Partij voor de Dieren bestaat 20 jaar!


Van vreemde eend in de bijt, naar meest succesvolle politieke exportproduct

Nieuw boek over 20 jaar PvdD nu te koop

In oktober 2002 werd voor het eerst in de geschiedenis een partij opgericht die de belangen van niet-soortgenoten als uitgangspunt koos. Marianne Thieme & Jeroen Siebelink vertellen in hun nieuwe boek het verhaal van dierenrechtenactivisten die 20 jaar geleden besloten dat ze de politiek in moesten.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

De Partij voor de Dieren staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Doe mee en word lid!

Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Dieren­rechten in de grondwet

Duurzame landbouw en gezond voedsel

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Schoon milieu en krachtig klimaat­beleid

Een gezonde samen­leving waarin welzijn voorop staat

Woon­ruimte voor iedereen

Slimmer onderwijs, solide weten­schap, rijke cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Demo­cra­ti­scher Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit

Onze mensen

Christine Teunissen

Vervangend fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Christine (1985) is al sinds 2009 werkzaam voor de Partij voor de Dieren en zet zich als Tweede Kamerlid in het bijzonder in voor klimaat, biodiversiteit en economische systeemverandering. “Ik wil de natuur een stem geven.” Ze studeerde sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar verschillende sociale bewegingen die het opnemen tegen de gevestigde...

Lees verder

Actueel

Land­bouw­grond wordt natuur

Woudfundingsactie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zet een woudfundingsactie op touw om de achteruitgang van de Nederlandse natuur tegen te gaan. Op mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers nu één of meer vierkante meter grond adopteren. Met de actie wordt geld ingezameld om een stuk landbouwgrond in Nispen (Noord-Brabant) om te zetten naar nieuwe natuur. De partij komt opnieuw in actie, omdat het overheidsbeleid nog ste...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan je idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstkado.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt. Als lid steun je ons in deze unieke strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en is mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstkado

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid