Motie Teunissen over zich in Europees verband inzetten om houtige biomas­sa­ver­branding niet langer aan te merken als duurzame ener­giebron


11 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek van het Environmental Investigation Agencyin 2022 vaststelde dat vrachtwagens met boomstammen, gekapt in Natura2000-gebieden en andere natuurreservaten, hun oogst rechtstreeks afleveren bij fabrikanten van houtpellets in vier Europese landen;

overwegende dat Nederland de grootste importeur is van biomassa in de EU en dat niet gegarandeerd kan worden dat alle houtige biomassa die wordt geïmporteerd op een duurzame manier wordt geproduceerd;

constaterende dat het RIVM al in 2018 waarschuwde voor gezondheidsschade door energieproductie op basis van houtige biomassa;

overwegende dat uit de klimaatraadpleging blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse burgers tegen het importeren van houtige biomassa uit het buitenland is;

verzoekt de regering zich in Europees verband in te zetten om houtige biomassa- verbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron, en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, NSC, D66, SP, FVD, PvdD, Volt, JA21

Tegen

VVD, BBB, CDA, CU, DENK, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Kostic over het uitwerken van een gedifferentieerde verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Lees verder

Motie Ouwehand over zich verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om weer toe te staan dat kippen ondersteboven aan de poten worden gevangen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer