Doorbraak: vermaak geen recht­vaar­diging voor dierenleed


13 december 2014

Het wetsvoorstel voor een verbod op wilde dieren in het circus luidt een nieuwe fase in in het denken over dieren in de Nederlandse politiek. Het kabinet geeft als reden voor het wetsvoorstel dat vermaak van de mens geen rechtvaardiging kan zijn voor aantasting van de integriteit van het dier. Niet alleen dierenwelzijn, maar ook respect voor het dier zelf is daarmee grondslag voor een wettelijk besluit om optredens met dieren aan banden te leggen. Dit is een belangrijke kentering in het overheidsbeleid voor dierenwelzijn.

Sinds de invoering van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in 1992 heeft de overheid de mogelijkheid om het gebruik van dieren te beperken omwille van het welzijn én de intrinsieke waarde van het dier. De intrinsieke waarde is belangrijk, omdat daarmee uiting wordt gegeven aan respect voor het dier en het 'nee, tenzij'-beginsel kan worden toegepast: het gebruik van dieren is verboden, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet indruist tegen de belangen van het dier. Deze mogelijkheid om het gebruik van dieren aan banden te leggen is sinds 1992 niet of nauwelijks toegepast.

Marianne Thieme: “Dierenwelzijn is niet de enige afweging in onze omgang met dieren. Dieren moeten ook in hun waarde worden gelaten. Dat de regering nu nadrukkelijk het respect voor het dier mede als reden geeft voor een verbod op optredens met wilde dieren laat zien dat er een nieuwe mijlpaal is bereikt in het denken over dieren in de Nederlandse politiek. Daar zijn we bijzonder trots op en dit biedt nieuwe perspectieven voor het aanpakken van andere vormen van omstreden diergebruik."

Na de aankondiging in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD in 2012 stuurde het kabinet vandaag het wetsvoorstel naar de Kamer waarin het gebruik van wilde dieren in het circus vanaf 15 september 2015 verboden wordt. Het verbod geldt ook voor andere optredens. De Partij voor de Dieren is verheugd dat olifanten, tijgers, leeuwen en giraffen vanaf dat moment niet meer door Nederland mogen worden gesleept om kunstjes te doen in circustenten of op evenementen. De partij is wel verbaasd dat kamelen, lama’s, alpaca's en dromedarissen niet onder het verbod vallen en zal daar vragen over stellen aan staatssecretaris Dijksma.

Opvang
De dierenbeschermingsvereniging Wilde Dieren de Tent Uit biedt opvang aan voor alle wilde dieren in circussen in Nederland.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD juicht importverbod paardenvlees Mexico toe

Paardenvlees in Nederlandse supermarkten is vaak afkomstig van paarden uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen die daar zeer e...

Lees verder

Kamer: bescherm natuur tegen bollenteelt

De natuur moet beter worden beschermd tegen landbouwgif. Bollenkweek en andere teelten waarbij veel gif wordt gebruikt mogen ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief