Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Provinciale Statenfractie Flevoland zoekt beleidsmedewerker

Partij voor de Dieren Provincie Flevoland zoekt een beleidsmedewerker voor 16 - 20 uur per week. De beleidsmedewerker biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de volksvertegenwoordigers. Het is een zelfstandige functie in een politieke omgeving, waarbij je de mogelijkheid krijgt om de idealen van de Partij voor de Dieren om te zetten in concrete voorstellen en acties. Om onze ambities waar te maken zijn wij per direct op zoek naar een ervaren beleidsmedewerker.

Tot uw taken als beleidsmedewerker horen o.a.:

 • het vergaren en analyseren van informatie;
 • het opbouwen van kennisdossiers;
 • het (mee)schrijven van moties/schriftelijke vragen/amendementen/ initiatiefvoorstellen;
 • inhoudelijk voorbereiden en volgen van Statenvergaderingen en commissievergaderingen;
 • communicatieve werkzaamheden, waaronder het schrijven van persberichten en het onderhouden van de website en social media;
 • het ondersteunen van de fractie.

    Onze ideale beleidsmedewerker:

    • heeft grote affiniteit met dierenwelzijn, natuur en milieu;
    • onderschrijft de uitgangspunten en idealen van de Partij voor de Dieren;
    • heeft HBO/universitair werk- en denkniveau, een relevant netwerk en werkervaring;
    • heeft een nauwkeurige, flexibele en proactieve werkhouding;
    • heeft goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
    • heeft ruime ervaring met social media;
    • heeft geen bezwaar om soms in de avonduren te werken.

    Geïnteresseerd?
    Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag vóór 24 juli 2020. U kunt uw sollicitatie per e-mail sturen aan onze fractievoorzitter Leonie Vestering: l.vestering@partijvoordedieren.nl.

    Provinciale Statenfractie Gelderland zoekt fractiemedewerker

    De Partij voor de Dierenfractie in de provincie Gelderland is op zoek naar een enthousiaste fractiemedewerker. Onze fractie bestaat uit twee Statenleden en drie commissieleden. De fractiemedewerker ondersteunt de fractie op beleidsinhoudelijk, communicatief, en op organisatorisch en administratief gebied. Eventueel kan de functie ook parttime door twee personen worden vervuld.

    Werkzaamheden:

    • inhoudelijk vooronderzoek en voorwerk op de diverse dossiers;
    • onderzoeken van het provinciaal beleid m.b.t. de aandachtsgebieden van de Partij voor de Dieren;
    • assisteren van de fractie bij voorbereiding op de staten- en commissievergaderingen, bij het schrijven van moties/schriftelijke vragen/amendementen/initiatiefvoorstellen;
    • onderhouden en uitbreiden van contacten met onder andere relevante maatschappelijke organisaties, overheidsdiensten, inwoners van Gelderland en het bedrijfsleven in Gelderland, de provinciale en landelijke fracties van de Partij voor de Dieren;
    • schrijven van artikelen voor de website en berichten voor social media;
    • samenstellen / opstellen van nieuwsbrieven;
    • opstellen van persberichten;
    • behandeling van inkomende post en email;
    • behandeling van telefonische vragen;
    • organiseren en notuleren van (fractie)vergaderingen;
    • organiseren van activiteiten als werkbezoeken, debatten, enquêtes.

    Profiel:

    • kennis van en ervaring met bijvoorbeeld enkele van de volgende onderwerpen:
     • Wet natuurbescherming
     • intensieve veehouderij en/of biologische landbouw
     • wetgeving m.b.t. dierenwelzijn
     • ruimtelijke ordening
     • milieuwetgeving
     • verduurzaming van de samenleving;
    • HBO/WO werk- en denkniveau;
    • affiniteit met de Partij voor de Dieren, en in staat om het gedachtegoed uit te dragen;
    • zelfstandig kunnen werken, gevoel hebben voor prioriteiten;
    • goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
    • goede beheersing in woord en schrift van de Nederlandse taal;
    • ervaring met de gebruikelijke computerprogramma’s;
    • ervaring met social media;
    • eventueel kennis van de provinciale politiek;
    • bij voorkeur woonachtig in Gelderland, en bereid met openbaar vervoer te reizen;
    • een punctuele, flexibele en proactieve werkhouding;
    • analytisch denkvermogen;
    • bereid om incidenteel in de avonduren te werken.

    Wij bieden:

    • een leuke, afwisselende, en uitdagende baan;
    • een mogelijkheid om je in te zetten voor dieren, mensen, natuur en milieu in de provincie Gelderland;
    • een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

    Geïnteresseerd?

    Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en CV graag digitaal voor 1 september 2020. U kunt uw mail richten aan dhr. Luuk van der Veer (fractievoorzitter), mailadres: l.vanderveer@partijvoordedieren.nl. Meer over onze werkzaamheden is te zien op onze website gelderland.partijvoordedieren.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u ook via de mail contact opnemen.

    Provinciale Statenfractie Zuid-Holland zoekt fractieondersteuner (onbezoldigd)

    Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De partij staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij werken met een gedreven team om de doelstellingen van de partij waar te maken in Zuid-Holland. We zijn momenteel met twee zetels vertegenwoordigd in de Staten. Daarnaast zijn er een fractiemedewerker en een fractieondersteuner actief. Op korte termijn zijn we op zoek naar een enthousiaste fractieondersteuner om ons team te versterken.

    Wat bieden we?

    • Als fractieondersteuner krijg je een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk in de fractie en te ervaren of het politieke werk in de provincie wat voor je is.
    • Je neemt één tot twee keer per maand deel aan onze fractievergadering.
    • Je helpt mee met het verzamelen, lezen en analyseren van nieuws, beleidsstukken
     en andere informatie.
    • Je helpt mee met het inhoudelijk voorbereiden van commissievergaderingen.
    • Je denkt mee met het opstellen van schriftelijke vragen, moties, amendementen,
     initiatiefvoorstellen of debatbijdragen.
    • Je denkt mee over de te volgen politieke strategie en tactiek van de fractie.

    Wat vragen wij van je?

    • Je voelt je verwant met de uitgangspunten en idealen van de Partij voor de Dieren.
    • Je bent lid van de Partij voor de Dieren.
    • Je hebt affiniteit met dierenwelzijn, natuur en milieu.
    • Je bent bereid om je in te zetten voor de idealen van de partij in Zuid-Holland.
    • Je vindt het leuk om je te verdiepen in politieke dossiers.
    • Je bent in staat om zelfstandig te werken.
    • Je bent ongeveer twee tot vier uur in de week beschikbaar.

    Reageren op deze vacature

    Ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen? Neem contact op met Carla van Viegen (onze fractievoorzitter): c.vanviegen@partijvoordedieren.nl. Graag ontvangen we je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk op 15 augustus 2020. Deze kun je sturen naar: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl.

    Afdeling Noord-Holland zoekt bestuursleden

    De afdeling Noord-Holland bestaat sinds 2 februari 2015. In 2018 zat de zittingstermijn van het eerste bestuur erop. Om te zorgen voor continuïteit in het afdelingsbestuur zijn we op zoek naar enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

    Als bestuurslid neem je plaats in een onbezoldigd werkbestuur. Je geeft samen met de andere bestuursleden de provinciale afdeling verder vorm en helpt mee met het uitvoeren van de taken van het bestuur. De taakverdeling gebeurt in onderling overleg.

    Wat doet het afdelingsbestuur?

    • vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten
    • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau)
    • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden
    • scout nieuw bestuurlijk en politiek potentieel voor de partij
    • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidaten en verkiezingsprogramma’s
    • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij
    • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien
    • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met resp. het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten
    • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling
    • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering
    • je bent tenminste 18 jaar oud
    • je bent enkele jaren (actief) lid van de Partij voor de Dieren
    • je bent op de hoogte van wat er in de provincie speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu
    • je hebt bestuurlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden
    • je stemt volledig in met de doelstellingen van onze partij
    • je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
    • je hebt de juiste teamspirit
    • je woont in de provincie Noord-Holland
    • je bent van onbesproken gedrag

    Wat vragen wij van je?

    De gemiddelde tijdsbesteding is 4 uur per week, in campagnetijd wordt wat meer tijd gevraagd. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. Wij verwachten van kandidaten dat zij de totale zittingstermijn in functie blijven.

    Wat bieden wij?

    Om te beginnen een leuke en leerzame tijd! De Partij voor de Dieren is een actieve en flexibele partij waar veel ruimte is voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Ondersteuning vanuit het partijbureau wordt geboden in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een vast budget voor onkosten.

    Heb je interesse?

    Je cv en motivatie ontvangen we graag op mailadres noordholland@partijvoordedieren.nl