Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Partij voor de Dieren Afdeling Fryslân zoekt bestuursleden

De Partij voor de Dieren is een snelgroeiende politieke partij met steeds meer leden en volksvertegenwoordigers. Ook in Fryslân, waar we sinds 2015 een Provinciaal Statenlid hebben en een lid in het Algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. In 2017 is daar een gemeenteraadslid in Leeuwarden bijgekomen.

De afdeling Fryslân bestaat sinds 2012 en ondersteunt niet alleen onze volksvertegenwoordigers maar organiseert ook (politieke) acties en bijeenkomsten en helpt actieve leden overal in Fryslân op te komen voor belangen van dieren, natuur en milieu.

Wegens verhuizing/emigratie, gezinsuitbreiding, verandering van werkkring of overstap naar een politieke functie van betrokkenen is het afdelingsbestuur in de afgelopen jaren gevoelig uitgedund. Wij zoeken daarom nu nieuwe en gedreven vrijwilligers voor toekomstige functies in het afdelingsbestuur, te vervullen na een inwerkperiode en/of kadercursus.

Wat zijn de taken van een afdelingsbestuur?

a. de afdelingsvergadering bijeenroepen (minstens één keer per jaar);

b. de communicatie verzorgen met de leden en met andere partijorganen;

c. de afdeling goed organiseren en volgens de landelijke richtlijnen laten functioneren;

d. de fracties volgen en ondersteunen en deze verbinden met de afdeling;

e. nieuw potentieel voor de partij scouten;

f. verkiezingscampagnes uitvoeren en daarbij leden, fracties en kandidaten betrekken;

g. de afdeling vertegenwoordigen, zowel binnen de partij als naar buiten;

h. actieve leden motiveren en stimuleren om activiteiten te ontplooien;

i. activiteiten van de partij in Friesland ‘naar buiten toe’ communiceren;

j. een jaarplan opstellen en uitvoeren;

k. een jaarverslag schrijven met een overzicht van resultaten en activiteiten.

Taken voor alle bestuursleden

Een aantal taken gelden voor alle bestuursleden tezamen. Deze zijn o.a. het voeren van verkiezingscampagnes, zorgen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook speuren alle bestuursleden naar nieuw potentieel voor de partij (‘talentscouting’) en stimuleren zij gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en/of politieke ambities waar te maken. Hun belangrijkste taak is De Partij voor de Dieren in Fryslân op de kaart te zetten.

Specifieke taken afdelingsvoorzitter

De voorzitter leidt het bestuur en de afdeling. Hij/zij zit de bestuurs- en afdelingsvergaderingen voor. Hij/zij is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt hij/zij nauw contact met de volksvertegenwoordigers. De voorzitter is doelgericht, besluitvaardig en beschikt over politieke antennes.

Specifieke taken afdelingssecretaris

De secretaris bereidt – samen met de voorzitter – inhoudelijk de vergaderingen voor, zorgt voor een verslag daarvan (notulen) en controleert of afspraken worden nagekomen. De secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie. De secretaris is nauwkeurig, zakelijk, een goed organisator, schrijft helder en kan overweg met o.a. tekstverwerkingsprogramma’s, Facebook, Instagram en e-mailprogramma's.

Specifieke taken afdelingspenningmeester

De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op en maakt een begroting voor het komende jaar. Hij/zij beheert het onkostenbudget, betaalt declaraties uit en vraagt bij het hoofdbestuur geld aan voor bijzondere projecten.

Taken algemeen bestuurslid afdeling

Algemene bestuursleden coördineren specifieke deelgebieden, zoals politieke lobby, verkiezingscampagnes, communicatie en sociale media, of organiseren specifieke activiteiten in de provincie. Een algemeen bestuurslid kan goed organiseren en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wat vragen wij?

Onze bestuursleden wonen in Fryslân en zijn tenminste 18 jaar oud. Zij herkennen zich in de doelstellingen en keuzes van de Partij voor de Dieren. Zij zijn goed op de hoogte van wat er in de provincie speelt rond de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu. Bestuursleden beschikken over teamspirit en vooral enthousiasme. Zij worden steeds voor drie jaar benoemd en treden – behoudens overmacht – tussentijds niet af. De voorzitter besteedt gemiddeld ca. 6 uur per week aan zijn/haar functie; de overige functies vragen doorgaans wat minder tijd.

Wat bieden wij?

De Partij voor de Dieren is een actieve partij met ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Er is ondersteuning vanuit het partijbureau in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een onkostenvergoeding. Het landelijk partijbureau helpt de afdeling met handboeken, overeenkomsten voor actieve leden, materialen, intranet, etc.

Belangstelling?

Belangstellenden sturen een brief met motivatie en CV naar friesland@partijvoordedieren.nl, met als onderwerp ‘afdelingsbestuurder’. Meer informatie over de huidige organisatie van de provinciale afdeling kan eveneens via dit e-mailadres worden gevraagd.

Stage (sociale) media en film-/videobewerking Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren

Zoek jij een bijzondere stage?

Ben jij een derdejaars MBO- of HBO-student (sociale) media en videobewerking en op zoek naar een bijzondere stageplek? De Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft een part-time stageplek voor een enthousiaste en betrokken student. Je werkt mee aan een periodiek videojournaal over het werk van onze Eerste Kamerfractie. Daarnaast houd je de website up-to-date en beheer je de sociale media van de fractie. We beschikken over opnameapparatuur. De functie is voor ca. 2 dagen per week, op maandag en dinsdag.

Wat bieden wij?

 • Ontwikkeling van je creativiteit en je vaardigheden in websitebeheer en sociale media
 • Registreren en editen in een politieke werkomgeving op en rond het Binnenhof
 • Een stagevergoeding

  Wie zoeken wij?

  • Derdejaars MBO- of HBO-student
  • Beheerst de vaardigheden van schrijven, registreren en video-editen
  • Enthousiast en politiek betrokken
  • Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
  • Affiniteit met de doelstellingen van de Partij voor de Dieren

  Stuur je bondige sollicitatiebrief naar:

  Secretariaat Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren

  t.a.v. Christine Teunissen

  partijvoordedieren@eerstekamer.nl

  Vacature algemeen bestuurslid Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland

  De Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland bestaat sinds juni 2011 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie. Eenmaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden in Zuid-Holland uitgenodigd worden.

  #groeiendverzet

  De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Zuid-Holland. In deze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, de Hoogheemraadschappen Rijnland, Rivierenland en Delfland en de gemeenteraden van Leiden, Gouda, Den Haag, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp. Ook heeft de afdeling lokale werkgroepen in Leiden, Gouda, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.

  Denker én doener gezocht

  De Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland heeft een actief en ambitieus bestuur. We zitten vol plannen om het #groeiendverzet in onze provincie te laten toenemen en steken daartoe regelmatig zelf de handen uit de mouwen. Om al deze doelen te behalen zoeken wij een enthousiast bestuurslid (vrijwilligersfunctie) om het bestuur te versterken; een denker én doener.

  Jouw profiel

  Je woont in de provincie Zuid-Holland, bent ten minste 18 jaar oud, minimaal drie maanden lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur uit naar iemand buiten Den Haag. We vinden het belangrijk dat je beschikt over een politieke antenne, teamspirit, humor en strategisch inzicht. Ervaring met inzet voor de PvdD is een pre.

  De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te representeren bij acties, evenementen en op congressen, alsmede periodiek vergaderingen van onze werkgroepen bij te wonen.

  Het bestuurswerk

  Verkiezingen vragen natuurlijk de nodige inzet van het afdelingsbestuur. Daarnaast hebben we de volgende taken:

  • het organiseren en houden van de jaarlijkse afdelingsvergadering (in mei/ juni);
  • het opstellen van een jaarplan en jaarverslag, met overzicht van de behaalde resultaten en activiteiten, en het uitvoeren van het jaarplan;
  • ledenwerving;
  • ledenbinding, onder andere door het organiseren van acties en activiteiten;
  • het verzorgen van de communicatie met de leden in de provincie enerzijds en andere partijorganen anderzijds;
  • het ondersteunen en begeleiden van de werkgroepen;
  • het volgen en ondersteunen van de fracties binnen de afdeling;
  • scouting van nieuw potentieel voor de partij.

  Wat bieden wij

  • samenwerking binnen een hecht en enthousiast bestuur in de afdeling Zuid-Holland van de Partij voor de Dieren;
  • een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op kunt doen met bestuurswerk;
  • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
  • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

  Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar zuidholland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 15 juli 2019. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Esther Groenewegen, telefoon 0655716655