Computer 5130405 1280 1

Kennis en cultuur

Goed en toegankelijk onderwijs is de basis voor een vrije samenleving. Jezelf een leven lang kunnen ontwikkelen, dat vinden we belangrijk. Met gelijke kansen voor iedereen. En aandacht voor kunst, cultuur en onafhankelijke media (journalisten) die de machthebbers controleren.

Maar er zijn te weinig leraren. En leraren die wel voor de klas staan, hebben het te druk. Kansenongelijkheid groeit. Er moet daarom meer geld komen voor goed en toegankelijk onderwijs. Daarnaast krijgt de kunst-, cultuur- en mediasector de ruimte om vernieuwend en kritisch te zijn en makers worden eerlijk beloond. Journalisten moeten worden beschermd.

Kennis en cultuur

Passend, toegankelijk en inclusief onderwijs

In het onderwijs moet plek zijn voor elke leerling. Ongeacht afkomst of talent. Want leren is een recht. Met onderwijs dat past bij de mogelijkheden en talenten van iedere leerling.

6 concrete plannen

 1. Cijfers zijn niet zaligmakend
 2. Betere voorlichting over taboeonderwerpen
 3. Leerling staat centraal in het onderwijs

 1. Goede kaders voor thuisonderwijs
 2. Geen verplichte maatschappelijke stage
 3. Stop bezuinigingen passend onderwijs

Kunst, cultuur en erfgoed voor iedereen

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in onze samenleving en zijn van onschatbare waarde. De Partij voor de Dieren wil dat iedereen kan genieten van kunst, cultuur en erfgoed. Het zorgt voor nieuwe idee├źn, reflectie en voor verandering. Het zorgt ervoor dat mensen ergens over nadenken. Bijvoorbeeld over nieuwe oplossingen van de klimaatcrisis of de woningcrisis.

4 concrete plannen

 1. Excuses koloniale- en slavernijverleden en Keti Koti wordt nationale feest- en herdenkingsdag
 2. Sinterklaasfeest voor iedereen
 3. Cultuur en muziekeducatie vaste plek in onderwijs

 1. Budget kunst en cultuur omhoog

Bescherm de onafhankelijke wetenschap en journalistiek

De Partij voor de Dieren wil dat wetenschappers en journalisten onafhankelijk en veilig kunnen werken. In Nederland en in de rest van de wereld.

4 concrete plannen

 1. Recht op informatie
 2. Auteursrecht moderniseren
 3. Koester persvrijheid

 1. Investeren in onafhankelijke en vrije wetenschap

Studeren met perspectief

Tegenwoordig staan studenten steeds meer onder te grote druk. Dit moet veranderen. Studeren moet gaan over jezelf ontwikkelen. Niet over steeds sneller studeren, veel geld lenen en stress hebben. Er moet ook meer aandacht komen voor de geestelijke gezondheid van studenten.

3 concrete plannen

 1. Betaalbaar studeren
 2. Royale compensatie studieschuld en rente studieschuld 0%
 3. Geen meekijksoftware

Groene en gezonde scholen

De Partij voor de Dieren wil groene schoolpleinen, veel buitenlessen en gezond, duurzaam eten in kantines. Dan voelen leerlingen zich prettiger. En kunnen ze beter leren. Ook lesboeken geven meer aandacht aan een duurzame wereld.

2 concrete plannen

 1. Extra investeren in milieu- en natuureducatie
 2. Duurzaam, gezond en goed onderwijs

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit