Motie Ouwehand over zich verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om weer toe te staan dat kippen onder­ste­boven aan de poten worden gevangen


12 juni 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ondersteboven aan de poten vangen van kippen al bijna twintig jaar verboden is via de Europese diertransportverordening, maar dat dit toch nog steeds de dagelijkse praktijk is,

constaterende dat dit leidt tot botbreuken, bloedingen en ontwrichtingen bij honderden miljoenen kippen per jaar,

constaterende dat de Europese Commissie heeft voorgesteld om deze wrede vangmethode toch weer officieel toe te staan en dat de minister daarmee akkoord wil gaan,

constaterende dat de Kamer eerder al heeft uitgesproken dat het onacceptabel is dat bij het vangen van dieren methoden worden gebruikt die vermijdbaar dierenleed opleveren (aangenomen motie 36200-XIV, nr. 61),

verzoekt de regering zich te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om de wrede methode om kippen ondersteboven aan de poten te vangen weer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, SP, CU, DENK, FVD, PvdD, Volt, JA21

Tegen

VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over zich in Europees verband inzetten om houtige biomassaverbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron

Lees verder

Motie Kostić over een agro-industrieheffing ter vervanging van het geschrapte Transitiefonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer