Partij voor de Dieren dient Klimaatwet 1.5 in


Ouwehand: ‘We hebben een crisis­aanpak nodig’

Beperk de opwarming van de aarde tot max. 1,5°C

“Nederland moet versneld veel meer doen dan we bij het huidige klimaatbeleid zien. We hebben te maken met een crisis en daar hoort een echte crisisaanpak bij”, zegt PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

De Partij voor de Dieren staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Doe mee en word lid!

Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Dieren­rechten in de grondwet

Duurzame landbouw en gezond voedsel

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Schoon milieu en krachtig klimaat­beleid

Een gezonde samen­leving waarin welzijn voorop staat

Woon­ruimte voor iedereen

Slimmer onderwijs, solide weten­schap, rijke cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Demo­cra­ti­scher Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit

Onze mensen

Esther Ouwehand

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider

Ondanks haar jarenlange ervaring in politiek Den Haag voelt Esther zich nog steeds meer activist dan politicus. “Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een politieke stem.” Esther Ouwehand (Katwijk, 1976) werd na haar studie Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amste...

Lees verder

Actueel

Wilde bijen in verdrukking door honing­cowboys

Minister moet met regels komen tegen wildgroei aan bijenkasten

Er moet snel beleid komen voor het plaatsen van honingbijkasten in de buurt van natuurgebieden, vindt de Partij voor de Dieren. “Omdat er geen regels zijn en geen registratieplicht is, kon er een wildgroei aan bijenkasten ontstaan. Daardoor komt de beschermde wilde bij nog meer in de verdrukking”, zegt PvdD-kamerlid Leonie Vestering, die er Kamervragen over heeft gesteld. Uit onderzoek blijkt dat...

Esther Ouwehand geeft inspi­re­rende speech op 33e PvdD-congres

Op zondag 21 november vond het 33e congres plaats van de Partij voor de Dieren, het congres werd online georganiseerd. Het basisverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gepresenteerd en inclusief de aangenomen amendementen door de leden vastgesteld. De kandidatenlijsten voor de 30 gemeenten waar de PvdD zal deelnemen aan de verkiezingen op 16 maart 2022 werden aan de leden voo...

Prio­riteer het belang van het dier

Nieuw advies aan kabinet benadrukt noodzaak snelle uitvoering Wet dieren

Stop met kleine aanpassingen van het huidige systeem en stel het perspectief van het dier centraal. Stop met het wachten tot de sector met verbeteringen komt en neem zelf de regie om versneld de transitie in te zetten naar een dierwaardige veehouderij. Dit adviseerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gisteren aan het kabinet.[1] De RDA benadrukt hiermee de noodzaak om snel de aangenomen Wet...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid