Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Partij voor de Dieren zoekt leden voor het college van advies

Het college van advies wordt eens in de drie jaar gekozen door het congres. Dat betekent dat het partijbestuur op het komende congres een voordracht zal doen voor de samenstelling van het college voor een volgende periode van drie jaar (2023-2026).

Profiel leden college van advies
Het college van advies is een adviesorgaan van het partijbestuur. Het college van advies heeft de taak en bevoegdheid om politiekinhoudelijke debatten te initiëren en te voeren. Het college van advies zal uit minimaal 10 en maximaal 20 personen bestaan. Het college vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Van leden van het college van advies wordt verwacht:

  • Dat ze attent zijn op belangrijke maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen.
  • Dat ze vanuit affiniteit en met positieve intenties reflecteren over het functioneren van de Partij voor de Dieren.
  • Dat ze verhelderend en opiniërend kunnen meedenken over de wijze waarop de uitgangspunten van de partij (mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid) op diverse niveaus overtuigend vertaald kunnen worden.
  • Dat ze bij controversiële thema’s en lastige discussies trefzekere analyses kunnen maken en hierbij steeds gericht zijn op zienswijzen en strategieën die de partij en haar uitgangspunten ten goede komen.

Bovenstaand profiel is in 2010 vastgesteld door het congres. Zoals beschreven in de regeling verenigbaarheid van functies in het huishoudelijk regelement wordt uitdrukkelijk ook een beroep gedaan op leden die al actief zijn in de partij.

Procedure
Reageren kan door je motivatiebrief en separaat CV in pdf-formaat te uploaden, gericht aan Myrna van de Laar, secretaris van de sollicitatiecommissie. Klik hier om te solliciteren.

Je kunt tot en met donderdag 30 maart 2023 reageren. Binnen twee werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging en je kunt voor 5 april 2023 een reactie van ons verwachten. Aan de hand van je brief en CV wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een nader gesprek.