Nieuwe Wet Dieren belooft grote verbe­te­ringen voor dieren in de bio-industrie


3 juni 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de vernieuwde Wet Dieren, waarin drie wetswijzigingen van de Partij voor de Dieren zijn opgenomen die voor grote dierenwelzijnsverbeteringen in de veehouderij gaan zorgen. Dieren mogen vanaf 2023 niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren: een belofte die kabinetten al sinds 2002 doen, maar tot op heden niet hebben waargemaakt.

Bio-industrie
Op dit moment worden honderden miljoenen dieren in de veehouderij dicht op elkaar zonder daglicht in stallen opgesloten. Om ze aan die kleine ruimtes aan te passen, worden fysieke ingrepen gedaan zoals het afknippen van biggenstaartjes, het onthoornen van kalfjes en geiten en het verwijderen van de achterste tenen bij hanen. Ook wordt een aantal diersoorten, zoals een deel van de leghennen en vleeskonijnen, in krappe kooien opgesloten, waardoor ze elke mogelijkheid tot het tonen van hun natuurlijk gedrag wordt ontnomen. Eenden in de eendenhouderij hebben geen toegang tot zwemwater, en zeugen in de varkenshouderij leven ingeklemd tussen stangen als ze biggetjes krijgen. "De samenleving vindt allang dat dieren een beter leven verdienen, en wetenschappers stapelen rapport op rapport over het dierenleed in de gangbare veehouderij. Konijnen moeten kunnen graven, eenden moeten kunnen zwemmen, varkens moeten kunnen wroeten. Het werd dus hoog tijd dat deze politieke belofte eindelijk werkelijkheid wordt," aldus PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand.

Een ruime Kamermeerderheid stemde in met het voorstel van de Partij voor de Dieren, dat regelt dat deze dieronvriendelijke gebruiken in de veehouderij eindelijk aanpakt worden. Geen ingrepen meer, en geen stalsystemen die dieren permanent de mogelijkheid voor natuurlijk gedrag ontnemen. De minister gaat nu aan de slag met een plan om dit uit te voeren. Ook de wetswijziging over stalbranden is aangenomen, waardoor nu waardoor nu wettelijke maatregelen genomen kunnen worden om dieren daartegen te beschermen: de vrijblijvende plannen tegen stalbranden die het kabinet tot nu toe steeds presenteerde moeten worden vervangen door échte maatregelen.

Huisdieren
De wijziging biedt ook ruimte om beter op te treden bij misstanden in de commerciële huisdierhandel zoals bij de broodfok, maar houdt geen ingrijpende veranderingen in zoals het verplicht los laten lopen van honden en katten. Het verwaarlozen van huisdieren is al een strafbaar feit waar de politie tegen optreedt. Dankzij de wetswijziging kunnen grote broodfokschuren beter worden aangepakt, want daar worden dieren net als in de bio-industrie veelal in slechte huisvesting in donkere schuren gehouden. "Mensen die gewoon goed voor hun huisdier zorgen hoeven zich écht geen zorgen te maken," benadrukt Ouwehand. "De politie komt niet aan de deur om te kijken of je een kattenluikje hebt, dat is niet wat in de wet staat en ook niet wenselijk. Wat natuurlijk gedrag betreft gaat het om het permanent onmogelijk maken daarvan. De hond in de bench of de kat in het reismandje kan natuurlijk als dat nodig is, maar niet dag in dag uit de hele dag. Gelukkig doen de meeste huisdiereigenaren dat al niet. Maar de grote fokkers die zoveel mogelijk huisdieren fokken in slechte omstandigheden zullen echt wat moeten veranderen."

Hulp bij omschakelen
Nu de Wet Dieren inclusief diervriendelijke wijzigingen is aangenomen door de Tweede Kamer én de Eerste Kamer, is het aan het ministerie om de gevolgen van de wetswijzigingen in kaart te brengen. Op basis daarvan kan een plan van aanpak worden gemaakt om de boeren te helpen bij de omschakeling naar een diervriendelijker systeem. Het kabinet heeft al verschillende subsidieregelingen opgetuigd voor de veehouderij. "De Partij voor de Dieren is altijd al tegen de bio-industrie geweest, maar wij hebben ook altijd al duidelijk gemaakt dat boeren vastzitten in het huidige landbouwsysteem dat gericht is op schaalvergroting en intensivering. Boeren moeten geholpen worden met de omschakeling naar een duurzamer en diervriendelijker bedrijf. Het ligt voor de hand dat wordt bekeken hoe de huidige regelingen kunnen worden aangewend om de veehouderij aan te passen aan de 20 jaar oude kabinetsbelofte om het systeem aan te passen aan het dier, en niet het dier aan het systeem," legt Ouwehand uit.

Gerelateerd nieuws

Ecocidenota inspireert landen over hele wereld

De initiatiefnota van de Partij voor de Dieren over het strafbaar stellen van ecocide is vanaf vandaag beschikbaar in het Eng...

Lees verder

PvdD: 'Maak windmolens vogelvriendelijk'

De Partij voor de Dieren heeft in schriftelijke vragen aangedrongen op maatregelen om het aantal vogelaanvaringen met windmol...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief