Motie Thieme c.s. over de verrijkte kooi


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de verrijkte kooi in de praktijk nauwelijks welzijnsverbetering oplevert ten opzichte van de traditionele legbatterij;
constaterende, dat de traditionele legbatterij vanwege dierenwelzijn in alle EU-landen verboden zal worden;
overwegende, dat er naar verwachting steeds meer aandacht zal komen voor dierenwelzijn in Europa en logischerwijs de verrijkte kooi daarom geen lang leven beschoren zal zijn;
constaterende, dat door pluimveehouders vooralsnog nauwelijks geinvesteerd is in de verrijkte kooien;
constaterende, dat het LEi weinig marktkansen ziet voor eieren uit verrijkte kooien, mede omdat het prijsverschil met scharreleieren slechts 0,6 cent per ei is;
overwegende, dat om onnodige investeringen te voorkomen het ook in het belang van de pluimveehouders is om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de ontoelaatbaarheid van de kooihuisvesting van legkippen;
verzoekt de regering het legkippenbesluit aan te passen, zodat alle kooihuisvesting voor legkippen, ook de verrijkte kooi, verboden wordt en te onderzoeken welke kosten hiermee samenhangen en welke financiƫle compensatie er voor reeds gedane investeringen in de verrijkte kooihuisvesting mogelijk is;
verzoekt de regering hierbij te onderzoeken in hoeverre het eerdere wetsvoorstel, waarin een verbod op de verrijkte kooi was opgenomen, hernieuwd kan worden ingebracht, zodat geen onnodige tijd wordt verloren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van Gent
Waalkens
Van der Ham


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over de kosten voor vaccinatie van pluimveehouders

Lees verder

Motie Thieme c.s. over een verbod op het onverdoofd ritueel slachten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer