Vacatures


Werken bij de Partij voor de Dieren

Vacatures

Afdeling Drenthe: algemeen bestuursleden

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Drenthe. Sinds 2019 is de partij vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Drenthe.

De Partij voor de Dieren afdeling Drenthe is een van de jongste afdelingen van de Partij voorde Dieren. De afdeling is opgericht op 7 december 2019 en heeft een gekozen bestuur. Het is een actieve afdeling. We voeren campagnes voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we met diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie. Ook heeft de afdeling een aantal lokale werkgroepen in oprichting. Eenmaal per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden in Drenthe uitgenodigd worden.

Vacature aspirant bestuursleden
Wegens twee voorziene vacatures in het bestuur vanaf 2023, zoekt de Partij voor de Dieren afdeling Drenthe enthousiaste aspirant bestuursleden voor ons afdelingsbestuur. Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden en één aspirant bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden ga je aan de slag om de belangen van dieren, natuur en milieu te behartigen in de provincie Drenthe. Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten. Ze is verantwoordelijk voor verkiezingscampagnes, de werving en binding van leden van de Partij voor de Dieren, het zoeken en stimuleren van bestuurlijk en politiek talent, en ondersteuning van de provinciale fractie en de werkgroepen (in oprichting).

Taken aspirant bestuurslid afdeling
Als aspirant bestuurslid kun je kennismaken met de algemene taken van het bestuur en kun je belast zijn met specifieke taken als het schrijven van pers- of publieksteksten of het coördineren van activiteiten.

Jouw profiel
Je woont in de provincie Drenthe, bent ten minste 18 jaar oud, je bent minimaal drie maanden lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren. Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dierenrechten, natuur en milieu te vertegenwoordigen. We verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in de provincie Drenthe speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is, strategisch inzicht heeft en die contactueel vaardig is (je hebt plezier in het aangaan van contacten met de leden van de afdeling). Ervaring met inzet voor de Partij voor de Dieren is een pré, evenals bestuurlijke ervaring. Verder ben je van onbesproken gedrag. Je kunt goed organiseren en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 tot 4 uur per week. Incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Je bent bereid en in staat om op (on)regelmatige basis overdag en/of ’s avonds aan bijeenkomsten deel te nemen. Daarnaast lever je actief een bijdrage aan acties van de partij, aan evenementen en op congressen en ben je bereid vergaderingen van onze werkgroepen (in oprichting) bij te wonen.

Wat bieden wij

 • de mogelijkheid om de Kickstartopleiding te volgen die door het partijbureau wordt
  aangeboden aan actieve leden;
 • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;
 • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Interesse?
Stuur een duidelijke motivatie en CV naar: drenthe@partijvoordedieren.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de afdeling Anja Visser via bovenstaand e-mailadres.

Frac­tie­me­de­werker Partij voor de Dieren Gelderland

De Partij voor de Dieren-fractie in de provincie Gelderland is op zoek naar een enthousiaste fractiemedewerker. Ons fractieteam bestaat uit twee Statenleden, drie fractievolgers en de fractiemedewerker(s). De fractiemedewerker ondersteunt de fractie op beleidsinhoudelijk, communicatief, administratief, en organisatorisch gebied. Wij zoeken iemand voor ongeveer 24 tot 36 uur per week. Eventueel kan de functie ook parttime door twee personen worden vervuld (met bijvoorbeeld 16 of 20 uren per persoon). We streven naar een diverse samenstelling van de fractie.

Werkzaamheden kunnen onder andere inhouden:

Beleidsinhoudelijk;

 • inhoudelijk vooronderzoek en voorwerk op de diverse dossiers;
 • onderzoeken van het provinciaal beleid m.b.t. de aandachtsgebieden van de Partij voor de Dieren;
 • assisteren van de fractie bij voorbereiding op de staten- en commissievergaderingen,
 • assisteren van de fractie bij het schrijven van moties, schriftelijke vragen, amendementen, initiatiefvoorstellen;

Administratief;

 • behandeling van inkomende post en email;
 • het niet-inhoudelijk actueel houden van de dossiers;
 • het onderhouden van de website;

Organisatorisch;

 • organiseren en notuleren van (fractie)vergaderingen;
 • overzicht houden van de activiteiten van de fractieleden;
 • organiseren van activiteiten als werkbezoeken, debatten, enquêtes;

Communicatief;

 • onderhouden en uitbreiden van contacten met onder andere relevante maatschappelijke organisaties, overheidsdiensten, ambtenaren, inwoners van Gelderland, andere Partij voor de Dieren-fracties, en het partijbureau;
 • opstellen van persberichten.

Profiel:

 • een proactieve, zorgvuldige en flexibele werkhouding;
 • zelfstandig kunnen werken, gevoel hebben voor prioriteiten;
 • affiniteit met de Partij voor de Dieren, en in staat om het gedachtegoed uit te dragen;
 • analytisch denkvermogen;
 • kennis van en ervaring met bijvoorbeeld enkele van de volgende onderwerpen:
  • Wet natuurbescherming
  • intensieve veehouderij en/of biologische landbouw
  • wetgeving m.b.t. dierenwelzijn
  • ruimtelijke ordening
  • milieuwetgeving
  • verduurzaming van de samenleving;
 • goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • goede beheersing in woord en schrift van de Nederlandse taal;
 • goede beheersing van de gebruikelijke computerprogramma’s;
 • bij voorkeur woonachtig in Gelderland, en bereid met openbaar vervoer te reizen;
 • bereid om incidenteel in de avonduren te werken.

Wij bieden:

 • een leuke, afwisselende, en uitdagende baan, waarbij we denken aan een periode van 3 jaar;
 • een mogelijkheid om je in te zetten voor dieren, mensen, natuur en milieu in de provincie Gelderland;
 • een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring).

Geïnteresseerd?

Wij ontvangen je sollicitatiebrief en CV graag digitaal voor 1 juli 2022. Je kunt je e-mail richten aan Luuk van der Veer (fractievoorzitter), via: l.vanderveer@partijvoordedieren.nl. Meer over onze werkzaamheden is te zien op onze website: gelderland.partijvoordedieren.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je ook via e-mail contact opnemen.

Partij voor de Dieren afdeling Gelderland – Coördinator Werkgroep Nijmegen

Groeiend Verzet

Ons groeiend verzet is steeds meer merkbaar en we gaan een uitdagende en boeiende tijd tegemoet met de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen in 2023. De werkgroep Nijmegen zoekt een nieuwe coördinator (vrijwilligersfunctie).

Wat doet een werkgroep?

Een werkgroep is het lokale gezicht van de Partij voor de Dieren, voert campagne tijdens verkiezingen en zorgt voor ledenwerving en -binding.

Dat doet ze met o.a.

 • Bijeenkomsten zoals lezingen en films
 • PvdD-café
 • Zichtbaar zijn op social media
 • Afvalopruimacties
 • Tijdens campagnes: flyeren, posters plakken, informatiestands enz.

In Nijmegen stemt de werkgroep dit af met de gemeenteraadsfractie, maar functioneert onafhankelijk daarvan.

Wat doet de coördinator?

Als coördinator ben je de spreekwoordelijke ‘spin in het web’. Het is een afwisselende functie, waarbij je concreet aan je idealen werkt. Je wordt coördinator voor bij voorkeur 2 maar minimaal 1 jaar. Het kost je 4-8 uur per week. Tijdens campagnes kan dit meer zijn.

Taken:

 • Lokale leden inspireren en enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de partij
 • Samen met de werkgroep en het afdelingsbestuur een jaarplan opstellen en uitvoeren
 • Interne en externe communicatie verzorgen
 • In overleg met secretaris werkgroepvergaderingen voorbereiden en voorzitten
 • Afstemmen van en besluiten over lokale acties en activiteiten
 • Contact onderhouden met de gemeenteraadsfractie en het afdelingsbestuur
 • Extern contactpersoon namens de lokale werkgroep
 • Bij acties, evenementen en congressen vertegenwoordig je de werkgroep. Je bent aanwezig bij periodieke afdelingsbrede bijeenkomsten
 • In campagnetijd bijdragen aan de zichtbaarheid van de partij
 • Het volgen van de lokale politiek

De duur van de benoeming is twee jaar. Er wordt van je verwacht dat je de totale zittingstermijn in functie wilt blijven.

Jouw profiel

Je woont in Nijmegen, minimaal drie maanden lid van de Partij voor de Dieren en onderschrijft onze standpunten. Als coördinator maak je deel uit van de werkgroep én geef je de werkgroep verder vorm samen met de andere leden.

Je beschikt over daadkracht, besluitvaardigheid, overtuigingskracht, teamspirit, strategisch inzicht en gevoel voor humor en je weet de werkgroepleden te enthousiasmeren.

De afdeling wil een diverse organisatie zijn; het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de partij.

Wat wij bieden

 • Uitbreiding van je netwerk binnen onze partij door contacten met de werkgroepleden, met het afdelingsbestuur en de fracties en volksvertegenwoordigers in Gelderland
 • Een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt en ervaring op doet met het aansturen en begeleiden van een groep enthousiaste actieve leden
 • Onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt in je functie als coördinator
 • Mogelijkheid tot scholing en begeleiding

Reageren? Schrijf een korte motivatiebrief en CV naar gelderland@partijvoordedieren.nl (onderwerp ‘Sollicitatie coördinator werkgroep Nijmegen’). Meer weten? Bel gerust met Algemeen Afdelingsbestuurder Victor van Oeijen, telefoon 06 – 101.817.88.

Wij hopen van je te horen!

Partij voor de Dieren Afdelingsbestuur Gelderland - Secretaris

Groeiend Verzet

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers, ook in de provincie Gelderland. In onze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, Waterschap Rivierenland en de gemeenteraden van Arnhem, Apeldoorn, Buren, Culemborg, Nijmegen en Zutphen. Ook heeft de afdeling tien lokale werkgroepen verspreid over de provincie. Het groeiend verzet is steeds meer merkbaar. Daarnaast gaan we een uitdagende en boeiende tijd tegemoet met het oog op de Waterschap- en Provinciale Staten verkiezingen in 2023!

Wat doet een afdelingsbestuur

 • Vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
 • onderhoudt communicatie met de leden en partijorganen (zoals fracties, partijbestuur en partijbureau);
 • organiseert diverse activiteiten om (nieuwe) leden te betrekken en te verbinden;
 • scout bestuurlijk en politiek talent;
 • bepaalt mede waar er aan een verkiezing kan worden deelgenomen en is verantwoordelijk voor de vorming van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s;
 • voert verkiezingscampagnes en betrekt daar leden, fracties en kandidaten bij;
 • motiveert en stimuleert actieve leden (al dan niet georganiseerd in werkgroepen) om concrete activiteiten te ontplooien;
 • stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op met een overzicht van activiteiten en behaalde resultaten;
 • volgt de fractie(s) en verbindt de fracties met de afdeling;
 • organiseert ten minste eenmaal per jaar een algemene provinciale ledenvergadering.

Functieomschrijving

De secretaris…

 • bereidt inhoudelijk de vergaderingen voor in samenwerking met de voorzitter;
 • organiseert de vergaderingen;
 • zorgt voor de juiste informatie en documentatie voor de vergadering;
 • is verantwoordelijk voor de verslaglegging;
 • ziet toe op de opvolging van acties;
 • de secretaris is de contactpersoon voor mensen en organisaties buiten de afdeling en behandelt in- en uitgaande correspondentie;
 • levert incidenteel hand en span diensten aan het bestuur;
 • houdt oog op de juiste opslag van documenten in de Cloud.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Gelderland;
 • je bent minimaal drie maanden lid van de partij;
 • je onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren;
 • de voorkeur gaat uit naar iemand die actief is (geweest) en de partij dus kent;
 • de juiste kandidaat is nauwkeurig en kan goed organiseren;
 • je beschikt over een heldere schrijfstijl;
 • je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne, teamspirit, strategisch inzicht en eigen initiatief.

De duur van de benoeming tot secretaris is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 8 tot 12 uur per week, maar dit kan incidenteel meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te representeren bij acties, evenementen en op congressen.

Wat wij bieden

 • Samenwerking binnen een hecht en enthousiast bestuur in de afdeling Gelderland van de Partij voor de Dieren;
 • een uitdagende functie, waarin je je idealen kwijt kunt;
 • een functie binnen een bestuurlijke omgeving waarin je mede vormgeeft aan de bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de partij;
 • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
 • een vrijwilligersvergoeding die je kosten dekt die je maakt voor het bestuurswerk.


Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en CV naar gelderland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie secretaris’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 31 juli 2022. Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via gelderland@partijvoordedieren.nl.

Wij hopen van je te horen!