Motie Ouwehand: weidegang voor koeien wettelijk borgen omdat het percentage weidende koeien achteruit gaat


23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de motie 34000-XIII-80 heeft aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat koeien in de wei horen,

constaterende, dat de fosfaatplannen leiden tot hernieuwde zorg dat het percentage weidende koeien achteruit gaat,

verzoekt de regering weidegang voor koeien wettelijk te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, D66, GroenLinks, Monasch

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet