Motie Ouwehand/Thieme over een plan van aanpak om de malafide honden­handel tegen te gaan


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het opsporings- en vervolgingsbeleid van de AID onvoldoende is gebleken om de malafide handel in honden terug te dringen en dat verplichte IDentificatie en registratie de malafide hondenhandel slechts beperkt zal kunnen tegengaan;

verzoekt de regering om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen om de malafide hondenhandel tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER