Christian lue 8 Yw6ts B8tnc unsplash 1

Europa en internationale solidariteit

Over grenzen heen denken zit in het DNA van de Partij voor de Dieren. Onze partij heeft een planeetbrede visie. Wij willen een veilige, gezonde leefomgeving voor alle wereldburgers. Voor mensen én dieren. Wij staan naast moedige burgers die wereldwijd de weg wijzen uit de crises en naar een groene, sociale en diervriendelijke wereld.

Samen doorbreken we oude machtsstructuren, zodat mensen weer de ruimte krijgen om mee te beslissen over de toekomst. Geen blinde focus op economische groei, maar op Europees en internationaal niveau samenwerken voor het welzijn van mens, dier en planeet.

We kunnen de keuzes die we maken in Nederland niet los zien van de problemen waar mensen in andere landen mee te maken hebben. Daarom is bewustzijn van onze eigen rol in de verschillende problemen belangrijk. In Nederland en de EU gebruiken we meer dan ons eerlijke deel aan natuurlijke bronnen. Nederland moet als een van de rijkste landen ter wereld zijn verantwoordelijkheid nemen en samen met welwillende burgers wereldwijd werken aan een veilige en gezonde toekomst voor iedereen.

Internationaal bouwt de Partij voor de Dieren aan een moedige politieke beweging, die het welzijn van alle levende wezens vooropstelt en de ecologische grenzen respecteert. We werken daarvoor al jaren samen met onze zusterpartijen en activisten in Europa, Midden-Oosten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Europa en internationale solidariteit

Een sociaal en rechtvaardig Europa

Voor een sociaal en rechtvaardig Europa is democratie zo dicht mogelijk bij de burger belangrijk. Daarom regelen we dicht bij huis wat kan, en in de EU wat nodig is. Het oplossen van grensoverschrijdende problemen zoals de klimaat- en biodiversiteitscrisis vraagt om Europese inzet. Daarnaast is het belangrijk dat de EU opkomt voor grondrechten als democratie, onafhankelijke rechtspraak en vrije journalistiek. We vinden sociale en economische solidariteit tussen Europese burgers een groot goed.

3 concrete plannen

 1. Internationale milieubescherming
 2. Rechten voor dieren in de EU
 3. Geen Europees asielbeleid

Groeiend verzet tegen destructieve vrijhandelsverdragen

De Partij voor de Dieren is tegen handelsverdragen. Bij een handelsverdrag spreken landen onderling af om producten aan elkaar te verkopen. Dit levert vaak alleen maar veel geld op voor grote bedrijven. Kleine, lokale ondernemers - overal ter wereld - hebben er geen voordeel van. En werknemers, dieren, milieu en omwonenden betalen vaak de prijs. Ons verzet hiertegen heeft al successen opgeleverd.

2 concrete plannen

 1. Stop vrijhandelsakkoorden
 2. Eerlijke wereldhandel

Een democratisch en transparant Europa

De Partij voor de Dieren wil meer samenwerking in Europa, maar niet zoals het nu gaat in de EU. Nu neemt de EU vaak beslissingen zonder burgers goed te informeren. Het moet duidelijker worden hoe beslissingen worden gemaakt (transparantie). Ook willen we grenzen stellen aan de enorme invloed van lobbyisten.

5 concrete plannen

 1. Groene, transparante en democratische EU
 2. Toetreding en uittreding nieuwe lidstaten
 3. Democratiseren Europese Centrale Bank

 1. Financiële steun EU-lidstaten
 2. Aanpak belastingontduiking

Vrede en veiligheid

Bij de afweging om wel of niet over te gaan tot militaire steun zijn internationale solidariteit, zelfbeschikking, menselijke waardigheid en internationaal recht leidend, en niet de geopolitieke machtsverhoudingen.

6 concrete plannen

 1. Oorlog Israël-Palestina (Gaza)
 2. Versterken van ontwikkelingssamenwerking
 3. Vluchtelingen en asielbeleid

 1. Meer autonome/kritische positie binnen de NAVO
 2. Inzetten op vredesmissies
 3. Regels wapens aanscherpen

We houden bedrijven aan ecologische grenzen

De Partij voor de Dieren wil de import van bepaalde grondstoffen verbieden. Het gaat hierbij om grondstoffen waarvan het winnen of maken ervan schadelijk is voor mensen, dieren, natuur en milieu.

2 concrete plannen

 1. Strenge regels import van conflictgrondstoffen
 2. Strenge regels import en export landbouw

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit