Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Vacature afdelingsbestuur Groningen

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen bestaat sinds 1 juli 2011 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie.

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Groningen. In deze provincie zijn we vertegenwoordigd in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Groningen. Ook heeft de afdeling lokale werkgroepen in Groningen en de Veenkoloniën. Het bestuur is ambitieus en wil plannen maken en uitvoeren om het groeiend verzet in onze provincie verder te laten toenemen.

De afdeling wil een diverse organisatie zijn; het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de partij.

Het huidige bestuur van de Partij voor de Dieren Groningen bestaat uit vijf bestuursleden. We zoeken een algemeen bestuurslid om ons team te versterken. Het gaat om een vrijwilligersfunctie.

Jouw profiel

Je woont in de provincie Groningen, bent ten minste 18 jaar oud, je bent enige tijd (maar minimaal drie maanden) lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.

Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dierenrechten, natuur en milieu te vertegenwoordigen. We verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in de provincie Groningen speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij. Daarnaast verwachten we uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, volledige instemming met de doelstellingen van onze partij, teamspirit en enthousiasme. Verder ben je van onbesproken gedrag.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is, goed kan organiseren, strategisch inzicht heeft en die contactueel vaardig is (je hebt plezier in het aangaan van contacten met de leden van de afdeling). Ervaring met inzet voor de PvdD is een pre, evenals bestuurlijke ervaring.

De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast lever je actief een bijdrage aan acties van de partij, en aan door ons georganiseerde evenementen en bijeenkomsten, en bij de landelijke congressen.

Het bestuurswerk

Verkiezingen vragen natuurlijk de nodige inzet van het afdelingsbestuur. Daarnaast hebben we de volgende taken:

- het vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;

- de organisatie van de afdeling goed laten functioneren binnen de door de partij gestelde kaders in o.a. de statuten, reglementen en handboeken;

- het organiseren en houden van de jaarlijkse afdelingsvergadering waar het afdelingsbestuur verantwoording aflegt aan de leden van de afdeling;

- het opstellen van een jaarplan en jaarverslag, met overzicht van de behaalde resultaten en activiteiten, en het uitvoeren van het jaarplan;

- ledenwerving en ledenbinding, onder andere door het organiseren van acties en activiteiten;

- het verzorgen van de communicatie met de leden in de provincie enerzijds (nieuwsbrieven) en andere partijorganen anderzijds;

- het ondersteunen en begeleiden van de werkgroepen;

- het volgen en ondersteunen van de fracties binnen de afdeling;

- het scouten van nieuw potentieel voor de partij;

- de afdeling inclusiever maken en mensen en groepen die zich nu nog onvoldoende identificeren met de partij actief bij de afdeling betrekken.

Wat bieden wij

- samenwerking binnen een enthousiast bestuur;

- de mogelijkheid om de Kickstart-opleiding te volgen;

- een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;

- uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;

- onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en cv naar groningen@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 1 juli 2021. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Wynanda van der Land, telefoon 06 4861 2920.

We hopen van je te horen!

Vacature aspirant algemeen bestuurslid Partij voor de Dieren afdeling Noord-Brabant met als extra taak Campagnes

De afdeling Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren bestaat sinds juni 2019 en heeft een door de leden uit onze provincie gekozen afdelingsbestuur. Wij zijn een actief en ambitieus afdelingsbestuur dat het opkomen voor dieren, natuur en milieu in onze provincie vormgeeft via onder meer actieve werkgroepen in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg en een aspirant werkgroep in de regio De Kempen.

Ook in Noord-Brabant krijgen we gelukkig steeds meer leden bij onze partij. We hebben verder nu 2 vertegenwoordigers in Provinciale Staten en ook 2 in waterschap Brabantse Delta.

Voor ons afdelingsbestuur, dat momenteel uit zes leden bestaat, zijn wij op zoek naar een enthousiast bestuurslid dat verantwoordelijk is voor onder meer de verschillende campagnes. Het betreft een vrijwiligersfunctie.

Taken bestuurslid met als extra taak Campagnes

Het bestuurslid voor de campagnes gaat zich onder meer bezighouden met het:

- organiseren en coördineren van evenementen tijdens de verkiezingscampagnes;

- coördineren van bestellingen en verspreiding van campagnematerialen;

- actief mee vorm geven aan de overige taken van het bestuur.

Jouw profiel

Je bent minimaal drie maanden lid van de Partij voor de Dieren, woonachtig in Noord-Brabant en je onderschrijft de beginselen en standpunten van de Partij voor de Dieren.

We zoeken iemand die het leuk vindt om juist in de drukke tijden van de campagnes volop bezig te zijn met die campagnes en de voorbereidingen daarvoor.

In tijden dat er op korte termijn geen campagnes voorbereid dan wel uitgevoerd hoeven te worden pakt het bestuurslid andere taken op binnen het bestuur.

Het bestuurslid campagnes draait als aspirant bestuurslid tot de afdelingsvergadering (ALV) in het voorjaar van 2022 mee met het afdelingsbestuur. Bij die ALV kan het algemeen bestuurslid Campagne zich formeel verkiesbaar stellen. Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit zes leden van de partij, woonachtig in verschillende Noord-Brabantse gemeenten.

De gemiddelde tijdsbesteding is 4 – 6 uur per week, met name in de voorbereidingstijd en de campagnetijd zelf zal dit meer kunnen zijn.

Wat bieden wij

- samenwerking binnen een enthousiast bestuur in de afdeling Noord-Brabant van de

Partij voor de Dieren;

- een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op kunt doen met bestuurswerk;

- een onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Het afdelingsbestuur van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant hecht veel waarde aan een divers bestuur dat een goede afspiegeling is van de maatschappij. Alleen met een breed gedragen beweging van verandering zijn doelen duurzaam te behalen. Hierom nodigen we kandidaten met achtergronden die zich nu nog ondervertegenwoordigd zien in onze inclusieve strijd, extra uit om te solliciteren.

Enthousiast geworden?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar brabant@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid Campagnes’. De sluitingstermijn voor deze vacature is 1 juli 2021. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Ron van ’t Pad, telefoon

06 – 44 45 07 41.

We zien je reactie graag tegemoet!

Vacature (aspirant) algemeen bestuurslid Communicatie Partij voor de Dieren afdeling Noord-Brabant

De afdeling Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren bestaat sinds juni 2019 en heeft een door de leden uit onze provincie gekozen afdelingsbestuur. Wij zijn een actief en ambitieus afdelingsbestuur dat het opkomen voor dieren, natuur en milieu in onze provincie vormgeeft via onder meer actieve werkgroepen in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg en een aspirant werkgroep in de regio De Kempen.

Ook in Noord-Brabant krijgen we gelukkig steeds meer leden bij onze partij. We hebben veder nu 2 vertegenwoordigers in Provinciale Staten en ook 2 in waterschap Brabantse Delta.

Voor ons afdelingsbestuur, dat momenteel uit zes leden bestaat, zijn wij op zoek naar een enthousiast bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de provinciale communicatie. Het betreft een vrijwiligersfunctie.

Taken bestuurslid Communicatie

Het bestuurslid voor de communicatie gaat zich onder meer bezighouden met het:

- verzorgen van de periodiek te versturen nieuwsbrief.

- verzorgen van de uitnodigingen voor de verschillende te organiseren activiteiten.

- actief verzorgen van communicatie via sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn) en andere media.

- begeleiden en coördineren van diverse sociale mediakanalen van werkgroepen.

- maken van het jaarverslag.

- actief mee vorm geven aan de overige taken van het bestuur.

Jouw profiel

Je bent minimaal drie maanden lid van de Partij voor de Dieren, woonachtig in Noord-Brabant en je onderschrijft de beginselen en standpunten van de Partij voor de Dieren.

We zoeken iemand die het leuk vindt om onze communicatie naar de leden en via de (sociale) media ook naar leden en andere geïnteresseerden te verzorgen. Een goede voorlichting naar de leden en geïnteresseerden is immers van groot belang voor onder meer de ledenbinding en het werven van nieuwe leden. Onze nieuwe medewerker kan dan ook uiteraard goed en enthousiasmerend schrijven.

Het bestuurslid communicatie draait als aspirant bestuurslid tot de afdelingsvergadering (ALV) in het voorjaar van 2022 mee met het afdelingsbestuur. Bij die ALV kan het algemeen bestuurslid Communicatie zich formeel verkiesbaar stellen. Op dit moment bestaat het afdelingsbestuur uit zes leden van de partij, woonachtig in verschillende Noord-Brabantse gemeenten.

De gemiddelde tijdsbesteding is 4 – 6 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de verkiezingscampagnes.

Wat bieden wij

- samenwerking binnen een enthousiast bestuur in de afdeling Noord-Brabant van de

Partij voor de Dieren;

- een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op kunt doen met bestuurswerk;

- een onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Het afdelingsbestuur van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant hecht veel waarde aan een divers bestuur dat een goede afspiegeling is van de maatschappij. Alleen met een breed gedragen beweging van verandering zijn doelen duurzaam te behalen. Hierom nodigen we kandidaten met achtergronden die zich nu nog ondervertegenwoordigd zien in onze inclusieve strijd, extra uit om te solliciteren.

Enthousiast geworden?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar brabant@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid Communicatie’. De sluitingstermijn voor deze vacature is 1 juli 2021. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Ron van ’t Pad, telefoon

06 – 44 45 07 41.

We zien je reactie graag tegemoet!

De Partij voor de Dieren zoekt een gedreven medewerker publieks- en persvoorlichting (voor tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof)

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van dieren, natuur en milieu centraal stelt boven de kortetermijnbelangen van de mens en schrijft daarmee geschiedenis. Roeiend tegen de stroom in, zetten we ons in voor schone lucht, schoon water, een schone bodem en een stabiel klimaat. Daarvoor is wezenlijke verandering nodig, met als leidraad ons planeetbrede partijprogramma.

Onze uitgangspunten zijn mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zoekt een

Medewerker publieks- en persvoorlichting (voor 4 maanden vanaf september as.)

Om met enthousiasme, teamgeest en een snelle pen mee te werken aan het realiseren van onze ambitie om de wereld rechtvaardiger en duurzamer te maken.

Daarvoor:

 • heb je tenminste een afgeronde relevante HBO-opleiding;
 • heb je meerdere jaren aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van communicatie;
 • heb je affiniteit met media en journalistiek;
 • kun je social media niet loslaten en volg je alle trends op dit gebied;
 • ben je creatief en goed in het creëren van content voor social media;
 • voel je je verwant met de uitgangspunten van de Partij voor de Dieren;
 • ben je goed in het aangaan en onderhouden van uiteenlopende contacten;
 • vind je het leuk mensen te woord te staan en ben je in staat de partijstandpunten helder en begrijpelijk uit te dragen;
 • ben je goed in het meedenken over en opzetten van pakkende acties;
 • heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
 • zit je graag bovenop het nieuws en de (politieke) actualiteiten;
 • ben je stressbestendig, energiek en kun je helder, kort en bondig communiceren;
 • heb je de kracht om te kunnen werken in de dynamiek die de aard van de werkzaamheden van de Tweede Kamer met zich meebrengt, waarbij het voor kan komen dat je onder hoge druk moet presteren.

Je houdt je als medewerker publieks- en persvoorlichting bezig met de volle breedte van het werk van de fractie, zowel binnen de Kamer als naar de media, onze achterban en naar het algemene publiek.

Concreet zullen je taken onder meer zijn:

 • Ondersteunen van de coördinator persvoorlichting bij het coördineren van de inkomende pers en relatiebeheer met de media.
 • ‘Nieuwsgrazen’ binnen de fractie en het signaleren van kansen.
 • Redigeren van nieuws- en persberichten en opiniestukken.
 • Het telefonisch en via de mail beantwoorden van vragen vanuit de achterban en het publiek.
 • Plaatsen van teksten op de website en op social media, met name Instagram, Twitter en Facebook.
 • Begeleiden van Kamerleden bij optredens en campagnes.
 • Bijdragen aan en/of schrijven van persberichten, nieuwsberichten, speeches, artikelen en andere communicatieve uitingen.
 • Onderhouden van externe contacten met onder meer maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en het partijbureau.

We bieden een dynamische functie in een gedreven en deskundig team. We zijn op zoek naar een idealistisch, talentvol persoon die vijf dagen per week beschikbaar is. Aangezien activiteiten ook ’s avonds en in het weekend plaats kunnen vinden, brengt deze functie ook wel werk gedurende deze uren met zich mee.


Stuur je motivatie en cv naar sollicitatiespvdd@tweedekamer.nl of naar Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Myrna van de Laar, fractiemanager/ambtelijk secretaris, op telefoonnummer 070-3183458.

De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 27 juni 2021