Motie Van Esch over bont, dons en wol in kleding uit Neder­landse winkels weren


17 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het gebruik van bont, dons, angorawol en leer in kleding onethisch en onnodig is en zo snel mogelijk moet worden beëindigd,

constaterend dat de Kamer moties heeft aangenomen over een stop op de import van bont (nr. 25295-686), op de import van dons van levend geplukte ganzen (nr. 21501-32-325) en op de import van angorawol (nr. 28286-753), maar dit nog steeds in de winkels ligt,

constaterende dat het Convenant Duurzame Kleding en Textiel vrijwillig is en bedrijven hierin slechts vrijblijvende mogelijkheden krijgen om te kijken hoe zij ‘de negatieve impact kunnen gaan voorkomen of verminderen’,

verzoekt de regering te stoppen met vrijblijvende richtlijnen en vrijwillige afspraken met betrekking tot bont, dons en angorawol in kleding en deze producten uit de Nederlandse winkels te weren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over microplastics in de ban: het instellen van een wasmachine filter

Lees verder

Motie Teunissen over een landelijk borgend instrumentarium uitwerken voor broeikasgasemissiereductie in de veehouderij en akkerbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer