PvdD presenteert verkiezingsprogramma


Plan B: idealisme is het nieuwe realisme

We leven in onzekere tijden. Maar we staan ook aan de vooravond van grote veranderingen waar we lang naar uitgezien hebben. Er waait een wind van verandering. Het is tijd om radicaal andere keuzes te gaan maken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie: Je geld of je leven?

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Esther Ouwehand

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider

Esther Ouwehand is sinds november 2006 Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en sinds oktober 2019 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ondanks deze jarenlange ervaring in politiek Den Haag voelt Esther zich nog steeds meer activist dan politicus. “Ik voel me als volksvertegenwoordiger vooral onderdeel van een beweging die allang gaande is in de maatschappij. Die beweging was toe aan een p...

Lees verder

Actueel

Succes voor de bijen en onze gezondheid

Twee voorstellen voor strengere eisen aan landbouwgif aangenomen

De toelatingseisen voor pesticiden moeten strenger worden om zowel de bijen als de gezondheid van mensen te beschermen. Dat heeft de Tweede Kamer deze week besloten door voorstellen van Kamerlid Frank Wassenberg aan te nemen, die opriepen tot een stevig Europees beschermingsniveau voor bijen en strengere normen voor gif op voedsel. "Geweldig nieuws voor de Europese bescherming van bijen. De Kam...

Klachten stromen binnen bij Landelijk Meldpunt Biomas­sa­cen­trales van PvdD

Binnen twee weken nadat de Partij voor de Dieren van start is gegaan met een online Landelijk Meldpunt voor Biomassacentrales, stromen de reacties en klachten binnen van bezorgde bewoners uit het hele land. In korte tijd werden 100 meldingen gedaan uit alle provincies. De meeste meldingen komen uit Gelderland (21), Zuid-Holland (15) en Overijssel (15). De overgrote meerderheid (84%) geeft aan ...

PvdD presen­teert ontwerp-verkie­zings­pro­gramma en kandi­da­ten­lijst

Plan B: idealisme is het nieuwe realisme

Partij voor de Dieren maakt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen bekend De Partij voor de Dieren presenteert vandaag haar ontwerp-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het programma ‘Plan B’ roept op tot een radicale koerswijziging, met een krimp van 75% van de veestapel waarmee ruimte gecreëerd wordt voor veel meer natuur en oplossi...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid