Motie Thieme over verplicht came­ra­toe­zicht op veemarkten


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering over te gaan tot verplicht cameratoezicht op veemarkten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, SGP, VVD