Motie PvdD aange­nomen: Dieren­welzijn nu wette­lijke taak advies­bureau NVWA


21 februari 2014

Een ruime meerderheid van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PVV en 50+ heeft de motievan de Partij voor de Dieren gesteund waardoor in de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling voor de NVWA, dierenwelzijn wordt opgenomen als wettelijke taak voor het onafhankelijke adviesorgaan binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO).

BuRo geeft gevraagd en ongevraagd kennisonderbouwde adviezen aan de ministers van VWS en EZ over de veiligheid van voeding en consumentenproducten. Dat is een wettelijke opdracht. Op vrijwillige basis deden de onderzoekers van dit bureau dat ook zo nu en dan voor dierenwelzijn. Het wordt dankzij de PvdD-motie nu een wettelijke taak. Daarmee wordt de kennis over dierenwelzijnsrisico’s en het ontwikkelen van betere toezichtstrategieën op dierenwelzijn wettelijk geborgd.

De NVWA heeft de taak van de overheid gekregen om toezicht te houden en te handhaven als er sprake is van wettelijke overtredingen. De NVWA wordt hierin geadviseerd door BuRo. Het BuRo heeft eerder gewezen op kleine- en middelgrote slachterijen die de regels onvoldoende naleven, op de volksgezondheidsrisico’s van paardenvlees van onbekende herkomst.

Al jaren worden we opgeschrikt door misstanden in de huisdierenhandel (exotenhandel) en de misstanden in de vee-industrie, diertransporten en slachthuizen. Het stelselmatig knippen van staarten bij varkens en kalveren die lijden aan ademhalingsproblemen vanwege een slecht stalklimaat. Schapen en geiten die dagenlang opgesloten zitten in veewagens en zonder water of voedsel bezwijken aan hitte of kou. Extreme pijn en stress bij kuikens die voor de slacht onvoldoende worden verdoofd en met volledig bewustzijn worden geplukt en geslacht.

Nu BuRo dierenwelzijn als wettelijke taak erbij krijgt, zal dat bijdragen aan een beter, adequater toezicht en handhavingsbeleid van dierenwelzijnswetgeving van de NVWA.

Meer informatie over de adviezen van BuRO: http://www.vwa.nl/onderwerpen/risicobeoordelingen1/dossier/bureau-risicobeoordeling-en-onderzoeksprogrammering/adviezen

Gerelateerd nieuws

Omwonenden beter beschermd tegen landbouwgif

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het kabinet maatregelen treffen om omwonenden van bollenvelden, fruitpercelen...

Lees verder

Partij voor de Dieren in actie voor gifvrije fietsroutes in Gelderland

De Partij voor de Dieren heeft vandaag actie gevoerd voor gifvrije fietsroutes in Gelderland. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief