Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren zoekt gedreven fractiesecretaresse

De Partij voor de Dieren zoekt een gedreven fractiesecretaresse

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die de planeet centraal stelt en al zijn bewoners, mens én dier en schrijft daarmee geschiedenis. Onze partij heeft fundamentele kritiek op het huidige economische systeem en het menscentraal denken. Onze beginselen zijn mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zoekt een

Fractiesecretaresse (fulltime, parttime eventueel bespreekbaar)

om met enthousiasme, betrokkenheid en accuratesse mee te werken aan het realiseren van onze ambitie om de wereld rechtvaardiger en duurzamer te maken.

Daarvoor:

 • heb je bij voorkeur een secretariële achtergrond
 • heb je een HBO werk- en denkniveau
 • ben je goed in organiseren en het houden van overzicht
 • Kun je goed vooruit denken en proactief handelen
 • ben je een harde werker en creatief in het bedenken van oplossingen
 • kun je goed zelfstandig werken maar ben je ook een teamspeler
 • ben je flexibel en communiceer je gemakkelijk, zowel in woord als geschrift
 • heb je de energie om te kunnen werken in de dynamiek die de aard van de werkzaamheden van de Tweede Kamer met zich meebrengt, waarbij het voor kan komen dat je onder hoge druk moet presteren.

Je taken zijn onder meer:

 • zorgen voor het beheer van de agenda’s van de Kamerleden en de fractie, zoals het bijhouden van (frequente) wijzigingen, het onderling goed afstemmingen van meerdere agenda’s en opeenvolgende afspraken, etc.
 • maken van afspraken, inplannen van (werk)bezoeken en behandelen van diverse aanvragen voor de Kamerleden
 • organiseren van persverzoeken voor de Kamerleden die via de Persvoorlichter binnenkomen
 • verzorgen van e-mail-, post- en telefoonafhandeling voor de fractie en voor de Kamerleden
 • voorbereiden van fractievergaderingen, overleggen, bezoeken en lezingen door stukken te verzamelen, presentaties voor te bereiden en/of vergaderlocatie en –faciliteiten te regelen
 • fungeren als achtervang voor de personal assistant als deze niet bereikbaar is
 • alle andere praktische taken die nodig zijn om de fractie goed te laten functioneren.

Wij bieden een dynamische functie in een gedreven en deskundig team. We zijn op zoek naar een idealistisch, talentvol persoon die de standpunten van de Partij voor de Dieren onderschrijft. Aangezien de Kamer ook 's avonds vergadert, brengt deze functie soms ook werk in de avonduren met zich mee.

Stuur je motivatie en cv naar sollicitatiespvdd@tweedekamer.nl of naar: Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 11 augustus 2019.

Stage (sociale) media en film-/videobewerking Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren

Zoek jij een bijzondere stage?

Ben jij een derdejaars MBO- of HBO-student (sociale) media en videobewerking en op zoek naar een bijzondere stageplek? De Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft een part-time stageplek voor een enthousiaste en betrokken student. Je werkt mee aan een periodiek videojournaal over het werk van onze Eerste Kamerfractie. Daarnaast houd je de website up-to-date en beheer je de sociale media van de fractie. We beschikken over opnameapparatuur. De functie is voor ca. 2 dagen per week, op maandag en dinsdag.

Wat bieden wij?

 • Ontwikkeling van je creativiteit en je vaardigheden in websitebeheer en sociale media
 • Registreren en editen in een politieke werkomgeving op en rond het Binnenhof
 • Een stagevergoeding

  Wie zoeken wij?

  • Derdejaars MBO- of HBO-student
  • Beheerst de vaardigheden van schrijven, registreren en video-editen
  • Enthousiast en politiek betrokken
  • Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
  • Affiniteit met de doelstellingen van de Partij voor de Dieren

  Stuur je bondige sollicitatiebrief naar:

  Secretariaat Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren

  t.a.v. Christine Teunissen

  partijvoordedieren@eerstekamer.nl

  Partij voor de Dieren afdeling Fryslân zoekt bestuursleden

  De Partij voor de Dieren is een snelgroeiende politieke partij met steeds meer leden en volksvertegenwoordigers. Ook in Fryslân, waar we sinds 2015 een Provinciaal Statenlid hebben en een lid in het Algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. In 2017 is daar een gemeenteraadslid in Leeuwarden bijgekomen.

  De afdeling Fryslân bestaat sinds 2012 en ondersteunt niet alleen onze volksvertegenwoordigers maar organiseert ook (politieke) acties en bijeenkomsten en helpt actieve leden overal in Fryslân op te komen voor belangen van dieren, natuur en milieu.

  Wegens verhuizing/emigratie, gezinsuitbreiding, verandering van werkkring of overstap naar een politieke functie van betrokkenen is het afdelingsbestuur in de afgelopen jaren gevoelig uitgedund. Wij zoeken daarom nu nieuwe en gedreven vrijwilligers voor toekomstige functies in het afdelingsbestuur, te vervullen na een inwerkperiode en/of kadercursus.

  Wat zijn de taken van een afdelingsbestuur?

  a. de afdelingsvergadering bijeenroepen (minstens één keer per jaar);

  b. de communicatie verzorgen met de leden en met andere partijorganen;

  c. de afdeling goed organiseren en volgens de landelijke richtlijnen laten functioneren;

  d. de fracties volgen en ondersteunen en deze verbinden met de afdeling;

  e. nieuw potentieel voor de partij scouten;

  f. verkiezingscampagnes uitvoeren en daarbij leden, fracties en kandidaten betrekken;

  g. de afdeling vertegenwoordigen, zowel binnen de partij als naar buiten;

  h. actieve leden motiveren en stimuleren om activiteiten te ontplooien;

  i. activiteiten van de partij in Friesland ‘naar buiten toe’ communiceren;

  j. een jaarplan opstellen en uitvoeren;

  k. een jaarverslag schrijven met een overzicht van resultaten en activiteiten.

  Taken voor alle bestuursleden

  Een aantal taken gelden voor alle bestuursleden tezamen. Deze zijn o.a. het voeren van verkiezingscampagnes, zorgen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook speuren alle bestuursleden naar nieuw potentieel voor de partij (‘talentscouting’) en stimuleren zij gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en/of politieke ambities waar te maken. Hun belangrijkste taak is De Partij voor de Dieren in Fryslân op de kaart te zetten.

  Specifieke taken afdelingsvoorzitter

  De voorzitter leidt het bestuur en de afdeling. Hij/zij zit de bestuurs- en afdelingsvergaderingen voor. Hij/zij is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt hij/zij nauw contact met de volksvertegenwoordigers. De voorzitter is doelgericht, besluitvaardig en beschikt over politieke antennes.

  Specifieke taken afdelingssecretaris

  De secretaris bereidt – samen met de voorzitter – inhoudelijk de vergaderingen voor, zorgt voor een verslag daarvan (notulen) en controleert of afspraken worden nagekomen. De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie. De secretaris is nauwkeurig, zakelijk, een goed organisator, schrijft helder en kan overweg met o.a. tekstverwerkingsprogramma’s, Facebook, Instagram en e-mailprogramma's.

  Specifieke taken afdelingspenningmeester

  De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op en maakt een begroting voor het komende jaar. Hij/zij beheert het onkostenbudget, betaalt declaraties uit en vraagt bij het hoofdbestuur geld aan voor bijzondere projecten.

  Taken algemeen bestuurslid afdeling

  Algemene bestuursleden coördineren specifieke deelgebieden, zoals politieke lobby, verkiezingscampagnes, communicatie en sociale media, of organiseren specifieke activiteiten in de provincie. Een algemeen bestuurslid kan goed organiseren en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

  Wat vragen wij?

  Onze bestuursleden wonen in Fryslân en zijn tenminste 18 jaar oud. Zij herkennen zich in de doelstellingen en keuzes van de Partij voor de Dieren. Zij zijn goed op de hoogte van wat er in de provincie speelt rond de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu. Bestuursleden beschikken over teamspirit en vooral enthousiasme. Zij worden steeds voor drie jaar benoemd en treden – behoudens overmacht – tussentijds niet af. De voorzitter besteedt gemiddeld ca. 6 uur per week aan zijn/haar functie; de overige functies vragen doorgaans wat minder tijd.

  Wat bieden wij?

  De Partij voor de Dieren is een actieve partij met ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Er is ondersteuning vanuit het partijbureau in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een onkostenvergoeding. Het landelijk partijbureau helpt de afdeling met handboeken, overeenkomsten voor actieve leden, materialen, intranet, etc.

  Belangstelling?

  Belangstellenden sturen een brief met motivatie en CV naar friesland@partijvoordedieren.nl, met als onderwerp ‘afdelingsbestuurder’. Meer informatie over de huidige organisatie van de provinciale afdeling kan eveneens via dit e-mailadres worden gevraagd.

  Vacature algemeen bestuurslid Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland

  De Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland bestaat sinds juni 2011 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie. Eenmaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden in Zuid-Holland uitgenodigd worden.

  #groeiendverzet

  De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Zuid-Holland. In deze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, de Hoogheemraadschappen Rijnland, Rivierenland en Delfland en de gemeenteraden van Leiden, Gouda, Den Haag, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp. Ook heeft de afdeling lokale werkgroepen in Leiden, Gouda, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.

  Denker én doener gezocht

  De Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland heeft een actief en ambitieus bestuur. We zitten vol plannen om het #groeiendverzet in onze provincie te laten toenemen en steken daartoe regelmatig zelf de handen uit de mouwen. Om al deze doelen te behalen zoeken wij een enthousiast bestuurslid (vrijwilligersfunctie) om het bestuur te versterken; een denker én doener.

  Jouw profiel

  Je woont in de provincie Zuid-Holland, bent ten minste 18 jaar oud, minimaal drie maanden lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur uit naar iemand buiten Den Haag. We vinden het belangrijk dat je beschikt over een politieke antenne, teamspirit, humor en strategisch inzicht. Ervaring met inzet voor de PvdD is een pre.

  De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te representeren bij acties, evenementen en op congressen, alsmede periodiek vergaderingen van onze werkgroepen bij te wonen.

  Het bestuurswerk

  Verkiezingen vragen natuurlijk de nodige inzet van het afdelingsbestuur. Daarnaast hebben we de volgende taken:

  • het organiseren en houden van de jaarlijkse afdelingsvergadering (in mei/ juni);
  • het opstellen van een jaarplan en jaarverslag, met overzicht van de behaalde resultaten en activiteiten, en het uitvoeren van het jaarplan;
  • ledenwerving;
  • ledenbinding, onder andere door het organiseren van acties en activiteiten;
  • het verzorgen van de communicatie met de leden in de provincie enerzijds en andere partijorganen anderzijds;
  • het ondersteunen en begeleiden van de werkgroepen;
  • het volgen en ondersteunen van de fracties binnen de afdeling;
  • scouting van nieuw potentieel voor de partij.

  Wat bieden wij

  • samenwerking binnen een hecht en enthousiast bestuur in de afdeling Zuid-Holland van de Partij voor de Dieren;
  • een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op kunt doen met bestuurswerk;
  • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
  • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

  Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar zuidholland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 15 juli 2019. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Esther Groenewegen, telefoon 0655716655

  Statenfractie Partij voor de Dieren Zeeland zoekt beleids­me­de­werker

  Partij voor de Dieren Provincie Zeeland zoekt een beleidsmedewerker voor ongeveer 16 uur per week op basis van inhuur. De beleidsmedewerker biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de volksvertegenwoordigers. Het is een zelfstandige functie in een politieke omgeving, waarbij je de mogelijkheid krijgt om de idealen van de Partij voor de Dieren om te zetten in concrete voorstellen en acties. Om onze ambities waar te maken zijn wij per direct op zoek naar een ervaren beleidsmedewerker. De meeste vergaderingen en werkzaamheden vinden plaats in De Abdij in Middelburg.

  Tot je taken als beleidsmedewerker horen o.a.:

  • het vergaren en analyseren van informatie;
  • het opbouwen van kennisdossiers;
  • het (mee)schrijven van schriftelijke vragen, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen;
  • het inhoudelijk voorbereiden en volgen van Statenvergaderingen en commissievergaderingen;
  • communicatieve werkzaamheden, waaronder het schrijven van persberichten en het onderhouden van de website en social media;
  • het behandelen van inkomende post en e-mail;
  • het organiseren en notuleren van fractievergaderingen;
  • het ondersteunen van de fractie.

  Onze ideale beleidsmedewerker:

  • heeft grote affiniteit met dierenwelzijn, natuur en milieu;
  • onderschrijft de uitgangspunten en idealen van de Partij voor de Dieren;
  • heeft HBO/universitair werk- en denkniveau, een relevant netwerk en werkervaring;
  • heeft een nauwkeurige, flexibele en proactieve werkhouding;
  • heeft goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
  • werkt gestructureerd en houdt overzicht;
  • heeft ruime ervaring met social media;
  • kan op vrijdag aanwezig zijn indien er staten- of commissievergaderingen zijn;
  • heeft geen bezwaar om soms in de avonduren te werken.

  Geïnteresseerd?
  Je aanbieding met motivatie en CV ontvangen wij graag voor 15 juli 2019. Wij gaan er van uit dat je ZZP-er bent met meerdere opdrachtgevers. Je kunt je sollicitatie per e-mail sturen aan onze fractievoorzitter Trees Janssens: tao.janssens@zeeland.nl

  Penningmeester gezocht voor Stichting Ondersteuning Zeeuwse Statenfractie Partij voor de Dieren

  Stichting Ondersteuning Zeeuwse Statenfractie Partij voor de Dieren zoekt een penningmeester.

  De onlangs opgerichte stichting heeft tot doel de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zeeland te ondersteunen. Het betreft een onbezoldigde functie.

  Samen met de andere bestuursleden van de stichting ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de stichting. De penningmeester draagt met name zorg voor de verantwoording van de besteding van het fractiebudget en overige inkomsten en uitgaven van de stichting. De meeste vergaderingen en werkzaamheden vinden plaats in Middelburg.

  Tot je taken als penningmeester horen o.a.:

  • het opstellen van een financieel jaarplan en meerjarenplan;
  • het opstellen van deelbegrotingen voor speciale activiteiten;
  • het verifiëren en laten accorderen van declaraties;
  • personeelsmutaties en het laten verzorgen van de loonadministratie;
  • het maken van kwartaaloverzichten ten behoeve van het bestuur;
  • het maken van financiële jaarverslagen;
  • het bewaken van de financiële kaders zoals gesteld door de provincie;
  • het verantwoorden van de uitgaven naar de provincie.

  Onze ideale penningmeester:

  • is lid van de Partij voor de Dieren;
  • onderschrijft de uitgangspunten en idealen van de Partij voor de Dieren;
  • heeft HBO/universitair werk- en denkniveau en kennis van financiële processen;
  • heeft bij voorkeur ervaring als penningmeester van een stichting of vereniging;
  • heeft een nauwkeurige, flexibele en proactieve werkhouding;
  • heeft goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
  • werkt gestructureerd en houdt overzicht;
  • heeft geen bezwaar om soms in de avonduren te vergaderen.

  Geïnteresseerd?
  Je aanbieding met motivatie en CV ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Je kunt deze per e-mail sturen aan onze fractievoorzitter Trees Janssens: tao.janssens@zeeland.nl