Motie Ouwehand/Van Velzen over aanpak van de frau­de­ge­voe­ligheid van het huidige vergun­nin­gen­systeem


2 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat diverse instanties betrokken bij de handhaving van de CITES-regelgeving, inclusief het CITES-bureau, aangeven dat het huidige vergunningensysteem voor de handel in bepaalde diersoorten fraudegevoelig is of kan zijn;

overwegende, dat deze (mogelijke) fraudegevoeligheid verweving van legale en illegale handel in de hand werkt waardoor "grijze circuits" kunnen ontstaan (WNF, 2007);

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om de fraudegevoeligheid van het huidige vergunningensysteem aan te pakken, met hierbij aandacht voor de identificatie en registratie van dieren en de mogelijkheid voor het invoeren van een opvolgingsplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

LVER, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Van Velzen over ontwikkeling van een centraal informatiesysteem

Lees verder

Motie Ouwehand over het rechtvaardig toepassen van het principe "de vervuiler betaalt"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer