Partij voor de Dieren start Nee-campagne refe­rendum asso­ci­a­tie­verdrag Oekraïne 


29 maart 2016

De Partij voor de Dieren begint vandaag haar Nee-campagne voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Met posters op NS-stations en een online campagne informeert de PvdD het publiek over de redenen om bij het referendum op 6 april tegen het associatieverdrag met Oekraïne te stemmen. De twee verschillende posters hebben als de thema legbatterij-eieren en kinderarbeid. In een animatiefilmpje worden de bezwaren tegen het associatieverdrag toegelicht.

Door het associatieverdrag kan Oekraïne producten makkelijker en goedkoper aan Europa verkopen. Probleem daarbij is, dat Oekraïense goederen niet aan dezelfde eisen voldoen. Zo komen Oekraïense eieren uit legbatterijen, die zoveel dierenleed veroorzaken dat ze in Europa verboden zijn.

Verder heeft Oekraïne een immense bio-industrie waarin dieren nóg slechter worden behandeld dan in de megastallen die we hier kennen. Controles op dierenwelzijn zijn beperkt. Daarnaast werken in Oekraïne zeer jonge kinderen in de landbouw en in kolenmijnen. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel om producten te accepteren die zonder respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieu zijn gefabriceerd. De PvdD zegt daarom consequent NEE tegen vrijhandelsverdragen, die dit soort producten toelaten. Of het nu gaat om TTIP, CETA of dit associatieverdrag: de belangen van mensen, dieren en ons milieu gaan altijd boven de handelsbelangen van multinationals.

Het associatieakkoord met Oekraïne gaat over handel en is te vergelijken met vrijhandelsverdragen als TTIP. Door het verdrag worden EU-landen verplicht om Oekraïense goederen binnen te laten zonder importheffing. Goederen van een land dat produceert met gebruikmaking van kinderarbeid en barbaars dierenleed van kolossale proporties en waar corruptie nog altijd aanwezig is. Door Oekraïense producten toe te laten, maakt Europa zich dus mede schuldig aan schending van mensen- en dierenrechten. Daarnaast vormt de import van Oekraïense producten oneerlijke concurrentie voor Europese producenten die zich wél aan de EU regels houden.

Volgens onderzoek van United States Department of Labor (2014) is in Oekraïne een op de twintig kinderen tussen 5 en 14 jaar betrokken bij kinderarbeid in met name de agrarische sector en de mijnbouw. Tot voor kort waarschuwde de rijksoverheid Nederlandse ondernemers die activiteiten in of met Oekraïne willen ontplooien hiertegen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, stond: "vooral als u in de agrarische sector of in de bouw onderneemt, is de kans aanmerkelijk dat een productiebedrijf of onderaannemer gebruik maakt van kinderarbeid." Deze waarschuwing is recentelijk van de website verwijderd.

PvdD fractievoorzitter Marianne Thieme heeft vorige week Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Binnenlandse Zaken over het plotseling verdwijnen van deze waarschuwing. Thieme wil van het kabinet weten of het verwijderen van de waarschuwing samenhangt met het komende referendum over het associatieverdrag. Thieme: “Het is zeer onwaarschijnlijk dat hier een plotselinge verbetering van de situatie in Oekraïne aan ten grondslag ligt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt nog steeds tegen kinderarbeid in Oekraïne, met name in landbouw en mijnbouw, maar ook tegen de inzet van kinderen in de porno-industrie, als kindsoldaten en bij straatverkoop. Waarom benoemt onze overheid dit niet meer?”

Thieme verzoekt het kabinet de vragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 6 april, te beantwoorden en de waarschuwing op de website van RVO.nl zo snel mogelijk terug te plaatsen.

Klik hier voor meer informatie over de Nee-campagne van de Partij voor de Dieren.

Gerelateerd nieuws

Kamer wil onafhankelijke evaluatie Energieakkoord

De Tweede Kamer wil dat de evaluatie van het Energieakkoord onafhankelijk gebeurt. Een motie van Frank Wassenberg (Partij voo...

Lees verder

PvdD & onderwijsexperts: duurzaamheid verbeteren door verbinding

Een duurzame samenleving begint op school. Maar slechts een klein gedeelte van de onderwijsinstellingen is systematisch met d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief