Kamer verhoogt Neder­landse inzet klimaat­doelen


16 oktober 2014

Nederland moet meer ambitie tonen voor Europese klimaat- en energiedoelen. Premier Rutte was van plan om de toch al veel te magere Europese doelen nog verder af te zwakken. De Kamer floot hem vandaag terug via een motie van de Partij voor de Dieren. Nederland mag zich niet langer verzetten tegen het voorstel om in 2030 een energiebesparing te realiseren van 30 procent. Ook op het gebied van duurzame energie moet er een tandje bij: in 2030 moet 27 procent van de opgewekte energie groen zijn.

De voorstellen van de Europese Commissie werden al fel bekritiseerd door wetenschappers omdat ze verre van toereikend zijn om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Zelfs bedrijven wilden meer ambitie van de EU. De Nederlandse regering vond zelfs deze magere doelen nog te hoog en heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt om de klimaatambities nog verder naar beneden bij te stellen. Dankzij de motie van Esther Ouwehand steekt de Kamer daar nu een stokje voor.

Esther Ouwehand: “Europa is één van de grootste vervuilers ter wereld. Onze levensstijl gaat letterlijk ten koste van de leefomgeving van mensen in andere landen. De Partij voor de Dieren wil dat daar een einde aan komt. Nederland zou een voortrekkersrol moeten spelen in het Europese klimaatdebat, in plaats van de toch al veel te magere ambities verder uit te hollen.”

Gerelateerd nieuws

Opinie: Het laatste jachtseizoen

Gepubliceerd op Joop.nl, 15 oktober Vandaag start het jachtseizoen: voor de laatste keer in camouflagepak achter hazen, koni...

Lees verder

Meldcode dierenmishandeling bij huiselijk geweld

Hulpverleners moeten bij huiselijk geweld gaan letten op signalen van dierenmishandeling. Op verzoek van de Partij voor de Di...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief