Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Gezocht: vertegenwoordigers Eerste Kamer

In 2023 wordt de Eerste Kamer gekozen door de leden van Provinciale Staten. We zoeken kandidaten die in staat zijn het unieke politieke geluid van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer te laten klinken.

Vanaf vrijdag 6 mei 10.00 uur kan je hier meer informatie vinden en de link om te solliciteren.

Let op: reageren kan t/m zondag 29 mei.

Vacature afdeling Noord-Holland: algemeen bestuurslid

De Partij voor de Dieren afdeling Noord-Holland is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we in samenwerking met de 7 lokale werkgroepen door diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie.

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers. In Noord-Holland zijn we vertegenwoordigd in Provinciale Staten, de gemeenteraden van Amsterdam, Alkmaar en Zaanstad en na de verkiezingen naar wij verwachten ook in Haarlem. Het bestuur is ambitieus en wil plannen maken en uitvoeren om het groeiend verzet in onze provincie verder te laten toenemen.

Het huidige bestuur van de Partij voor de Dieren Noord-Holland bestaat uit 3 bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) en 2 aspirant bestuursleden.

We zoeken een algemeen bestuurslid die portefeuillehouder ‘activiteiten en campagnes’ wordt.

Dit bestuurslid is als eerste verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende jaarlijks te organiseren bijeenkomsten zoals de afdelingsvergadering, de provinciedag (voor werkgroepen en volksvertegenwoordigers) en de nieuwe ledenbijeenkomsten. De taken betreffen alle (praktische) aspecten van de organisatie in samenwerking met andere leden van het bestuur. Ook het bedenken van programma-inhoud is onderdeel van dit takenpakket. In verkiezingstijd coördineert hij/zij de door de regionale werkgroepen georganiseerde campagneactiviteiten in afstemming met het partijbureau. Daarnaast is het bestuurslid aanspreekpunt/coördinator voor campagneactiviteiten die vanuit het partijbureau worden georganiseerd.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Noord-Holland, bent ten minste 18 jaar oud, je bent minimaal een jaar lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.
 • Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dieren, natuur en milieu te vertegenwoordigen. Daarnaast verwachten we bestuurlijke en communicatieve vaardigheden.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is en goed kan organiseren. Je start als aspirant lid zodat je je kunt inwerken en kan kijken of de rol en taken je liggen. De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is zo’n vier uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes.

Wat bieden wij?

 • samenwerking binnen een enthousiast bestuur;
 • de mogelijkheid om opleidingen te volgen;
 • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;
 • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en cv naar l.dejong.noordholland@partijvoordedieren.nl. met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 8 mei 2022. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de afdeling Lydia de Jong via bovenstaand mailadres.

We hopen van je te horen!

Vacatures afdeling Drenthe: algemeen bestuursleden

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Drenthe. Sinds 2019 is de partij vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Drenthe.

De Partij voor de Dieren afdeling Drenthe is een van de jongste afdelingen van de Partij voorde Dieren. De afdeling is opgericht op 7 december 2019 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling. We voeren campagnes voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie. Ook heeft de afdeling een aantal lokale werkgroepen in oprichting. Eenmaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden in Drenthe uitgenodigd worden.

Vacature aspirant bestuursleden
Wegens twee voorziene vacatures in het bestuur vanaf 2023, zoekt de Partij voor de Dieren afdeling Drenthe enthousiaste aspirant bestuursleden voor ons afdelingsbestuur. Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden en één aspirant bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden ga je aan de slag om de belangen van dieren, natuur en milieu te behartigen in de provincie Drenthe. Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten. Ze is verantwoordelijk voor verkiezingscampagnes, de werving en binding van leden van de Partij voor de Dieren, het zoeken en stimuleren van bestuurlijk en politiek talent, en ondersteuning van de provinciale fractie en de werkgroepen (in oprichting).

Taken aspirant bestuurslid afdeling
Als aspirant bestuurslid kun je kennismaken met de algemene taken van het bestuur en kun je belast zijn met specifieke taken als het schrijven van pers- of publieksteksten of het coördineren van activiteiten.

Jouw profiel
Je woont in de provincie Drenthe, bent ten minste 18 jaar oud, je bent minimaal drie maanden lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren. Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dierenrechten, natuur en milieu te vertegenwoordigen. We verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in de provincie Drenthe speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is, strategisch inzicht heeft en die contactueel vaardig is (je hebt plezier in het aangaan van contacten met de leden van de afdeling). Ervaring met inzet voor de Partij voor de Dieren is een pré, evenals bestuurlijke ervaring. Verder ben je van onbesproken gedrag. Je kunt goed organiseren en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week. Incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Je bent bereid en in staat om op (on)regelmatige basis overdag en/of ’s avonds aan bijeenkomsten deel te nemen. Daarnaast lever je actief een bijdrage aan acties van de partij, aan evenementen en op congressen en ben je bereid vergaderingen van onze werkgroepen (in oprichting) bij te wonen.

Wat bieden wij

 • de mogelijkheid om de Kickstartopleiding te volgen die door het partijbureau wordt
  aangeboden aan actieve leden;
 • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;
 • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Interesse?
Stuur een duidelijke motivatie en CV naar: drenthe@partijvoordedieren.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de afdeling Anja Visser via bovenstaand e-mailadres.

Werkgroepcoördinator Partij voor de Dieren Leiden en omstreken

Wil jij meer bijdragen aan de enige partij die dierenrechten, natuur en milieu écht op de politieke agenda zet? Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die zich wil inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken? Word dan actief als coördinator van de werkgroep Leiden en omstreken.

Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat onze partij goed zichtbaar is in Leiden en omstreken en op social media. Dat doe je door samen met actieve leden uit de werkgroep uiteenlopende acties en activiteiten te organiseren. Omdat wij een actiepartij zijn en expressieve politiek bedrijven is er veel ruimte voor je eigen inbreng. Qua tijdsbesteding kun je rekening houden met een gemiddelde van vier uur per week. Incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens campagneperiodes. De duur van de benoeming is minimaal een jaar. De functie is de ideale positie om je netwerk en ervaring binnen de partij te vergroten en door te groeien naar andere politieke of bestuurlijke functies binnen de partij.

De werkgroep Leiden en omstreken is een actief team met veel ideeën en nauw contact met de Leidse gemeenteraadsfractie, het afdelingsbestuur en de lokale waterschapsfractie. Vanwege doorstroming naar de gemeenteraadsfractie is er ruimte voor nieuwe werkgroepleden en in het bijzonder een nieuwe coördinator. Zie ook onze vacature voor penningmeester.

Dit ga je doen:

 • het samen met de secretaris voorbereiden en voorzitten van de werkgroepvergaderingen;
 • het coördineren en mede-organiseren van lokale ledenactiviteiten (bijv. opruimacties, lezingen, natuurexcursies);
 • het meelopen met lokale en landelijke klimaatmarsen en demonstraties, samen met andere actieve (werkgroep)leden;
 • het bijdragen aan verkiezingscampagnes (o.a. posters plakken, flyeren) – er kan een aparte campagneleider worden gekozen;
 • het fungeren als contactpersoon namens de lokale werkgroep;
 • het afstemmen van en besluiten over lokale acties en werkgroepactiviteiten;
 • interne en externe communicatie (o.a. ledenmails, het bijhouden van social media) – samen met de secretaris en de communicatiemedewerkers van de fractie;
 • het bijwonen van de provinciale werkgroepoverleggen;
 • het opstellen en bijhouden van een jaarplan.

Je hebt contact met:

 • actieve leden binnen de werkgroep;
 • lokale leden die interesse hebben om actief te worden;
 • het afdelingsbestuur Zuid-Holland;
 • de Leidse gemeenteraadsfractie;
 • onze fractie in Hoogheemraadschap Rijnland (m.n. voor de waterschapsverkiezingen);
 • onze provinciale Statenfractie Zuid-Holland (m.n. voor de provinciale statenverkiezingen);
 • andere werkgroepen en werkgroepcoördinatoren, met name binnen Zuid-Holland;
 • het partijbestuur.

Dit bieden wij je:

 • de kans om een bijdrage te leveren aan onze prachtige beweging;
 • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt én ervaring kunt opdoen met het leidinggeven aan een groep enthousiaste actieve leden;
 • de mogelijkheid om veel leden te leren kennen, het afdelingsbestuur, de Leidse fractie en andere volksvertegenwoordigers in Zuid-Holland;
 • een reiskostenvergoeding voor de reizen en andere onkosten die je maakt;
 • de mogelijkheid om cursussen te volgen om je kennis en vaardigheden te versterken.

Solliciteren kan t/m 15 mei door het sturen van een korte motivatie en een beknopt CV met relevante werkervaring naar leiden@partijvoordedieren.nl. Graag ontvangen wij daarnaast je lidnummer van de partij.

Vanwege de huidige samenstelling van de werkgroep en de stabiliteit en betrokkenheid van het team is deze functie geschikt voor mensen die voor het eerst ervaring willen opdoen met coördineren en leidinggeven. Een gezonde dosis enthousiasme en voldoende beschikbare tijd zijn daarom doorslaggevend.

Penningmeester werkgroep Partij voor de Dieren Leiden en omstreken

Wil jij meer bijdragen aan de enige partij die dierenrechten, natuur en milieu écht op de politieke agenda zet? Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die zich wil inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken? Word dan actief als penningmeester (m/v/x) van de werkgroep Leiden en omstreken.

Als penningmeester ben je in de eerste plaats een actief lid van de werkgroep, ben je aanwezig bij werkgroepvergaderingen en help je mee met het organiseren en bijwonen van acties en evenementen van de werkgroep Leiden en omstreken en de afdeling Zuid-Holland. Binnen de werkgroep ben je daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden van uitgaven, het doorsturen van declaraties van werkgroepleden naar de penningmeester van het afdelingsbestuur, en het communiceren over het budget en uitgaven voor acties en evenementen. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van het jaarplan van de werkgroep.

Qua tijdsbesteding kun je rekening houden met een gemiddelde van 1-2 uur per week. Incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens campagneperiodes. De duur van de benoeming is minimaal een jaar. De functie is de ideale positie om je netwerk en ervaring binnen de partij te vergroten en door te groeien naar andere politieke of bestuurlijke functies binnen de partij.

De werkgroep Leiden en omstreken is een actief team met veel ideeën en nauw contact met de Leidse gemeenteraadsfractie, het afdelingsbestuur en de lokale waterschapsfractie. Vanwege doorstroming van actieve leden naar andere posities binnen de partij is er ruimte voor nieuwe werkgroepleden en in het bijzonder een penningmeester. Zie ook onze vacature voor werkgroepcoördinator.

Dit ga je doen:

Algemeen

 • het bijwonen van werkgroepvergaderingen;
 • het mede-organiseren van lokale ledenactiviteiten (bijv. opruimacties, lezingen, natuurexcursies);
 • het meelopen met lokale en landelijke klimaatmarsen en demonstraties, samen met andere actieve (werkgroep)leden;
 • het bijdragen aan verkiezingscampagnes (o.a. posters plakken, flyeren);

Financieel

 • het afstemmen van en besluiten over uitgaven van de werkgroep;
 • het verzamelen en doorsturen van declaraties van werkgroepleden naar de penningmeester van het afdelingsbestuur;
 • het overleggen met de penningmeester van het afdelingsbestuur over het budget en geplande uitgaven;
 • het opstellen en bijhouden van een jaarplan.

Je hebt contact met:

 • actieve leden binnen de werkgroep, in het bijzonder de werkgroepcoördinator;
 • het afdelingsbestuur Zuid-Holland, in het bijzonder de penningmeester;
 • de Leidse gemeenteraadsfractie als er activiteiten in samenspraak worden georganiseerd;
 • andere penningmeesters binnen de afdeling Zuid-Holland.

Dit bieden wij je:

 • de kans om een bijdrage te leveren aan onze prachtige beweging;
 • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt én ervaring kunt opdoen met de functie van penningmeester;
 • de mogelijkheid om veel leden te leren kennen, het afdelingsbestuur, de Leidse fractie en andere volksvertegenwoordigers in Zuid-Holland;
 • een reiskostenvergoeding voor de reizen en andere onkosten die je maakt;
 • de mogelijkheid om cursussen te volgen om je kennis en vaardigheden te versterken.

Solliciteren kan t/m 15 mei door het sturen van een korte motivatie, je lidnummer en een beknopt CV met relevante werkervaring naar leiden@partijvoordedieren.nl. Specifieke ervaring met bestuurlijke of financiële functies is niet noodzakelijk.