#Powerplant


Plants could save the planet!

De nieuwe documentaire met Marianne Thieme waarin de kansen voor een plantaardige samenleving worden onderzocht.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie: Je geld of je leven?

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Marianne Thieme

Partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie

Marianne Thieme is medeoprichter, partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Op 22 november 2006 werd zij in het parlement gekozen voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politiek beleid kiest en inmiddels geeft ze leiding aan een vijfkoppige fractie. Vanuit de keuze voor expressieve politie...

Lees verder

Actueel

#Powerplant, nieuwe docu­men­taire met Marianne Thieme

Moby: 'Plantaardig voedsel wordt het nieuwe normaal'

In een tot de nok toe gevuld Tuschinski vond donderdag 7 februari de wereldpremière plaats van #Powerplant. In deze nieuwe film met Marianne Thieme wordt onderzocht wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving. #Powerplant is de 5e documentaire van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, na Meat the Truth, Sea the Truth, de Haas in de Ma...

PvdD vraagt inspreek­recht voor jongeren in klimaat­debat

De Nederlandse politiek is niet in staat gebleken om de stem van toekomstige generaties voldoende recht te doen in het klimaatbeleid. In een brief aan het bestuur van de Tweede Kamer verzoekt de Partij voor de Dieren daarom om inspreekrecht te organiseren voor jongeren. Ook diende de partij een motie in om extra druk op de ketel te zetten. “De klimaatstakingen laten zien dat jongeren het niet ee...

Varkens die stalbrand Biezen­mortel over­leefden afgevoerd naar slachthuis

UPDATE 6 februari Heel slecht nieuws over de varkens die de stalbrand van Biezenmortel overleefden. Uit betrouwbare bron is vernomen dat ze niet meer leven. De varkens zouden longschade hebben opgelopen door ingeademde rook en naar het slachthuis zijn afgevoerd. “We zijn verdrietig en boos tegelijk. Boos op de varkenssector die de afgelopen dagen niet wilde meewerken aan een reddingsactie voo...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid