Partij voor de Dieren steekt spaak in het wiel van Lelystad Airport


30 september 2021

De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen van de Partij voor de Dieren dat het kabinet oproept om nu geen natuurvergunning af te geven voor de opening van Lelystad Airport. “Midden in de natuur- en klimaatcrises is het openen van een nieuw vliegveld een zeer slecht plan. De luchtvaart moet krimpen, dus Lelystad Airport kan gewoon gesloten blijven,” zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan.

Lelystad Airport heeft momenteel geen natuurvergunning en deze is zeer moeilijk te verkrijgen vanwege de hoge stikstofuitstoot. Net als voor de woningbouw en voor uitbreidingen van veehouderijen, is er ook voor Lelystad Airport onvoldoende ‘stikstofruimte’. Maar omdat het vliegveld tóch een vergunning nodig heeft om eventueel open te kunnen, was het kabinet voornemens om Lelystad Airport nu gewoon te legaliseren. Daar steekt dit aangenomen voorstel een stokje voor.

“De natuur wordt in het hele land zwaar overbelast met stikstof. We moeten leren accepteren dat niet alles kan. De stikstofuitstoot moeten we drastisch terugbrengen en we moeten al helemaal niet méér gaan vliegen. Wat ons betreft komt die natuurvergunning er nooit en blijft Lelystad Airport gewoon dicht,” zegt PvdD-Kamerlid Leonie Vestering.