Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Partijbureau zoekt projectleider verkiezingen

Voor 24 uur per week

Voor de versterking van het team op het partijbureau zoeken wij een collega die de organisatie voor deelname aan verkiezingen op zich neemt. Je deelt de idealen van de Partij voor de Dieren en je wil helpen onze planeetbrede visie verder uit te dragen.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart 2021, gevolgd door de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in 2023.
In deze functie begeleid je de landelijke programmacommissies en de kandidatencommissies van start tot finish. Dat betekent tot en met het congres waar de verkiezingsprogramma’s met aangenomen amendementen en de kandidatenlijsten worden vastgesteld. Daarnaast vallen ook de procedures bij de Kiesraad om vervolgens deelname aan de verkiezingen te realiseren onder jouw verantwoordelijkheid.

Regionaal organiseer je de totstandkoming van de basisverkiezingsprogramma’s die door het congres worden vastgesteld. Voor de lokale kandidatenlijsten en de lokale speerpunten voor verkiezingsprogramma’s ontwikkel je een online omgeving waar afdelingen terecht kunnen voor planningen, formats en handleidingen.

Vereisten:

 • een passende opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie;
 • je werkt zelfstandig en nauwkeurig en je bent flexibel;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • je bent een organisatietalent;
 • goede kennis van politieke processen en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • het onderschrijven en begrijpen van de zeer specifieke rol van onze partij als haas in de marathon;
 • volledige instemming met de doelstellingen van onze partij.

Het partijbureau van de Partij voor de Dieren is gevestigd in het centrum van Amsterdam op enkele minuten lopen van het Centraal Station. Je gaat deel uitmaken van een klein en zeer gedreven team. Het brutosalaris bij een werkweek van 40 uur ligt rond € 2.800. We kijken uit naar je bondige sollicitatie plus CV. Stuur deze uiterlijk 25 februari naar Lieke Keller, directeur partijbureau via dit formulier.

Heb je vragen over de vacature, bel dan naar het partijbureau via (020) 5203870.

Afdeling Groningen zoekt bestuursleden

Vacatures afdelingsbestuur Groningen

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen bestaat sinds 1 juli 2011 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie. Eenmaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden in Groningen uitgenodigd worden.

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Groningen. In deze provincie zijn we vertegenwoordigd in Provinciale Staten en in de gemeenteraden van Groningen en Westerwolde. Ook heeft de afdeling lokale werkgroepen in Groningen, de Veenkoloniën en Westerwolde.

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen bestaat sinds mei grotendeels uit interim bestuursleden. Doel is om spoedig weer een actief en ambitieus bestuur te hebben dat plannen wil maken en uitvoeren om het groeiend verzet in onze provincie verder te laten toenemen en dat daartoe regelmatig zelf de handen uit de mouwen wil steken. Op dit moment zoeken wij een secretaris, een penningmeester en algemeen bestuursleden. Het gaat om vrijwilligersfuncties.

Jouw profiel

Je woont in de provincie Groningen, bent ten minste 18 jaar oud, je bent enige tijd (maar minimaal drie maanden) lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.

Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dierenrechten, natuur en milieu te vertegenwoordigen. We verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in de provincie Groningen speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij. Daarnaast verwachten we uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, volledige instemming met de doelstellingen van onze partij, teamspirit en enthousiasme. Verder ben je van onbesproken gedrag.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is, strategisch inzicht heeft en die contactueel vaardig is (je hebt plezier in het aangaan van contacten met de leden van de afdeling). Ervaring met inzet voor de PvdD is een pre, evenals bestuurlijke ervaring.

De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast lever je actief een bijdrage aan acties van de partij, aan evenementen en op congressen en ben je bereid periodiek vergaderingen van onze werkgroepen bij te wonen.

Het bestuurswerk

Verkiezingen vragen natuurlijk de nodige inzet van het afdelingsbestuur. Daarnaast hebben we de volgende taken:

 • het vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
 • de organisatie van de afdeling goed laten functioneren binnen de door de partij gestelde kaders in o.a. de statuten, reglementen en handboeken;
 • het organiseren en houden van de jaarlijkse afdelingsvergadering;
 • het opstellen van een jaarplan en jaarverslag, met overzicht van de behaalde resultaten en activiteiten, en het uitvoeren van het jaarplan;
 • ledenwerving en ledenbinding, onder andere door het organiseren van acties en activiteiten;
 • het verzorgen van de communicatie met de leden in de provincie enerzijds en andere partijorganen anderzijds;
 • het ondersteunen en begeleiden van de werkgroepen;
 • het volgen en ondersteunen van de fracties binnen de afdeling;
 • scouting van nieuw potentieel voor de partij.

Wat bieden wij

 • de mogelijkheid om de kaderopleiding te volgen die door het partijbureau wordt aangeboden aan actieve leden;
 • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;
 • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar groningen@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie bestuurslid’. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Wynanda van der Land, telefoon 06 4861 2920

Taken afdelingssecretaris

Taken van de secretaris bestaan uit het inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen samen met de voorzitter, het voeren van verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en ledenbinding. Ook werft de secretaris gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun politieke en bestuurlijke ambities waar te maken en initieert de secretaris activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie. Verder draagt de secretaris zorg voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen (notulen) en ziet toe op de opvolging van acties. De juiste kandidaat is nauwkeurig, zakelijk en kan goed organiseren. De secretaris heeft een heldere en zakelijke schrijfstijl.

Taken afdelingspenningmeester

De penningmeester is specifiek belast met het opstellen van de jaarlijkse begroting en ziet toe op de realisatie ervan. Verder verwerkt de penningmeester declaraties ten laste van het onkostenbudget en verzorgt aanvragen voor variabele projectbudgetten. Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel (jaar)overzicht op. De penningmeester beschikt over daadkracht, besluitvaardigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ook is de penningmeester accuraat en heeft affiniteit met financiële werkzaamheden.

Taken algemeen bestuurslid afdeling

De taken van een algemeen bestuurslid bestaan in ieder geval uit het voeren van verkiezingscampagnes en het zorg dragen voor ledenwerving en ledenbinding. Ook werft een algemeen bestuurslid gekwalificeerde leden en stimuleert hen hun politieke en bestuurlijke ambities waar te maken en initieert het algemeen bestuurslid activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Verder kan een algemeen bestuurslid belast zijn met specifieke taken als het schrijven van pers- of publieksteksten of het coördineren van activiteiten. In ieder geval kan het algemeen bestuurslid goed organiseren en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Afdeling Noord-Holland zoekt bestuursleden

De afdeling Noord-Holland bestaat sinds 2 februari 2015. In 2018 zat de zittingstermijn van het eerste bestuur erop. Om te zorgen voor continuïteit in het afdelingsbestuur zijn we op zoek naar enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Als bestuurslid neem je plaats in een onbezoldigd werkbestuur. Je geeft samen met de andere bestuursleden de provinciale afdeling verder vorm en helpt mee met het uitvoeren van de taken van het bestuur. De taakverdeling gebeurt in onderling overleg.

Wat doet het afdelingsbestuur?

 • vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten
 • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau)
 • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden
 • scout nieuw bestuurlijk en politiek potentieel voor de partij
 • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidaten en verkiezingsprogramma’s
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met resp. het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering
 • je bent tenminste 18 jaar oud
 • je bent enkele jaren (actief) lid van de Partij voor de Dieren
 • je bent op de hoogte van wat er in de provincie speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu
 • je hebt bestuurlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • je stemt volledig in met de doelstellingen van onze partij
 • je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • je hebt de juiste teamspirit
 • je woont in de provincie Noord-Holland
 • je bent van onbesproken gedrag

Wat vragen wij van je?

De gemiddelde tijdsbesteding is 4 uur per week, in campagnetijd wordt wat meer tijd gevraagd. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. Wij verwachten van kandidaten dat zij de totale zittingstermijn in functie blijven.

Wat bieden wij?

Om te beginnen een leuke en leerzame tijd! De Partij voor de Dieren is een actieve en flexibele partij waar veel ruimte is voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Ondersteuning vanuit het partijbureau wordt geboden in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een vast budget voor onkosten.

Heb je interesse?

Je cv en motivatie ontvangen we graag op mailadres noordholland@partijvoordedieren.nl

Afdeling Noord-Brabant zoekt aspirant bestuurslid penningmeester

Na een aantal jaren als provinciale werkgroep van de Partij voor de Dieren actief te zijn geweest in Noord-Brabant is afgelopen jaar de overstap gemaakt naar een formele afdeling Noord-Brabant. In onze provincie zijn we politiek vertegenwoordigd in de Provinciale Staten en in waterschap Brabantse Delta, beide met 2 zetels. Daarnaast zijn er een aantal lokale werkgroepen actief.

Taken bestuurslid penningmeester

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant heeft een actief en ambitieus afdelingsbestuur.
Voor het onlangs gekozen afdelingsbestuur zijn we op zoek naar een enthousiaste penningmeester. Deze gaat zich onder meer bezighouden met het:

 • Opstellen van de jaarlijkse begroting en de realisatie daarvan
 • Jaarlijks opstellen van een financieel (jaar)overzicht
 • Verwerken van declaraties ten laste van het onkostenbudget
 • Verwerken van de ingediende projectbegrotingen
 • Het onderhouden van contact met het landelijke partijbureau inzake de financiën

Jouw profiel

Je bent minimaal drie maanden lid van de Partij voor de Dieren, woonachtig in Noord-Brabant en je onderschrijft de beginselen en standpunten van de Partij voor de Dieren.

We zoeken iemand die beschikt over daadkracht, besluitvaardigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ook ben je accuraat en heb je affiniteit met financiële werkzaamheden. Het bestuurslid penningmeester draait als aspirant bestuurslid tot de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) in het komend voorjaar mee met het afdelingsbestuur. Bij de komende ALV kan het algemeen bestuurslid penningmeester zich formeel verkiesbaar stellen. Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit vijf leden en 1 aspirant lid van de partij, woonachtig in verschillende Noord-Brabantse gemeenten.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 6 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de verkiezingscampagnes.

Wat bieden wij

 • Samenwerking binnen een enthousiast bestuur in de afdeling Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren
 • Een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op kunt doen met bestuurswerk
 • Een onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk

Enthousiast geworden?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar brabant@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie aspirant bestuurslid penningmeester’. De sluitingstermijn voor deze vacature is 1 maart 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Ron van ’t Pad, telefoon 06 – 44 45 07 41.