Dieren­welzijn in criteria voor Maat­schap­pelijk Verant­woord Onder­nemen na motie PvdD


9 april 2007

Den Haag, 10 april 2007 – Een Kamermeerderheid heeft zich vanmiddag uitgesproken voor het opnemen van dierenwelzijn in de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De motie die hiertoe was ingediend door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren werd gesteund door de virtuele ‘hagelslagcoalitie’ van de diervriendelijke partijen PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks en D’66. De Kamer dwingt hiermee de regering het welzijn van dieren te integreren in haar beleid dat erop gericht is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden te vergroten.

Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid dat als doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden veelal wordt afgemeten aan de mate waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu, komt het welzijn van dieren niet of nauwelijks aan bod. Daar komt nu verandering in. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar een hoger plan te willen tillen en komt dit jaar met een beleidsnotitie waarin zij haar ambities op dit terrein verwoordt. Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft de Kamer vandaag uitgesproken dat dierenwelzijn hier onderdeel van uit moet maken. Nederland zal daarmee het eerste land ter wereld zijn dat dierenwelzijn als criterium formuleert voor (overheids)beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Gerelateerd nieuws

Kamervragen over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht

Den Haag, 10-4-2007 - De Partij voor de Dieren heeft vandaag kamervragen gesteld aan de minister van OCW en de minister van ...

Lees verder

Opinie: Een mug als kanonnenvlees

Er knaagt iets sinds 22-11-06. Toen de voorzitter van het Europees parlement deze week Sonia Gandhi ontmoette en vertelde dat...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief