De partij


Op 22 november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer. Een wereldwijde primeur! 15 maart 2017 behaalde de Partij voor de Dieren drie zetels extra, een uitbreiding van maar liefst 150 procent.

We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Met onze komst in de Tweede Kamer hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. Onze oproep om economische groei als probleem te zien, en niet als oplossing, vindt steeds meer weerklank. We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

De vier Tweede Kamerleden van de Partij voor de Dieren. V.L.N.R: Frank Wassenberg, Lammert van Raan, Esther Ouwehand en Eva van Esch.

Politieke instrumenten

Daarbij maken we ruimschoots gebruik van de middelen die volksvertegenwoordigers tot hun beschikking hebben. We dienen moties in, vragen debatten aan, stemmen over wetten en stellen vragen (Kamervragen, Statenvragen, etc.). Ook schrijven we initiatiefwetsvoorstellen en -nota’s, zoals over onverdoofd slachten en het afschaffen van de hobbyjacht.

Dat doen we met in totaal inmiddels 79 volksvertegenwoordigers: vier in de Tweede Kamer (sinds het vertrek van Femke Merel van Kooten in juli 2019), drie in de Eerste Kamer, één in het Europees Parlement, 20 in alle Provinciale Staten, 34 in zeventien verschillende gemeenteraden en 17 zetels in zeven waterschappen.

Actiepartij

Maar ook buiten de Kamers, Staten, Raden en waterschappen zijn we actief. We voeren actie, bijvoorbeeld tegen megastallen en mestvergisters, tegen de verkoop van natuur door het vorige kabinet en tegen internationale handelsverdragen als TTIP en CETA. We maken samen met ons wetenschappelijk bureau, de NGPF, films en boeken, zoals One Single Planet, Méér!, Meat the Truth en #Powerplant.

Geschiedenis van de partij

De Partij voor de Dieren is opgericht in oktober 2002. Kabinet Balkenende I draaide een groot aantal diervriendelijke regels terug. Regels en wetten waarvoor jaren was gestreden en die slechts minimale verbeteringen met zich meebrachten werden van tafel geveegd. De grens was bereikt: een groep dierenbeschermers die maatschappelijk actief was om dierenrechten en -welzijn op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen, richtte de Partij voor de Dieren op.

Politici waren nauwelijks geïnteresseerd en betrokken bij dierenrechten en -welzijn en deze onderwerpen werden onvoldoende belicht door de politiek. Er moest een partij komen die dierenrechten- en welzijn tot hoofdthema maakte om echt iets te veranderen. De Partij voor de Dieren was een feit.

Bij de verkiezingen in 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee leden gekozen in de Tweede Kamer. Naast 79 volksvertegenwoordigers is de beweging inmiddels uitgebreid met een jongerenvereniging (PINK!) en een wetenschappelijk bureau (NGPF). Sinds 2012 is de Partij voor de Dieren ook wereldwijd actief, met de Animal Politics Foundation.

Duurzame bedrijfsvoering

Op de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren en bij de organisatie van de campagnes wordt gestreefd naar een duurzame bedrijfsvoering.
Kamerleden, medewerkers en stagiaires maken voor hun woon-werkverkeer voor het overgrote gedeelte gebruik van het openbaar vervoer. Er is geen eigen wagenpark. In geval van internationale reizen voor medewerkers of politici wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de trein en bij uitzondering van gecertificeerde klimaatcompensatie. De fractievoorzitter reist waar mogelijk met de trein en in overige gevallen per hybride auto.

Het fractiekantoor van de Partij voor de Dieren in Den Haag is voorzien van een aantal energiebesparende maatregelen zoals energiebesparende knoppen op allerlei apparatuur. De website partijvoordedieren.nl en aanverwante actiesites worden gehost bij een 'groene' provider.

De partij is afhankelijk van de inkoop van energie door de Tweede kamer. De Tweede Kamer doet al veel aan energiebesparing en participeert in een aantal energievriendelijke initiatieven (100% groene stroom, warmteterugwinning, gebruik van stadsverwarming, zonnepanelen, proeven met led-verlichting en energiezuinige tl-verlichting, veegpulsen, bewegingssensoren, e.d.).

Voor het drukwerk wordt alleen gebruik gemaakt van FSC-gecertificeerd papier, en er wordt zoveel mogelijk digitaal afgehandeld om onnodig printmateriaal te voorkomen. Promotiemateriaal wordt in principe alleen ingekocht op basis van duurzaam en ecologisch geproduceerde materialen waarbij ook rekening gehouden wordt met eerlijke productieomstandigheden.

Lunches in de bedrijfskantine en tijdens vergaderingen en grote evenementen zijn geheel plantaardig, en daarnaast wordt in vrijwel alle gevallen gebruik gemaakt van biologische producten. Dit geldt ook voor de koffie en thee voor vergaderingen en medewerkers. Relatiegeschenken dragen een duurzame boodschap uit en hebben in veel gevallen te maken met vleesvermindering, gelet op het feit dat de productie en consumptie van dierlijke eiwitten extreem milieubelastend is.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de partij ontvangen geen salaris. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding en kunnen gebruik maken van een vergoeding voor voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen.