Vos

Dierenrechten

Naast bijna 18 miljoen mensen zijn honderden miljoenen dieren medebewoners van Nederland. Een gezonde democratie houdt rekening met de belangen van álle inwoners – mensen en dieren. Logisch, want politiek heeft niet alleen invloed op mensen, maar ook op de levens van dieren.

Dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. Met hun levens moet met zorg worden omgegaan. De Partij voor de Dieren wil dat alle dieren naar hun aard kunnen leven en daar ook de ruimte voor hebben. Een andere relatie met dieren is uiteindelijk ook in het belang van mensen zelf. Een land waarin waarden als compassie en rechtvaardigheid leidend zijn én ook voor dieren gelden, is een mooier en gezonder land.

Een veiligere wereld voor dieren is een veiligere wereld voor mensen. De manier waarop wij met dieren omgaan is een belangrijke oorzaak van veel van de grote problemen van onze tijd. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, infectieziektes zoals COVID-19 en vogelgriep, en uitputting van de bodem. Als we dieren bevrijden uit de voedselketen, lossen we veel van deze problemen in één klap op. Tot het zover is moeten de dieren in de veehouderij een (dier)waardig bestaan hebben en moet het leed zo veel mogelijk beperkt worden. Er moet volledige transparantie en goede voorlichting komen over het lijden en sterven van dieren voor de productie van vlees, vis, zuivel en eieren, dat nu voor consumenten verborgen wordt gehouden. We werken aan een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt. Een samenleving waarin alle levende wezens in harmonie met elkaar leven.

Dierenrechten

Betere rechten voor landbouwdieren

Dieren verdienen het om met respect en mededogen behandeld te worden. In de praktijk krijgen dieren echter nauwelijks wettelijke bescherming. Denk aan stalbranden: voor de opslag van wc-rollen gelden brandveiligheidsregels, voor levende dieren in stallen niet. Een absurde politieke keuze die ieder jaar vele duizenden slachtoffers maakt. Wanneer dieren rechten hebben, kan veel dierenleed worden voorkomen of bestraft.

10 concrete plannen

 1. Een einde aan de vee-industrie
 2. Systeem aanpassen aan dieren
 3. Meer maatregelen tegen stalbranden

 1. Verbod op megastallen
 2. Het eerlijke verhaal over het lijden van dieren in de vee-industrie
 3. Beter toezicht en strenge handhaving
 4. Verbod op onverdoofd slachten
 5. Sluit de slachthuizen
 6. Diertransporten drastisch inperken
 7. Stop pijn bij vissen

Beter welzijn voor gezelschapsdieren

De Partij voor de Dieren wil exotische dieren als huisdier verbieden. In Nederland heeft de helft van alle huishoudens één of meer huisdieren. Niet alleen katten en honden. Ook exotische dieren. Maar hun behoeften en natuurlijk gedrag is anders dan bij honden en katten. Fokkers handelen ook veel in (exotische) dieren. Dat moet stoppen.

7 concrete plannen

 1. Stop broodfok
 2. Dierenmishandeling harder aanpakken
 3. Dierenartskosten

 1. Positieflijst
 2. Betere opvang en noodhulp
 3. Strengere regels handel en verkoop dieren
 4. Duidelijke richtlijnen huisvesting en verzorging

Vrijheid voor wilde dieren

In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. De leefruimte van dieren wordt door menselijk handelen steeds kleiner. Wanneer mensen vervolgens in de buurt van dieren komen, krijgen dieren de schuld als er overlast is. Dat is de omgekeerde wereld.

4 concrete plannen

 1. Stop de jacht, laat in het wild levende dieren met rust
 2. Behoud beschermde status van de wolf
 3. Voorkomen in plaats van bestrijden

 1. Bescherm dieren in het wild wereldwijd

Werkdieren beter beschermen

Er komt zo snel mogelijk een einde aan de inzet van dieren, zoals honden en paarden, binnen het politiekorps. Zo lang de politie nog honden en paarden gebruikt, moet bescherming van de dieren bij de training en het inzetten van de dieren voorop staan.

2 concrete plannen

 1. Hulp- en geleidehonden
 2. Bescherming politiehonden en -paarden

Geen dieren voor vermaak

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan dierenleed voor entertainment, mode, sport en tradities.

5 concrete plannen

 1. Geen dierenleed voor sport
 2. Geen dierenleed voor entertainment
 3. Geen dierenleed voor mode

 1. Geen dierenleed voor tradities
 2. Wettelijk Paardenbesluit

Een proefdiervrije wereld

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan dierproeven. De proeven en de manier waarop de dieren worden gehouden zorgen voor veel dierenleed. Ongeveer 85% van de gebruikte dierproeven zijn bovendien niet betrouwbaar omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen. In veel gevallen zijn proefdiervrij methoden al beschikbaar en betrouwbaarder. Nederland moet de aanjager worden op het gebied van onderzoek zonder proefdieren en hierin investeren.

2 concrete plannen

 1. Onderwijs dierproefvrij
 2. Stop dierproeven

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit