motie Van Esch/Beckerman over op zo kort mogelijke termijn de 50%-regeling schrappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer