Motie Kostić over middelen met glyfosaat van de markt halen


23 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van glyfosaat in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson en het risico op kanker,

constaterende dat glyfosaat zeer schadelijk is voor wilde bijen en hommels, terwijl er een tekort dreigt aan bestuivers om voedselzekerheid veilig te stellen,

constaterende dat de Kamer de minister tweemaal heeft verzocht om tegen de nieuwe Europese toelating van glyfosaat te stemmen (aangenomen moties 21501-32, nr. 1570 en 27858, nr. 621),

constaterende dat de minister van LNV bij de ministerraad heeft gepleit voor een verbod op glyfosaat vanwege zorgen over het verband met Parkinson,

overwegende dat de Kamer recent heeft uitgesproken dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leefomgeving centraal moet staan in het bestrijdingsmiddelenbeleid (aangenomen motie 36476, nr. 5),

verzoekt de regering middelen met de werkzame stof glyfosaat zoveel mogelijk van de markt te halen totdat onomstotelijk bewezen is dat ze geen risico vormen voor de gezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kostić


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD, Volt, JA21

Tegen

VVD, NSC, BBB, CDA, CU, FVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kostić over een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het Ctgb

Lees verder

Motie Kostic over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen leggen bij de gebruiker en niet bij de biologische boer die zijn buur is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer