Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren zoekt medewerker audiovisueel productiewerk en communicatie (40 uur per week)

Wil jij jouw idealen voor een samenleving waarin duurzaamheid en mededogen centraal staan combineren met tijdelijk werk in de communicatie? Dan is dit je kans!

Ter versterking van ons team is de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren op zoek naar een enthousiaste en betrokken medewerker die zich gedurende zes maanden gaat bezighouden met het ondersteunen van de videograaf binnen de afdeling communicatie. Heb je een audiovisuele (of andere relevante) opleiding op MBO of HBO niveau gevolgd en wil je (verdere) werkervaring opdoen in een uitdagende en afwisselende communicatieomgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Werkzaamheden:

 • Je beheerst de basisvaardigheden van Adobe Première Pro (montage) en Adobe Photoshop;
 • Je helpt bij het maken van de productieplanning van grotere videoprojecten en onderhoudt het contact met de betrokken partijen;
 • Je biedt ondersteuning bij videoprojecten in relatie tot camera, licht, geluid en montage;
 • Je helpt mee met het online zoeken van beelden voor video’s en legt contact met organisaties over het gebruik van deze beelden;
 • Je maakt zelfstandig visuele content voor social media, zoals foto’s, GIF’jes, video’s, IG-stories, eenvoudige animaties.

Vereisten:

 • Je hebt een passie voor social media (met name Twitter, Facebook en Instagram) en je volgt alle trends en innovaties op dit gebied; enige ervaring met de productie van visuele uitingen op social media (foto’s, video’s, animaties) is een pré;
 • Je kunt zelfstandig en nauwkeurig werken;
 • Je hebt een enthousiaste, actieve en flexibele werkhouding (ook in de avond of in het weekend moet je soms inzetbaar kunnen zijn);
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; je bent bekend met de tone of voice op social media;
 • Je bent geïnteresseerd in politiek;
 • Je hebt grote affiniteit met de doelstellingen en visie van de Partij voor de Dieren.

Wij bieden:

 • een dynamische werkplek binnen een gedreven en deskundig communicatieteam;
 • een mogelijkheid om je in te zetten voor dieren, natuur en milieu en een duurzamere samenleving met meer mededogen.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Myrna van de Laar.

Stuur je motivatiebrief en CV vóór maandag 17 december naar sollicitatiespvdd@tweedekamer.nl.

Partij voor de Dieren afdeling Fryslân zoekt bestuursleden

De Partij voor de Dieren is een snelgroeiende politieke partij met steeds meer leden en volksvertegenwoordigers. Ook in Fryslân, waar we sinds 2015 een Provinciaal Statenlid hebben en een lid in het Algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. In 2017 is daar een gemeenteraadslid in Leeuwarden bijgekomen.

De afdeling Fryslân bestaat sinds 2012 en ondersteunt niet alleen onze volksvertegenwoordigers maar organiseert ook (politieke) acties en bijeenkomsten en helpt actieve leden overal in Fryslân op te komen voor belangen van dieren, natuur en milieu.

Wegens verhuizing/emigratie, gezinsuitbreiding, verandering van werkkring of overstap naar een politieke functie van betrokkenen is het afdelingsbestuur in de afgelopen jaren gevoelig uitgedund. Wij zoeken daarom nu nieuwe en gedreven vrijwilligers voor toekomstige functies in het afdelingsbestuur, te vervullen na een inwerkperiode en/of kadercursus.

Wat zijn de taken van een afdelingsbestuur?

a. de afdelingsvergadering bijeenroepen (minstens één keer per jaar);

b. de communicatie verzorgen met de leden en met andere partijorganen;

c. de afdeling goed organiseren en volgens de landelijke richtlijnen laten functioneren;

d. de fracties volgen en ondersteunen en deze verbinden met de afdeling;

e. nieuw potentieel voor de partij scouten;

f. verkiezingscampagnes uitvoeren en daarbij leden, fracties en kandidaten betrekken;

g. de afdeling vertegenwoordigen, zowel binnen de partij als naar buiten;

h. actieve leden motiveren en stimuleren om activiteiten te ontplooien;

i. activiteiten van de partij in Friesland ‘naar buiten toe’ communiceren;

j. een jaarplan opstellen en uitvoeren;

k. een jaarverslag schrijven met een overzicht van resultaten en activiteiten.

Taken voor alle bestuursleden

Een aantal taken gelden voor alle bestuursleden tezamen. Deze zijn o.a. het voeren van verkiezingscampagnes, zorgen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook speuren alle bestuursleden naar nieuw potentieel voor de partij (‘talentscouting’) en stimuleren zij gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en/of politieke ambities waar te maken. Hun belangrijkste taak is De Partij voor de Dieren in Fryslân op de kaart te zetten.

Specifieke taken afdelingsvoorzitter

De voorzitter leidt het bestuur en de afdeling. Hij/zij zit de bestuurs- en afdelingsvergaderingen voor. Hij/zij is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt hij/zij nauw contact met de volksvertegenwoordigers. De voorzitter is doelgericht, besluitvaardig en beschikt over politieke antennes.

Specifieke taken afdelingssecretaris

De secretaris bereidt – samen met de voorzitter – inhoudelijk de vergaderingen voor, zorgt voor een verslag daarvan (notulen) en controleert of afspraken worden nagekomen. De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie. De secretaris is nauwkeurig, zakelijk, een goed organisator, schrijft helder en kan overweg met o.a. tekstverwerkingsprogramma’s, Facebook, Instagram en e-mailprogramma's.

Specifieke taken afdelingspenningmeester

De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op en maakt een begroting voor het komende jaar. Hij/zij beheert het onkostenbudget, betaalt declaraties uit en vraagt bij het hoofdbestuur geld aan voor bijzondere projecten.

Taken algemeen bestuurslid afdeling

Algemene bestuursleden coördineren specifieke deelgebieden, zoals politieke lobby, verkiezingscampagnes, communicatie en sociale media, of organiseren specifieke activiteiten in de provincie. Een algemeen bestuurslid kan goed organiseren en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wat vragen wij?

Onze bestuursleden wonen in Fryslân en zijn tenminste 18 jaar oud. Zij herkennen zich in de doelstellingen en keuzes van de Partij voor de Dieren. Zij zijn goed op de hoogte van wat er in de provincie speelt rond de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu. Bestuursleden beschikken over teamspirit en vooral enthousiasme. Zij worden steeds voor drie jaar benoemd en treden – behoudens overmacht – tussentijds niet af. De voorzitter besteedt gemiddeld ca. 6 uur per week aan zijn/haar functie; de overige functies vragen doorgaans wat minder tijd.

Wat bieden wij?

De Partij voor de Dieren is een actieve partij met ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Er is ondersteuning vanuit het partijbureau in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een onkostenvergoeding. Het landelijk partijbureau helpt de afdeling met handboeken, overeenkomsten voor actieve leden, materialen, intranet, etc.

Belangstelling?

Belangstellenden sturen een brief met motivatie en CV naar friesland@partijvoordedieren.nl, met als onderwerp ‘afdelingsbestuurder’. Meer informatie over de huidige organisatie van de provinciale afdeling kan eveneens via dit e-mailadres worden gevraagd.

Penningmeester gezocht voor Stichting Ondersteuning Zeeuwse Statenfractie Partij voor de Dieren

Stichting Ondersteuning Zeeuwse Statenfractie Partij voor de Dieren zoekt een penningmeester.

De onlangs opgerichte stichting heeft tot doel de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zeeland te ondersteunen. Het betreft een onbezoldigde functie.

Samen met de andere bestuursleden van de stichting ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de stichting. De penningmeester draagt met name zorg voor de verantwoording van de besteding van het fractiebudget en overige inkomsten en uitgaven van de stichting. De meeste vergaderingen en werkzaamheden vinden plaats in Middelburg.

Tot je taken als penningmeester horen o.a.:

 • het opstellen van een financieel jaarplan en meerjarenplan;
 • het opstellen van deelbegrotingen voor speciale activiteiten;
 • het verifiëren en laten accorderen van declaraties;
 • personeelsmutaties en het laten verzorgen van de loonadministratie;
 • het maken van kwartaaloverzichten ten behoeve van het bestuur;
 • het maken van financiële jaarverslagen;
 • het bewaken van de financiële kaders zoals gesteld door de provincie;
 • het verantwoorden van de uitgaven naar de provincie.

Onze ideale penningmeester:

 • is lid van de Partij voor de Dieren;
 • onderschrijft de uitgangspunten en idealen van de Partij voor de Dieren;
 • heeft HBO/universitair werk- en denkniveau en kennis van financiële processen;
 • heeft bij voorkeur ervaring als penningmeester van een stichting of vereniging;
 • heeft een nauwkeurige, flexibele en proactieve werkhouding;
 • heeft goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • werkt gestructureerd en houdt overzicht;
 • heeft geen bezwaar om soms in de avonduren te vergaderen.

Geïnteresseerd?
Je aanbieding met motivatie en CV ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Je kunt deze per e-mail sturen aan onze fractievoorzitter Trees Janssens: tao.janssens@zeeland.nl

Partij voor de Dieren afdeling Groningen zoekt bestuursleden

Vacatures afdelingsbestuur Groningen

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen bestaat sinds 1 juli 2011 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie. Eenmaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden in Groningen uitgenodigd worden.

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Groningen. In deze provincie zijn we vertegenwoordigd in Provinciale Staten en in de gemeenteraden van Groningen en Westerwolde. Ook heeft de afdeling lokale werkgroepen in Groningen, de Veenkoloniën en Westerwolde.

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen bestaat sinds mei grotendeels uit interim bestuursleden. Doel is om spoedig weer een actief en ambitieus bestuur te hebben dat plannen wil maken en uitvoeren om het groeiend verzet in onze provincie verder te laten toenemen en dat daartoe regelmatig zelf de handen uit de mouwen wil steken. Op dit moment zoeken wij een secretaris, een penningmeester en algemeen bestuursleden. Het gaat om vrijwilligersfuncties.

Jouw profiel

Je woont in de provincie Groningen, bent ten minste 18 jaar oud, je bent enige tijd (maar minimaal drie maanden) lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.

Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dierenrechten, natuur en milieu te vertegenwoordigen. We verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in de provincie Groningen speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij. Daarnaast verwachten we uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, volledige instemming met de doelstellingen van onze partij, teamspirit en enthousiasme. Verder ben je van onbesproken gedrag.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is, strategisch inzicht heeft en die contactueel vaardig is (je hebt plezier in het aangaan van contacten met de leden van de afdeling). Ervaring met inzet voor de PvdD is een pre, evenals bestuurlijke ervaring.

De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast lever je actief een bijdrage aan acties van de partij, aan evenementen en op congressen en ben je bereid periodiek vergaderingen van onze werkgroepen bij te wonen.

Het bestuurswerk

Verkiezingen vragen natuurlijk de nodige inzet van het afdelingsbestuur. Daarnaast hebben we de volgende taken:

- het vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten

- de organisatie van de afdeling goed laten functioneren binnen de door de partij gestelde kaders in o.a. de statuten, reglementen en handboeken

- het organiseren en houden van de jaarlijkse afdelingsvergadering;

- het opstellen van een jaarplan en jaarverslag, met overzicht van de behaalde resultaten en activiteiten, en het uitvoeren van het jaarplan;

- Ledenwerving en ledenbinding, onder andere door het organiseren van acties en activiteiten;

- het verzorgen van de communicatie met de leden in de provincie enerzijds en andere partijorganen anderzijds;

- het ondersteunen en begeleiden van de werkgroepen;

- het volgen en ondersteunen van de fracties binnen de afdeling;

- scouting van nieuw potentieel voor de partij.

Wat bieden wij

- de mogelijkheid om de kaderopleiding te volgen die door het partijbureau wordt aangeboden aan actieve leden;

- een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;

- uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;

- onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar groningen@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie bestuurslid’. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Wynanda van der Land, telefoon 06 4861 2920

Taken afdelingssecretaris

Taken van de secretaris bestaan uit het inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen samen met de voorzitter, het voeren van verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en ledenbinding. Ook werft de secretaris gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun politieke en bestuurlijke ambities waar te maken en initieert de secretaris activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie. Verder draagt de secretaris zorg voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen (notulen) en ziet toe op de opvolging van acties. De juiste kandidaat is nauwkeurig, zakelijk en kan goed organiseren. De secretaris heeft een heldere en zakelijke schrijfstijl.

Taken afdelingspenningmeester

De penningmeester is specifiek belast met het opstellen van de jaarlijkse begroting en ziet toe op de realisatie ervan. Verder verwerkt de penningmeester declaraties ten laste van het onkostenbudget en verzorgt aanvragen voor variabele projectbudgetten. Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel (jaar)overzicht op. De penningmeester beschikt over daadkracht, besluitvaardigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ook is de penningmeester accuraat en heeft affiniteit met financiële werkzaamheden.

Taken algemeen bestuurslid afdeling

De taken van een algemeen bestuurslid bestaan in ieder geval uit het voeren van verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en ledenbinding. Ook werft een algemeen bestuurslid gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun politieke en bestuurlijke ambities waar te maken en initieert het algemeen bestuurslid activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Verder kan een algemeen bestuurslid belast zijn met specifieke taken als het schrijven van pers- of publieksteksten of het coördineren van activiteiten. In ieder geval kan het algemeen bestuurslid goed organiseren en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.