Motie Ouwehand over verplicht aanlanden van bijvangsten


17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bijvangsten gemiddeld 9% tot 25% van de totale vangst uitmaken;

constaterende, dat de bijvangst vaak (half)dood wordt teruggegooid;

constaterende, dat bijvangst nu niet wordt meegeteld in de vangstquota en dat hierdoor de effectiviteit van het stellen van vangstquota sterk wordt verminderd;

verzoekt de regering zich er in kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voor in te zetten dat bijvangsten verplicht worden aangeland en dus meetellen in de vangsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP.