Motie Thieme c.s. over frequentere controle op de naleving van dieren­wel­zijns­wet­geving in de veesector


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de AID al jaren achtereen in haar jaarverslag aangeeft dat zij minder controle op welzijnsregels heeft uitgevoerd dan gepland;
constaterende, dat bijvoorbeeld varkensbedrijven volgens planning slechts één op de tien jaar controle krijgen op de welzijnsregels in het Varkensbesluit en dat zelfs deze frequentie niet wordt gehaald;
constaterende, dat het onderzoek van de Universiteit van Utrecht al eerder uitwees dat overtredingen van het Varkensbesluit lucratief zijn, mede gelet op de lage straffen;
overwegende, dat de regelgeving voor dierenwelzijn in de veesector vanwege economische belangen al veel te wensen overlaat en strikte handhaving meer dan redelijk is;
verzoekt de regering prioriteit te geven aan substantieel frequentere controle van dierenwelzijnwetgeving in de veesector en te onderzoeken hoe dit gefinancierd kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van Gent
Van der Ham


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over het vermelden van de herkomst van eieren op etiketten

Lees verder

Motie Thieme c.s. over welzijnsregels voor vleeskippen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer