Land­bouw­grond wordt natuur


Woud­fun­dings­actie Partij voor de Dieren

2 december 2022

De Partij voor de Dieren zet een woudfundingsactie op touw om de achteruitgang van de Nederlandse natuur tegen te gaan. Op mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers nu één of meer vierkante meter grond adopteren. Met de actie wordt geld ingezameld om een stuk landbouwgrond in Nispen (Noord-Brabant) om te zetten naar nieuwe natuur.

De partij komt opnieuw in actie, omdat het overheidsbeleid nog steeds indruist tegen de natuur en de biodiversiteit in ons land ernstig in gevaar is. Tweederde van het Nederlands landoppervlak wordt in beslag genomen door landbouw. Als we 75 procent minder dieren gaan houden voor de vee-industrie komt veel landbouwgrond vrij waarmee nieuwe natuur gecreëerd kan worden en komt er ruimte voor andere toepassingen, zoals woningbouw.

“Met het vrijkopen van grond om ruimte te geven aan nieuwe natuur geven adoptanten een belangrijk signaal af aan het kabinet: de tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij. De natuur verdient de hoogste prioriteit. Voor schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat is meer ruimte voor onze natuur onontkoombaar”, licht Tweede Kamerlid Leonie Vestering toe.

De Partij voor de Dieren wil in totaal ruim 11 hectare landbouwgrond omzetten in blijvende natuur. Deze nieuwe natuur wordt onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het natuurgebied zal bestaan uit bos, kruiden- en faunarijk grasland, een zoetwater plas en dynamisch moeras. De aankoop van de gebieden gebeurt in drie fases. De eerste drie hectare zijn verworven door de partij en kunnen nu via mijnnatuur.nl geadopteerd worden, zodat het omgevormd kan worden naar natuur. Wanneer alle vierkante meters geadopteerd zijn wordt het volgende stuk van ongeveer drie hectare verworven en ter adoptie aangeboden. De percelen worden onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen als pachter zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen.

Natuurliefhebbers kunnen de actie steunen door op mijnnatuur.nl één of meerdere vierkante meters grond te adopteren voor 9,50 euro per vierkante meter. Ze kunnen het door hen geadopteerde ‘minilandgoed’ een eigen naam geven en krijgen als dank voor hun deelname een certificaat toegestuurd. Deelnemers van de actie worden zelf geen eigenaar van de geadopteerde vierkante meter(s). Het geadopteerde landgoed zal een geheel blijven om duurzaam natuurbeheer te kunnen garanderen.

De Partij voor de Dieren startte al eerder woudfundingsacties en is daarmee de enige politieke partij die zelf natuur vrijkoopt en beheert. De partij beheert natuurpercelen in Daarle, Neede en Maasbracht. Vestering: “Zolang natuurbescherming in Nederland onvoldoende prioriteit krijgt, zal de Partij voor de Dieren particulieren blijven mobiliseren om de natuur blijvend te beschermen via adoptie- en boomplantacties.”

Gerelateerd nieuws

Tweede Kamer maakt einde aan vriesbranden van koeien

Vriesbranden, het merken van koeien met nummers om het dier in de wei te herkennen, wordt definitief verboden in Nederland. E...

Lees verder

GroenLinks en Partij voor de Dieren willen nog deze maand vuurwerkverbod regelen

Een jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers, overbelaste Eerste Hulpposten, geweld tegen politie en brandweer, dat willen G...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief