Lid worden


Sluit je aan bij het groeiend verzet en word lid van de Partij voor de Dieren!

Lid worden

Actief worden

Bent u lid van de Partij voor de Dieren en wilt u actief worden in een regionale afdeling of werkgroep? Neem dan contact op met de betreffende regionale afdeling of werkgroep.

Contributie

Leden kunnen de jaarlijkse contributie (€ 20,00) voor het lidmaatschap overmaken op rekeningnummer NL94 TRIO 0212486934 van de Triodos Bank ten name van de Partij voor de Dieren te Amsterdam, onder vermelding van contributie (jaartal).
Aanvullende bankgegevens voor het overmaken vanuit het buitenland: IBAN: NL94 TRIO 0212486934 en BIC: TRIONL2U.

Om de contributie automatisch af te laten schrijven kunt u een formulier online invullen, klik hier (let op: dit formulier is alleen te gebruiken als u al lid bent). Dit formulier kunt u eventueel ook aanvragen via administratie@partijvoordedieren.nl. Met een doorlopende machtiging heeft u vervolgens geen omkijken meer naar de betaling van de contributie. Daarnaast scheelt deze optie papier, omdat we u minder post hoeven te sturen.

Vragen over lidmaatschap

Voor vragen over uw lidmaatschap of uw lidmaatschap opzeggen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via administratie@partijvoordedieren.nl.

(E-mail)adreswijziging doorgeven

Is uw e-mail of woonadres gewijzigd? Laat het de ledenadministratie weten via administratie@partijvoordedieren.nl.

Jongerenorganisatie

Ben je tussen de 14 en 28 jaar, dan kun je je aansluiten bij de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren: PINK! Lid blijven van PINK! kan tot en met 31 jaar. Klik hier voor informatie en hier om je aan te melden. Vanaf 16 jaar kun je je ook aanmelden voor het combinatielidmaatschap van de Partij voor de Dieren en PINK!. Meld je dan aan via het aanmeldformulier en kies vervolgens voor het combinatielidmaatschap, klik hier.

Giften

Wanneer u (nog) geen lid wilt worden van de partij, is een gift van harte welkom! Giften aan politieke partijen zijn aftrekbaar van de belasting. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL94 TRIO 0212486934 van de Triodosbank ten name van de Partij voor de Dieren te Amsterdam, onder vermelding van gift. (aanvullende bankgegevens voor het overmaken vanuit het buitenland: IBANcode: NL94 TRIO 0212486934 en BIC: trionl2u).

U kunt de Partij voor de Dieren ook steunen met een lijfrente-schenking, legaat of erfenis. Fiscaal aantrekkelijk, zodat het geld (vrijwel) volledig kan worden ingezet om krachtig op te komen voor dieren, natuur en milieu. Voor meer informatie, klik hier.

Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom om de Partij voor de Dieren te steunen. Hartelijk dank!

Adresgegevens

De Partij voor de Dieren is gevestigd in Amsterdam.

Post kunt u sturen naar:
Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

E-mail: Klik hier om naar het contactformulier te gaan.