Doorbraak: dieren beter beschermd bij wet dankzij voor­stellen Partij voor de Dieren


Nieuwe Wet Dieren belooft grote verbe­te­ringen voor dieren in de bio-industrie

Dankzij drie aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren wordt de bescherming van dieren in de veehouderij eindelijk stevig wettelijk verankerd in de Wet Dieren. Dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

De Partij voor de Dieren staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Doe mee en word lid!

Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Dieren­rechten in de grondwet

Duurzame landbouw en gezond voedsel

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Schoon milieu en krachtig klimaat­beleid

Een gezonde samen­leving waarin welzijn voorop staat

Woon­ruimte voor iedereen

Slimmer onderwijs, solide weten­schap, rijke cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Demo­cra­ti­scher Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit

Onze mensen

Esther Ouwehand

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider

Esther Ouwehand is sinds november 2006 Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en sinds oktober 2019 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ondanks deze jarenlange ervaring in politiek Den Haag voelt Esther zich nog steeds meer activist dan politicus. “Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een p...

Lees verder

Actueel

Partij­leider Esther Ouwehand spreekt leden toe tijdens online congres

Het 32e partijcongres van de Partij voor de Dieren vond online plaats. Op zaterdag 19 juni 2021 kwamen bijna 500 leden samen tijdens een livestream om een aantal verenigingszaken te bespreken. Deelnemers hebben online gestemd over wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. Alle voorstellen hieromtrent zijn aangenomen. De jaarrekening over 2020 en het jaarverslag zijn vastgesteld. ...

Stop gegoochel met stik­stof­cijfers

Uitstoot moet nu écht naar beneden

De €678 miljoen die het demissionaire kabinet heeft uitgetrokken om met technische maatregelen de stikstofuitstoot uit de veehouderij te verminderen, zullen weggegooid belastinggeld blijken. Dit stelt de Partij voor de Dieren in Kamervragen aan demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “In het gunstigste geval blijft de uitstoot gelijk, en in het ergste, en meest waa...

Veel dierenleed op hete dagen: hitteplan kan niet langer wachten

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw aangedrongen op maatregelen tegen hittestress bij dieren. Demissionair minister Schouten van LNV belooft jaar na jaar aanvullende maatregelen te treffen om dierenleed tijdens hittegolven te voorkomen, maar deze zijn nog altijd onvoldoende om dieren echt te beschermen tegen hitte. “De temperaturen zijn weer flink opgelopen en nog steeds zitten dieren in over...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid