Succes: metam-natrium voorlopig verboden


27 mei 2014

Dijksma heeft per direct een voorlopig verbod ingesteld op het gebruik van het landbouwgif metam-natrium. Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft zij dit vandaag in een brief aan de Kamer laten weten. Metam-natrium is een zeer giftig grondontsmettingsmiddel dat wordt gebruikt bij onder andere de teelt van lelies en aardbeien. Het middel kan de gezondheid van omwonenden en passanten ernstig schaden, bevestigt een expertpanel van het Ctgb. Mensen kunnen acuut longoedeem oplopen en chronische luchtwegklachten ontwikkelen. Met het voorlopige verbod komt Dijksma deels tegemoet aan een oproep van Esther Ouwehand, die met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, maatregelen eiste tegen dit gevaarlijke gif.

Metam-natrium is zeer omstreden vanwege de grote risico’s voor mens en milieu. Al in 1991 is het daarom door de Nederlandse overheid aangewezen als een stof die zo snel mogelijk zou moeten worden gesaneerd. Uiterlijk in 2000 had het middel van de markt moeten zijn gehaald. Dat is niet gebeurd. Eind vorig jaar sloot een Kamermeerderheid zich aan bij de kritiek van Esther Ouwehand op het veel te vrijblijvende gifbeleid van het kabinet. Staatssecretaris Dijksma weigerde vooralsnog echter gehoor te geven aan de wens van de Kamer voor een algeheel verbod op metam-natrium.

Vandaag blijkt dat het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in een verkennende studie tot de conclusie is gekomen dat risico’s voor omwonende kinderen niet kan worden uitgesloten, zelfs niet wanneer een bufferzone van 100-150 meter wordt aangehouden. Bufferzones worden in Nederland overigens niet gehanteerd. Metam-natrium wordt daardoor pal naast woonhuizen, scholen en fietspaden gebruikt. In reactie op de studie van het Ctgb laat staatssecretaris Dijksma weten dat ze de effecten van metam-natrium op omwonenden wil onderzoeken via een volledige herbeoordeling. In afwachting van de resultaten van het onderzoek heeft zij het gebruik van het middel per direct verboden.

Esther Ouwehand: “De verhoudingen beginnen zichtbaar te kantelen. Nadat de gevolgen van gif voor omwonenden jarenlang zijn genegeerd, wordt het omstreden metam-natrium nu voorlopig van de markt gehaald. Een belangrijk resultaat in onze strijd tegen landbouwgif.”

De Gezondheidsraad onderschrijft de gevaren van landbouwgif die door de Partij voor de Dieren aan de kaak worden gesteld. In haar rapport Gewasbescherming en omwonenden van begin dit jaar bevestigt zij dat bestrijdingsmiddelen ernstige ziektes kunnen veroorzaken zoals de ziekte van Parkinson en kinderleukemie. De Partij voor de Dieren opende begin vorig jaar samen met Stichting Bollenboos het meldpunt Gifklikker.nl. Ook daar kwamen veel meldingen binnen over metam-natrium.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren naar Brussel

De Partij voor de Dieren heeft een zetel in het Europees Parlement behaald. We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt: de eerste ...

Lees verder

Onderzoek na motie PvdD: ernstige welzijnsproblemen rashonden en -katten

Rashonden en -katten hebben meer gezondheidsproblemen dan ‘gewone’ honden en de huiskat. Dat blijkt uit de eerste resultaten ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief