Motie Ouwehand: geen importen van teer­zandolie in de EU


10 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de winning en het gebruik van teerzandolie over de hele levenscyclus tot 23% meer CO2 uitstoot kunnen leiden dan conventionele aardolie;

constaterende, dat de winning van teerzandolie vaak leidt tot negatieve gevolgen voor de lokale omgeving, bijvoorbeeld door de spanning tussen grootschalige winning en de levenswijze van de inheemse gemeenschappen of de vervuiling van natuur en landschap;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees importverbod op teerzandolie zolang bovenstaande negatieve gevolgen van de winning en het gebruik van deze brandstof niet zijn geadresseerd;

verzoekt de regering tevens, indien dit niet mogelijk blijkt in zowel de Europese als haar eigen bilaterale contacten zich actief in te zetten op het direct aanspreken van de Canadese regering op de benoemde ecologische en sociale gevolgen van de winning en het gebruik van teerzandolie, en de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, CU, D66, PvdA, GL, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Ojik/Ouwehand: bescherm inheemse volkeren tegen landroof

Lees verder

Motie Ouwehand: geen publiekscampagne over miljarden landbouwsubsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer