Partij voor de Dieren viert zetel­winst


Groeiend verzet bij Provin­ciale Staten- en water­schaps­ver­kie­zingen

Voor het eerst heeft de PvdD in alle provincies zetels behaald. Daarmee is de partij nu ook vergenwoordigd in Drenthe en Zeeland. In alle overige provincies groeide het percentage stemmen, in Limburg resulteerde dit in een verdubbeling in het aantal zetels, van 1 naar 2.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Economie: Je geld of je leven?

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Marianne Thieme

Partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie

Marianne Thieme is medeoprichter, partijleider en voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Op 22 november 2006 werd zij in het parlement gekozen voor de eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt voor haar politiek beleid kiest en inmiddels geeft ze leiding aan een vijfkoppige fractie. Vanuit de keuze voor expressieve politie...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren viert zetel­winst

Groeiend verzet bij Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Partij voor de Dieren groeit na Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Voor het eerst heeft de PvdD in alle provincies zetels behaald. Daarmee is de partij nu ook vergenwoordigd in Drenthe en Zeeland. In alle overige provincies groeide het percentage stemmen, in Limburg resulteerde dit in een verdubbeling in het aantal zetels, van 1 naar 2.Dit betekent dat de partij in de Eerste Kamer gr...

'Coalitie ontloopt debat voor verkie­zingen over door­re­ke­ningen klimaat­ak­koord'

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het ontbreken van een effectief en ambitieus klimaatbeleid naar aanleiding van de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag. De PvdD vindt het onacceptabel dat de coalitiepartijen hun macht misbruiken door het debat over de doorrekeningen over de verkiezingen heen te tillen. Hierdoor ontstaat voor de kiezer geen hel...

Partij voor de Dieren draagt Elze Boshart voor als voor­zitter

Het partijbestuur draagt Elze Boshart op het komende congres voor als verenigingsvoorzitter. Het voorzitterschap wordt nu vervuld door Floriske van Leeuwen, die zich niet herkiesbaar stelt. Elze Boshart is een van de oprichters van de Partij voor de Dieren en momenteel secretaris van het partijbestuur. Elze Boshart: "Als voorzitter wil ik de partij van binnenuit verder versterken. Door onze verte...

Agenda

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid