Motie Thieme c.s. over het vermelden van de herkomst van eieren op etiketten


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Nederlandse consument en de supermarkten kooi-eieren massaal de rug toe hebben gekeerd en geen enkele supermarktketen meer kooi-eieren verkoopt;
constaterende, dat hierdoor veel pluimveehouders de afgelopen jaren zijn omgeschakeld naar scharrelkippen en miljoenen kippen een beter leven hebben gekregen;
constaterende, dat de Nederlandse pluimveesector op het gebied van scharreleieren een marktvoorsprong heeft ten opzichte van andere landen en een verdere omschakeling van de industrie daardoor ook ten goede zal komen aan de Nederlandse pluimveesector;
overwegende, dat de omschakeling momenteel stokt, mede omdat de verwerkende industrie nauwelijks omschakelt op scharreleieren;
overwegende, dat de verplichte etikettering met betrekking tot de soort eieren op de ingrediƫntenlijst een enorme extra impuls zal geven aan de omschakeling van de verwerkende industrie;
overwegende, dat in Engeland een dergelijke etikettering al lang gemeengoed is, burgers hierdoor extra keuzemogelijkheden wordt geboden en eiverwerkende bedrijven het gebruik van scharreleieren beter kunnen vermarkten;
verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om etikettering op te stellen voor de herkomst van de eieren welke in producten zijn verwerkt,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van Gent


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over frequentere controle op de naleving van dierenwelzijnswetgeving in de veesector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer