Motie Vestering c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen verbieden


10 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er landbouwgiffen in Nederland toegelaten zijn die zó giftig zijn, dat wanneer je ze kunt meten in het water, de toegelaten norm al vele malen overschreden is – de zogenaamde niet-toetsbare stoffen,

constaterende dat deze niet-toetsbare stoffen volgens het PBL voor maar liefst 90% van de watervervuiling zorgen, met desastreuze effecten op vissen en insecten als libellen en bijen,

overwegende dat de regering een zeer grote opgave heeft om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen en dat vervuiling door pesticiden één van de problemen vormt,

verzoekt de regering het gebruik van middelen op basis van deze giftige niet-toetsbare stoffen te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering
Graus
Bromet
Thijssen


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, Volt, BIJ1, PVV, D66, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK

Tegen

FVD, CDA, VVD, CU, SGP, Gündoğan, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering c.s. over tegen de procedurele verlenging van de toelating van glyfosaat stemmen

Lees verder

Motie Van Esch over in kaart brengen hoeveel stikstofdepositie de bouwvrijstelling heeft veroorzaakt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer