Bijengif verboden na moties PvdD


18 maart 2014

Tweede Kamer wil een Nederlands totaalverbod op bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten. Dit gif is gevaarlijk voor bijen en andere bestuivers zoals hommels en draagt bij aan de massale bijensterfte. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich vandaag achter moties van de Partij voor de Dieren voor een nationaal verbod op het gebruik van dit bijengif in de landbouw en verkoop aan particulieren.

Neonicotinoïden zijn relatief nieuwe landbouwgiffen die een desastreus effect hebben op de bij. Zo is deze stof duizenden keren giftiger dan DDT. De Partij voor de Dieren strijdt daarom al jaren tegen de neonicotinoïden. Begin 2013 schaarde een Kamermeerderheid zich achter een motie van Esther Ouwehand voor een Europees verbod op dit landbouwgif. Mede dankzij deze motie wordt het gebruik van drie soorten neonicotinoïden in de EU inmiddels aan banden gelegd.

De Europese maatregelen laten echter het grootste deel van het neonicotinoïden-gebruik ongemoeid: maar liefst 80% blijft in Nederland buiten schot. Dat terwijl ons land in de top-3 staat van landen met het hoogste gifgebruik in de landbouw en de bijensterfte hier uitzonderlijk hoog is. De Partij voor de Dieren heeft er daarom bij staatssecretaris Dijksma op aangedrongen dit bijengif nationaal verder aan banden te leggen. De staatssecretaris weigerde en wilde het laten bij de Europese regels.

De Kamer dwingt Dijksma vandaag om toch verdergaande maatregelen te nemen. Een meerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, D66, 50+ en PVV schaarde zich achter twee moties van Esther Ouwehand, waardoor het verbod in Nederland voor álle neonicotinoïden (en een vergelijkbaar middel, fipronil) moet gaan gelden. Dat is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van de bij en andere bestuivers, maar het is bovendien van groot belang voor de volksgezondheid. Wetenschappers wijzen op de gevaren van neonicotinoïden voor de gezondheid van mensen.

Esther Ouwehand: “Dit is een grote doorbraak in de strijd tegen de bijensterfte. De private belangen van de chemische industrie hebben tot nu toe steeds voorrang gekregen op het publieke belang van een gezonde landbouw en de biodiversiteit. De maatregelen van de Europese Unie waren maar een druppel op de gloeiende plaat. Vandaag neemt de Tweede Kamer echte maatregelen om de bijen en de volksgezondheid te beschermen”.

Bestuiving van gewassen door bijen en hommels is van essentieel belang voor de natuur en voor ons voedsel. Giftige bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoïden, bedreigen het voortbestaan van deze onmisbare schakel in ons ecosysteem. Naast het gebruik van landbouwgif, wordt de bij ook bedreigd door een gebrek aan voldoende gevarieerd voedsel. steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De motie die Esther Ouwehand samen met Gerard Schouw (D66) indiende voor bij-vriendelijk natuur- en bermbeheer werd vandaag eveneens door een meerderheid van de Kamer gesteund.

Moties:

- de motie Ouwehand c.s. over het gebruik van neonicotinoïden

- de motie Ouwehand over een volledig nationaal moratorium

- de motie Ouwehand/Schouw over ecologisch en bijvriendelijke natuur- en bermbeheer

Gerelateerd nieuws

Kinderen Boomfeestdag: PvdD groenste partij

Vandaag heeft Marianne Thieme samen met de Arnhemse lijsttrekker Leo de Groot en Statenlid Luuk van der Veer (Gelderland) bom...

Lees verder

Kamervragen over prijsschieten door jagers op kraaien en kauwen

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over door jagers georganiseerde ‘kraaiendagen’ waarop jagers worden uitgedaagd zove...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief