Motie Teunissen c.s. over zo snel mogelijk zorgen voor onaf­han­kelijk, continu en fijnmazig meten van gevaar­lijke stoffen bij Tata Steel


28 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat handhavers nu afhankelijk zijn van de metingen en data van Tata Steel, maar dat meermaals is gebleken dat de data van Tata Steel incompleet of incorrect is;

overwegende dat het voor het goed en tijdig handhaven en om de gezondheid van omwonenden te beschermen, belangrijk is dat de overheid zelf beschikt over actuele meetgegevens;

verzoekt de regering om zo snel mogelijk te zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel, inclusief het voor handhaving benodigde cameratoezicht en deze data zo veel mogelijk openbaar beschikbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostić
Gabriëls
Thijssen
Eerdmans
Koekkoek


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, NSC, D66, BBB, SP, CU, PvdD, Volt, JA21

Tegen

VVD, CDA, DENK, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Kostic over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen leggen bij de gebruiker en niet bij de biologische boer die zijn buur is

Lees verder

Motie Teunissen/Kostic over de definitie van "zuivel" laten aansluiten bij de goederencodes zodat de verbruiksbelasting niet meer kan worden ontweken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer