ree hert grote grazer pvdd partij voor de dieren plan b verkiezingen verkiezingsprogramma aarde planeet plan b dier esther ouwehand dierenpartij klimaat milieu duurzaamheid

Een leefbare Aarde

Het is de grootste uitdaging waar onze generatie voor staat: de Aarde leefbaar krijgen en houden voor al haar bewoners. We kunnen de problemen samen oplossen, maar niet met de manier van denken die de problemen veroorzaakte. Er zijn ingrijpende veranderingen nodig. We moeten afscheid nemen van het hardnekkige misverstand dat de mens boven de natuur staat.

We zijn juist volledig afhankelijk van de natuur en onderdeel van ecosystemen. Daarom kiest de Partij voor de Dieren een compleet ander uitgangspunt dan alle andere politieke partijen. Wij zijn de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de welvarende mens en z’n geld centraal stelt. Wij maken juist keuzes vanuit het brede perspectief van een leefbare Aarde en kwetsbaren: dieren, klimaat, natuur en milieu hebben bij ons een volwaardige plek naast de mens. EcocentraalNadenken over keuzes en handelingen op een manier die goed is voor de natuur, het milieu en het klimaat. in plaats van egocentraal. We zijn de eerste generatie die de gevolgen ziet van de klimaat- en natuurcrisis, en de laatste generatie die het tij nog kan keren. De tijd om te veranderen is nu. Samen kunnen we kiezen voor een groene en sociale toekomst. We willen een gezonde planeet voor iedereen die nu leeft en de generaties na ons.

Een leefbare Aarde

Stop de opwarming van de Aarde

Nederland heeft de verantwoordelijkheid zo snel mogelijk zo veel mogelijk te doen om de opwarming van de Aarde te beperken. Dat vergt niets anders dan een crisisaanpak. Iedereen gaat bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

6 concrete plannen

 1. Rechtvaardig klimaatbeleid: de vervuiler betaalt
 2. Een einde aan fossiele brandstoffen
 3. Klimaatwet 1.5: noodzakelijke crisiswet voor het klimaat

 1. Klimaatrechtvaardigheid voor Caribisch Nederland
 2. Stop met investeren in schijnoplossingen
 3. Versnellen naar een duurzaam en eerlijk energiesysteem

Rechten voor de natuur

De vervuiling van de natuur moet stoppen. Natuur is de basis van ons bestaan. De basis van ons voedsel. De basis van een gezonde omgeving om in te leven. Zonder natuur geen schone lucht, water of voedsel. Daarom moeten we de natuur beschermen en mensen of bedrijven die schade toebrengen aan de natuur bestraffen.

7 concrete plannen

 1. Laat de natuur niet stikken
 2. Meer natuur
 3. Meer bomen

 1. Meer water voor de natuur
 2. Stop de watercrisis en bescherm het waterleven
 3. Bescherm de natuur van Caribisch Nederland
 4. Kritisch volgen situatie Oostvaardersplassen

Energietransitie

Het energiesysteem van de toekomst is duurzaam, schoon en betaalbaar. Daarvoor is een snelle afbouw van fossiele bronnen nodig. Een snelle groei van hernieuwbare energie, met strenge eisen voor dieren-, natuur- en mensenrechten. En een transformatie van de industrie (energie en grondstoffen), ons vervoerssysteem en onze gebouwen.

4 concrete plannen

 1. Stoppen met biomassa
 2. Geen kernenergie
 3. Meer zonne-energie

 1. Meer windenergie

Betaalbaar, groen en beter vervoer

De Partij voor de Dieren wil veilig en bereikbaar vervoer voor iedereen. Vervoer dat duurzaam is. En zuinig omgaat met energie, grondstoffen en de ruimte waarin we leven. Zoals betaalbaar openbaar vervoer. En meer plek voor fietsers en voetgangers. Dat is goed voor onze gezondheid. En beter voor het milieu.

5 concrete plannen

 1. Ruim baan voor voetganger en fietser
 2. Meer en beter openbaar vervoer
 3. Minder vliegen, meer treinen

 1. Minder auto's
 2. Minder transport

Circulair produceren en consumeren

We moeten zuinig omgaan met grondstoffen. Minder verspillen en minder spullen maken die we toch niet nodig hebben. Ons doel: een volledig circulaire economie in 2030. Een economie waarin we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. En er geen afval is.

2 concrete plannen

 1. Een wereld zonder afval
 2. Stop plasticvervuiling

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit