partij voor de dieren pvdd aarde klimaat dierenpartij esther ouwehand partij van de dieren politiek plan b gemeenteraadsverkiezingen gemeenteraad gemeente verkiezingen 2022

Economische systeemverandering

Er is genoeg voor iedereen. We produceren met z’n allen veel meer dan we nodig hebben. Meer voedsel, meer spullen, meer apparaten. Allemaal bij elkaar hebben we meer dan genoeg geld voor alles wat belangrijk is. Toch moeten veel mensen kromliggen om de maandlasten te betalen.

Het beschikbare geld is niet eerlijk verdeeld. We werken hard, maar het geld verdwijnt in de zakken van grote bedrijven en rijke investeerders. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dat geen rijkdom. Echte rijkdom is gezonde lucht, schoon water, meer ruimte voor natuur en tijd om van de natuur te genieten en met je geliefden te besteden. Echte rijkdom is de zekerheid dat je niet in armoede hoeft te leven. Echte rijkdom is een prachtig land en een prachtige planeet doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Er is genoeg voor iedereen. Hier en in de rest van de wereld. Nu en in de toekomst.

Economische systeemverandering

Eerlijke economie

Er is genoeg geld om de transformatie naar een duurzame economie te betalen. Om een einde te maken aan armoede, de lonen flink te verhogen, de betaalbare woningen die nodig zijn te bouwen en nog zoveel meer. Maar de mensen die het voor het zeggen hebben over een groot deel van dat geld, bankiers, investeerders, miljardairs en multinationals, geven het alleen uit als ze er uiteindelijk nog meer van terugkrijgen. Voor veel van hen is het nooit genoeg. Er wordt gegokt met ons geld, ons pensioen, onze samenleving en onze planeet en daar moeten we een einde aan maken.

10 concrete plannen

 1. Genoeg voor iedereen
 2. Vernieuwing arbeidsmarkt
 3. Democratiseren pensioenfondsen

 1. Uitbreiding ouderschapsverlof en betaalbare kinderopvang
 2. Meer regels financiële sector
 3. Stop uitbuiting arbeidsmigranten
 4. Welvaart anders meten
 5. Meer zekerheid voor ZZP'ers
 6. Stimuleren basisinkomen en armoede bestrijden
 7. Bezuinigingen AOW terugdraaien en AOW leeftijd niet verhogen

Groene economie

Het is tijd om de economie van verspilling af te breken en een economie van duurzaamheid op te bouwen. Een economie waarin we werken om te leven, in plaats van leven om te werken en waarin we tijd besteden aan elkaar, in plaats van aan onze smartphones. Een economie met spullen die levenslang meegaan, waarin we voedsel uit Nederland eten en een weekendje Londen met de trein betaalbaar is. Een groene economie, met genoeg voor iedereen.

5 concrete plannen

 1. Tegengaan schaarste van grondstoffen
 2. Regionalisering van de economie
 3. Milieueffecten meenemen in belastings- en investeringsverdragen

 1. Een duurzame en solidaire economie
 2. Belastingstelsel vergroenen

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit