Motie Ouwehand/Waalkens steunen van het voorstel tot beperking van het gebruik van niet-mense­lijke primaten in weten­schap­pelijk onderzoek


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie in het kader van de wijziging van de Europese Dierproevenrichtlijn (86/609/EEG) heeft geconstateerd dat bij het gebruik van niet-menselijke primaten in wetenschappelijke procedures zich wegens de genetische verwantschap van deze dieren met de mens en hun sterk ontwikkelde sociale gedragsrepertoire, specifieke ethische en praktische problemen voordoen inzake het tegemoetkomen aan hun ethologische, ecologische en sociale behoeften in een laboratoriumomgeving;

constaterende, dat de Europese Commissie daarbij constateert dat het gebruik van niet-menselijke primaten een punt van buitengewone zorg is bij het publiek;

constaterende, dat de Commissie om die redenen heeft voorgesteld om het gebruik van niet-menselijke primaten alleen toe te staan voor onderzoek op essentiƫle biomedische gebieden ten bate van de mens, mits daarvoor nog geen andere vervangende alternatieve methoden beschikbaar zijn en alleen in het kader van procedures die verband houden met klinische aandoeningen die wezenlijke gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiƫnt doordat ze levensbedreigend of gezondheidsondermijnend zijn;

constaterende, dat deze verwijzing naar levensbedreigende of gezondheidsondermijnende klinische aandoeningen reeds is opgenomen in andere EU-wetgeving, zoals Verordening (EG) nr. 141/2000, Richtlijn 2001/20/EG, Verordening (EG) nr. 726/2004 en Verordening (EG) nr. 507/2006;

verzoekt de regering genoemd voorstel van de Europese Commissie tot beperking van het gebruik van niet-menselijke primaten in wetenschappelijk onderzoek te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Waalkens


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, LVER, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over sluiten van de Europese wateren voor de vangst op blauwvintonijn

Lees verder

Motie Ouwehand over een dag per week vegetarisch cateren in overheidsgebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer