Richtlijn voor intrekken jacht­aktes na aandringen Partij voor de Dieren


31 januari 2014

Er komt een richtlijn die het duidelijker maakt wanneer de politie een jachtakte kan intrekken. Dit heeft minister Opstelten gisteren toegezegd na aandringen van Marianne Thieme in het debat over stroperij. De Partij voor de Dieren wil dat er strenger wordt gehandhaafd bij wetsovertredingen in bossen en wateren. Marianne Thieme pleitte daarom voor hoge straffen en snellere intrekking van de jachtakte, uitbreiding van het aantal boswachters in natuurgebieden en afschaffing van de plezierjacht.

In veel gevallen blijkt de scheidslijn tussen stroperij en jacht onduidelijk. Zoals bij de twee jagers die twee maanden geleden bij Nunspeet op heterdaad werden betrapt bij het 's nachts schieten van een hert met gebruikmaking van kunstlicht, tegen alle regels in. Of de jagers uit De Lutte, die zwijnen schoten zonder dat zij daar een vergunning voor hadden. Het hebben van een jachtakte vormt geen enkele garantie dat de Flora- en faunawet wordt gerespecteerd. Het toezicht op jagers gebeurt door jachtopzichters. Dat zijn vaak mensen die bij hen in dienst zijn en volgens de oude jachtwet als taak hadden de belangen van hun jachtheer te beschermen. En dat doen zij nog steeds.

Zwalkend overheidsbeleid
De overheid geeft het slechte voorbeeld in de handhaving op stroperij. De bestaande regels zijn halfslachtig: bijvoeren mag niet, maar dieren lokken met voedsel mag wel. Het schieten op ecoducten mag niet, maar vlakbij weer wel. Het doodschieten van vossen in de zoogtijd mag wel, het laten creperen van verweesde jonge vosjes niet. Jagen in het donker is volgens de Benelux-overeenkomst verboden om stroperij tegen te gaan. De Raad van State stelde onlangs dat verbod absoluut is en niet voor uitzonderingen vatbaar. Toch stelde staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer dat provincies het mogen toestaan in afwijking van internationaal recht en probeert zij nu de Benelux-overeenkomst te versoepelen. Marianne Thieme diende daarom tijdens het debat een motie in met het verzoek om het verbod op jagen in de nacht te respecteren.

Jacht afschaffen
Stroperij aanpakken wordt veel eenvoudiger als jagen zonder noodzaak wordt afgeschaft. Nu heeft een jager altijd een alibi om in het veld te zijn. Hij zegt daar voor de jacht op hazen te zijn, vrij bejaagbaar in het seizoen, terwijl hij een zwijn, waarvoor ontheffing nodig is, op de korrel kan nemen. Het initiatiefvoorstel van Marianne Thieme om de plezierjacht te verbieden is een volgende stap naar een betere handhaving tegen stropen.

Marianne Thieme: “Dieren hebben u wel wettelijke bescherming, maar geen werkelijke bescherming. Dat vind ik buitengewoon kwalijk. Er zijn talloze voorbeelden van jagers die met de jachtakte in hun zak gewoon de wet overtreden. Kaders bieden aan de politie om jachtaktes te kunnen intrekken is een belangrijke eerste stap naar betere handhaving. De volgende stap is het afschaffen van de plezierjacht. Zolang er 28.000 hobbyisten het privilege hebben wapens te dragen is handhaven dweilen met de kraan open.”

Lees hier de volledige bijdrage van Marianne Thieme

Gerelateerd nieuws

Kabinet moet zich verzetten tegen nieuwe Europese gentechmais

De Partij voor de Dieren wil dat de regering zich verzet tegen de introductie van een nieuw gengewas in de EU. De Europese Co...

Lees verder

Kamer tegen nieuwe Europese gentechmais

De Nederlandse regering moet zich actief uitspreken tegen de toelating van nieuwe genmais 1507 in de EU. Een ruime Kamermeerd...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief