Motie Van Esch over bont, dons en wol in kleding uit Neder­landse winkels weren


17 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer diverse moties heeft aangenomen over een stop op de import van bont, op de import van dons van levend geplukte ganzen en op de import van angorawol en over de onwenselijkheid van producten van kangoeroeleer,

constaterende dat deze producten nog steeds in de winkels liggen constaterende dat het Convenant Duurzame Kleding en Textiel vrijwillig is en bedrijven hierin slechts vrijblijvend mogelijkheden krijgen om te kijken hoe zij ┬źde negatieve impact kunnen gaan voorkomen of verminderen┬╗,

verzoekt de regering te komen met een plan om producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer is verwerkt, uit de Nederlandse winkels te weren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over microplastics in de ban: het instellen van een wasmachine filter

Lees verder

Motie Teunissen over een landelijk borgend instrumentarium uitwerken voor broeikasgasemissiereductie in de veehouderij en akkerbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer