Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Partijbestuur zoekt algemeen bestuurslid

Ter versterking van het partijbestuur van de Partij voor de Dieren zijn wij op zoek naar een enthousiast en bekwaam lid voor de onbezoldigde functie van algemeen bestuurslid. Als bestuurder van de partij herken je je in de keuze om niet in de termen van links of rechts te willen opereren, omdat de Partij voor de Dieren het overstijgende belang van dieren, natuur en milieu vertegenwoordigt. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich als bestuurslid dienstbaar kunnen maken aan de verwezenlijking van de missie van de Partij voor de Dieren door het verder ontwikkelen van de vereniging.

Wat ga je doen?
De vereniging telt ruim 18.000 leden en groeit voortdurend. Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren is een werkbestuur, dat momenteel bestaat uit zes leden. Zij beheren ieder hun eigen portefeuilles. De verdeling van de portefeuilles gebeurt in onderling overleg.

Het bestuurslidmaatschap houdt een substantieel tijdsbeslag en een substantiële verantwoordelijkheid in. Je moet in staat zijn om samen met de overige bestuursleden de partij verder vorm te geven.

Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand in Amsterdam. Het bestuur kent een vacatieregeling voor de reguliere vergaderingen. Verder zijn er geregeld andere bijeenkomsten, gesprekken en overleggen waaraan bestuursleden worden geacht deel te nemen. Je moet rekening houden met een structurele tijdsbesteding van ongeveer acht tot tien uur per week, zowel overdag als ‘s avonds. Daarnaast verlangt de dynamiek in een groeiende partij bij tijd en wijle een grotere inspanning.


Hierbij valt te denken aan voorbereidingen van congressen en de verkiezingsperiodes, maar ook aan het plaatsnemen in commissies uit hoofde van het bestuurslidmaatschap.

Bij de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt het partijbestuur ondersteund door het partijbureau. Verantwoording wordt aan het congres afgelegd.

Wat breng je mee?

 • Minimaal drie jaar lid van de Partij voor de Dieren
 • Relevante bestuurlijke ervaring
 • Goed begrip van en visie op de rol van het partijbestuur binnen de vereniging
 • Goede kennis van politieke processen en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen
 • Het onderschrijven, begrijpen en kunnen overbrengen van de zeer specifieke rol van onze partij als haas in de marathon
 • Volledige instemming met de doelstellingen en beginselverklaring van onze partij
 • Goed functioneren in teamverband, een collegiale instelling
 • Initiatief kunnen ontplooien
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Ervaring in het geven van presentaties
 • Bereid en in staat om op (on)regelmatige basis overdag en/of ’s avonds aan bijeenkomsten deel te nemen
 • Bereidheid om enige tijd als aspirant-bestuurslid mee te draaien
 • Bereidheid de integriteitscode te ondertekenen
 • Je moet een Verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen

Wat bieden we?
Een interessante en afwisselende onbezoldigde functie, waaraan je je voor minimaal drie jaar committeert. Je werkt in een enthousiast, bevlogen en professioneel team en draagt bij aan verwezenlijking van onze planeetbrede visie.

Procedure
Reageren kan door je motivatiebrief en separaat cv in pdf-formaat te uploaden, gericht aan Rosalie Mooijaart, secretaris van de selectiecommissie
Reageren kan tot en met 12 juli 2020. Je ontvangt een ontvangstbevestiging en kunt voor 30 juli 2020 een reactie van ons verwachten. Aan de hand van je brief en cv wordt besloten of je wordt toegelaten tot de sollicitatieprocedure.
Een assessment en een integriteitsonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Provinciale Statenfractie Zuid-Holland zoekt fractieondersteuner (onbezoldigd)

Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De partij staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij werken met een gedreven team om de doelstellingen van de partij waar te maken in Zuid-Holland. We zijn momenteel met twee zetels vertegenwoordigd in de Staten. Daarnaast zijn er een fractiemedewerker en een fractieondersteuner actief. Op korte termijn zijn we op zoek naar een enthousiaste fractieondersteuner om ons team te versterken.

Wat bieden we?

 • Als fractieondersteuner krijg je een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk in de fractie en te ervaren of het politieke werk in de provincie wat voor je is.
 • Je neemt één tot twee keer per maand deel aan onze fractievergadering.
 • Je helpt mee met het verzamelen, lezen en analyseren van nieuws, beleidsstukken
  en andere informatie.
 • Je helpt mee met het inhoudelijk voorbereiden van commissievergaderingen.
 • Je denkt mee met het opstellen van schriftelijke vragen, moties, amendementen,
  initiatiefvoorstellen of debatbijdragen.
 • Je denkt mee over de te volgen politieke strategie en tactiek van de fractie.

Wat vragen wij van je?

 • Je voelt je verwant met de uitgangspunten en idealen van de Partij voor de Dieren.
 • Je bent lid van de Partij voor de Dieren.
 • Je hebt affiniteit met dierenwelzijn, natuur en milieu.
 • Je bent bereid om je in te zetten voor de idealen van de partij in Zuid-Holland.
 • Je vindt het leuk om je te verdiepen in politieke dossiers.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.
 • Je bent ongeveer twee tot vier uur in de week beschikbaar.

Reageren op deze vacature

Ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen? Neem contact op met Carla van Viegen (onze fractievoorzitter): c.vanviegen@partijvoordedieren.nl. Graag ontvangen we je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk op 15 augustus 2020. Deze kun je sturen naar: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl.

Afdeling Gelderland zoekt voorzitter

Groeiend Verzet

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Gelderland. In onze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, Waterschap Rivierenland en de gemeenteraden van Arnhem, Apeldoorn, Buren en Nijmegen. Ook heeft de afdeling tien lokale werkgroepen verspreid over de provincie. Het groeiend verzet is steeds meer merkbaar en we gaan daarom een uitdagende en boeiende tijd tegemoet met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Wat doet een afdelingsbestuur

 • vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
 • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau);
 • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden;
 • scout nieuw bestuurlijk en politiek potentieel voor de partij;
 • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s;
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij;
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien;
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten;
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling;
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering.

Functieomschrijving

De rol van voorzitter is die van spin in het web, daarin bijgestaan door de secretaris. De voorzitter heeft de dagelijkse leiding en zit de vergaderingen voor. Daarnaast is de voorzitter samen met de secretaris verantwoordelijk voor het inhoudelijk voorbereiden van de agenda. Buiten de vergaderingen let de voorzitter erop dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd en stuurt hiertoe waar nodig de leden aan. Hij/zij is de spreekbuis en de bindende factor. De voorzitter ziet toe op het gehele proces in de afdeling.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Gelderland en bent tenminste 18 jaar oud.
 • Je bent minimaal drie maanden lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die actief is (geweest) en de partij dus kent, bestuurlijk ervaring heeft of anderszins ervaring heeft met de werkzaamheden die passen bij het voorzitterschap.
 • Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne, teamspirit, humor, strategisch inzicht en eigen initiatief.

Gevraagde competenties

 • Je kunt een vergadering leiden en sturen op een gedragen effectieve besluitvorming.
 • Je bent in staat om taken en bevoegdheden op een duidelijke en eerlijke wijze toe te delen en collega-bestuursleden aan te moedigen en te motiveren.
 • Je bent in staat gezamenlijke bestuursbeslissingen van het bestuur uit te dragen.
 • Je bent goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de afdeling. Weet wat er leeft bij de leden en weet daar op adequate wijze mee om te gaan.
 • Je bent in staat een gezonde organisatiestructuur te behouden en te verbeteren en kan een lange termijn visie voor de afdeling in het oog houden.
 • Je weet mensen binnen de afdeling te motiveren en te stimuleren tot samenwerking.

Gewenste persoonlijke kwaliteiten

 • Flexibel en oplossingsgericht;
 • Tactvol, respectvol en kan bij conflicten bemiddelend optreden;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig;
 • Teamspeler die zorg draagt voor een goede samenwerking en een gezond werkklimaat;
 • Je bent kordaat en bent een verbinder, je bent initiatiefrijk en weet mensen te enthousiasmeren.

De duur van de benoeming tot voorzitter is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per week, maar dit kan incidenteel meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te vertegenwoordigen bij acties, evenementen en op congressen.

Wat wij bieden

 • Samenwerking binnen een hecht en enthousiast bestuur in de afdeling Gelderland van de Partij voor de Dieren;
 • Een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt;
 • Een functie binnen een bestuurlijke omgeving waarin je mede vormgeeft aan de bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de partij;
 • Uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • Een vrijwilligersvergoeding die de kosten dekt die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar gelderland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie voorzitter’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 12 juli 2020. Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via gelderland@partijvoordedieren.nl.

Wij hopen van je te horen!

Afdeling Gelderland zoekt secretaris

Groeiend Verzet

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Gelderland. In onze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, Waterschap Rivierenland en de gemeenteraden van Arnhem, Apeldoorn, Buren en Nijmegen. Ook heeft de afdeling tien lokale werkgroepen verspreid over de provincie. Het groeiend verzet is steeds meer merkbaar en we gaan daarom een uitdagende en boeiende tijd tegemoet met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Wat doet een afdelingsbestuur

 • vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
 • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau);
 • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden;
 • scout nieuw bestuurlijk en politiek potentieel voor de partij;
 • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s;
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij;
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien;
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten;
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling;
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering.
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij;
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien;
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten;
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling;
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering.

Functieomschrijving

 • De secretaris bereidt inhoudelijk de vergaderingen voor in samenwerking met de voorzitter;
 • Organiseert de vergaderingen;
 • Zorgt voor de juiste informatie en documentatie voor de vergadering;
 • Is verantwoordelijk voor de verslaglegging;
 • Ziet toe op de opvolging van acties;
 • De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Gelderland.
 • Je bent tenminste 18 jaar oud en minimaal drie maanden lid van de partij.
 • Je onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die actief is (geweest) en de partij dus kent.
 • De juiste kandidaat is nauwkeurig, zakelijk en kan goed organiseren.
 • Je hebt een heldere en zakelijke schrijfstijl.
 • Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne, teamspirit, humor, strategisch inzicht en eigen initiatief.

De duur van de benoeming tot secretaris is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 6 uur per week, maar dit kan incidenteel meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te representeren bij acties, evenementen en op congressen.

Wat wij bieden

 • Samenwerking binnen een hecht en enthousiast bestuur in de afdeling Gelderland van de Partij voor de Dieren;
 • Een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt;
 • Een functie binnen een bestuurlijke omgeving waarin je mede vormgeeft aan de bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de partij;
 • Uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • Een vrijwilligersvergoeding die je kosten dekt die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar gelderland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie secretaris’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 12 juli 2020. Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via gelderland@partijvoordedieren.nl.

Wij hopen van je te horen!

Afdeling Gelderland zoekt algemeen bestuurslid portefeuille werkgroepen

Groeiend Verzet

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Gelderland. In onze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, Waterschap Rivierenland en de gemeenteraden van Arnhem, Apeldoorn, Buren en Nijmegen. Ook heeft de afdeling lokale werkgroepen in de Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn, Culemborg, Harderwijk, Lochem, Nijmegen, Renkum, Rheden, Wageningen en Zutphen. Het groeiend verzet is steeds meer merkbaar en we gaan daarom een uitdagende en boeiende tijd tegemoet met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Wat doet een afdelingsbestuur

 • vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
 • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau);
 • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden;
 • scout nieuw bestuurlijk en politiek potentieel voor de partij;
 • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s;
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij;
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien;
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten;
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling;
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering.

Portefeuille werkgroepen
De werkgroepen en andere actieve leden worden begeleid door twee algemeen bestuursleden met de portefeuille werkgroepen. De werkgroepen zijn geografisch verdeeld tussen de portefeuillehouders. In verband met een aflopend termijn van een huidig bestuurslid zijn we op zoek naar iemand die de coördinatie met de werkgroepen in de Oostelijke helft van de provincie op zich wil nemen.

Taken van een algemeen bestuurslid met de portefeuille werkgroepen:

 • is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de werkgroepen;
 • motiveert en begeleidt de actieve leden in het ontplooien van hun activiteiten;
 • voorziet de werkgroepen van materialen, flyers, posters en krantjes;
 • begeleidt de werkgroepen in het maken van hun jaarplannen;
 • schat in of projectaanvragen wenselijk en haalbaar zijn en onderhoudt daar contact over met de coördinator van de werkgroep, de penningmeester en voorzitter;
 • Activeert werkgroepen voor acties die landelijk of provinciaal worden georganiseerd.
 • Begeleidt leden die actief willen worden bij het opstarten van een nieuwe werkgroep;
 • Brengt jaarlijks een bezoek aan alle werkgroepen;
 • Beheert en leest notulen van werkgroepvergaderingen.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Gelderland.
 • Je bent ten minste 18 jaar oud en minimaal drie maanden lid van de partij.
 • Je onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die actief is (geweest) en de partij dus kent.
 • Je stelt je op de hoogte van wat er in de provincie speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu.
 • Je hebt bestuurlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt in teamverband werken maar kunt ook zelfstandig aan de slag.
 • Je bent van onbesproken gedrag.
 • Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne, teamspirit en strategisch inzicht.

De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te vertegenwoordigen bij acties, evenementen en op congressen.

Wat wij bieden

 • Samenwerking binnen een hecht en enthousiast bestuur in de afdeling Gelderland van de Partij voor de Dieren;
 • Een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt;
 • Een functie binnen een bestuurlijke omgeving waarin je mede vormgeeft aan de bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de partij;
 • Uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • Een vrijwilligersvergoeding die de kosten dekt die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar gelderland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie Algemeen Bestuurslid’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 12 juli 2020. Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via gelderland@partijvoordedieren.nl.

Wij hopen van je te horen!

Afdeling Noord-Brabant zoekt algemeen bestuurslid evenementen en campagnes

Nadat we een aantal jaren als provinciale werkgroep van de Partij voor de Dieren actief zijn geweest in Noord-Brabant hebben we in 2019 de overstap gemaakt naar een formele afdeling Noord-Brabant. Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit 5 gekozen bestuursleden en 2 aspirant bestuursleden. Er zijn op dit moment lokale werkgroepen actief in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Daarnaast zijn er in verschillende gemeenten contactpersonen. In onze provincie zijn we politiek vertegenwoordigd in de Provinciale Staten en in waterschap Brabantse Delta, beide met 2 zetels.

Wegens het vertrek van één van onze bestuursleden zijn we op zoek naar een enthousiast nieuw (aspirant) bestuurslid voor het coördineren van provinciale evenementen en activiteiten rond de verkiezingscampagnes.

Taken bestuurslid Evenementen en campagnes

Deze gaat zich onder meer bezighouden met:

 • het coördineren van provinciale activiteiten zoals de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, Plan B in de praktijk en de activiteiten van de verschillende lokale werkgroepen.
 • het coördineren van activiteiten in verkiezingscampagnes, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Jouw profiel
Je bent minimaal drie maanden lid van de Partij voor de Dieren, woonachtig in Noord-Brabant en je onderschrijft de beginselen en standpunten van de Partij voor de Dieren.

We zoeken iemand die het leuk vindt om actief mee te werken in ons ambitieuze en enthousiaste team. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft met het gebruik van sociale media.

Het bestuurslid evenementen en campagnes draait als aspirant bestuurslid tot de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) in het najaar van 2020 mee met het afdelingsbestuur. Bij de volgende ALV kan het algemeen bestuurslid evenementen en campagnes zich formeel verkiesbaar stellen, voor een periode van 3 jaar.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de verkiezingscampagnes. Het afdelingsbestuur vergadert één keer per maand.

Bij gelijke geschiktheid geven wij, mede gezien de samenstelling van het team, de voorkeur aan een vrouwelijk bestuurslid.

Wat bieden wij

 • samenwerking binnen een enthousiast bestuur in de afdeling Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren;
 • een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op kunt doen met bestuurswerk;
 • een onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Enthousiast geworden?

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar brabant@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid Evenementen en campagnes’. De sluitingstermijn voor deze vacature is 1 juli 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Ron van ’t Pad, telefoon 06 – 44 45 07 41. We zien je reactie graag tegemoet!

Afdeling Noord-Holland zoekt bestuursleden

De afdeling Noord-Holland bestaat sinds 2 februari 2015. In 2018 zat de zittingstermijn van het eerste bestuur erop. Om te zorgen voor continuïteit in het afdelingsbestuur zijn we op zoek naar enthousiaste leden die ons bestuur willen komen versterken.

Als bestuurslid neem je plaats in een onbezoldigd werkbestuur. Je geeft samen met de andere bestuursleden de provinciale afdeling verder vorm en helpt mee met het uitvoeren van de taken van het bestuur. De taakverdeling gebeurt in onderling overleg.

Wat doet het afdelingsbestuur?

 • vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten
 • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau)
 • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden
 • scout nieuw bestuurlijk en politiek potentieel voor de partij
 • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidaten en verkiezingsprogramma’s
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met resp. het overzicht van activiteiten en behaalde resultaten
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering
 • je bent tenminste 18 jaar oud
 • je bent enkele jaren (actief) lid van de Partij voor de Dieren
 • je bent op de hoogte van wat er in de provincie speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu
 • je hebt bestuurlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • je stemt volledig in met de doelstellingen van onze partij
 • je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • je hebt de juiste teamspirit
 • je woont in de provincie Noord-Holland
 • je bent van onbesproken gedrag

Wat vragen wij van je?

De gemiddelde tijdsbesteding is 4 uur per week, in campagnetijd wordt wat meer tijd gevraagd. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. Wij verwachten van kandidaten dat zij de totale zittingstermijn in functie blijven.

Wat bieden wij?

Om te beginnen een leuke en leerzame tijd! De Partij voor de Dieren is een actieve en flexibele partij waar veel ruimte is voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Ondersteuning vanuit het partijbureau wordt geboden in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een vast budget voor onkosten.

Heb je interesse?

Je cv en motivatie ontvangen we graag op mailadres noordholland@partijvoordedieren.nl