wonen groen woonruimte starterswoning partij voor de dieren pvdd aarde klimaat dierenpartij esther ouwehand plan b tweede kamer verkiezingen 2021

Groen en betaalbaar wonen

Een huis is een basisrecht voor iedereen. Maar de woningnood is hoog: veel mensen vinden geen betaalbare woning. Bijna overal in het land zijn te weinig huizen. Woningcorporaties zijn uitgekleed en private investeerders hebben ruim baan. Wonen is een verdienmodel geworden.

Nieuwe huizen bouwen? Dat mag niet altijd. Omdat de vee-industrie te veel stikstof uitstoot. Omdat de vee-industrie in Nederland te veel grond - bijna de helft - bezet. We moeten grond beter verdelen. Want veel landbouwgrond kan een groene plek worden om te wonen.

Groen en betaalbaar wonen

Huizen zijn geen handelswaar

Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen. De Partij voor de Dieren wil betaalbare, duurzame huizen en geen huizen waaraan investeerders alleen maar geld willen verdienen. Het ‘Huisjes melken’ zoals dat genoemd wordt, moet stoppen.

2 concrete plannen

 1. Wooncrisis oplossen
 2. Privatisering woningbouwcorporaties terugdraaien

Groen, betaalbaar en comfortabel wonen

Alle woningen die er al zijn moeten we duurzamer maken. Dat is goed voor het milieu. Maar het zorgt ook voor minder kosten. Want woon je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huurhuis? Dan betaal je ook meer voor energie. De overheid moet daarom iedereen helpen bij het duurzaam maken van alle woningen.

5 concrete plannen

 1. Duurzaam bouwen
 2. Steden en dorpen vergroenen
 3. Stimulerend beleid voor tiny houses

 1. Duurzame studentenwoningen bouwen
 2. Hypotheken boetevrij aflossen

Woonruimte voor iedereen

De Partij voor de Dieren wil wachtlijsten voor huurwoningen korter maken. Door meer huurwoningen te bouwen. En mensen sneller te laten doorstromen. Bijvoorbeeld van een huurhuis naar een koopwoning. Dat is ook fijn voor bijvoorbeeld jongeren die graag blijven wonen in hun geboorteplaats.

4 concrete plannen

 1. Verbeter aanpak leegstand
 2. Meergeneratiewoningen aanmoedigen
 3. Opheffen kraakverbod

 1. Braakliggend terrein benutten

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit