Motie Ouwehand over in Europa verzetten tegen dierenleed bij dier­trans­porten


7 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer en opeenvolgende kabinetten zich hebben uitgesproken voor het verbieden van langeafstandstransporten, waaronder de massale export van schapen naar het Midden-Oosten,

constaterende dat de Kamer heeft opgeroepen om een einde te maken aan dagenlange diertransporten op zee,

constaterende dat de Europese regels voor transporten met levende dieren na bijna twintig jaar eindelijk zullen worden herzien,

constaterende dat met het nu uitgelekte voorstel van de Europese Commissie geen einde wordt gemaakt aan die vreselijke langeafstandstransporten, transporten met levende dieren naar landen buiten Europa, en diertransporten bij extreme temperaturen,

verzoekt de regering zich sterk te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten en zich in te zetten voor een wijziging waarmee ernstig dierenleed bij diertransporten alsnog wordt tegengegaan, zoals de Kamer (in aangenomen moties) al heeft uitgesproken: - géén diertransporten meer naar landen buiten Europa; - verlaging van de maximum temperatuur voor diertransporten; - géén diertransporten meer die langer duren dan 8 uur.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SP, CU, DENK, FVD, PvdD, Volt, JA21

Tegen

SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over structureel meer budget voor omgevingsdiensten voor verbetering van het VTH-stelsel

Lees verder

Motie Dijk/Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico moet worden afgeschaft en dat dit wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer