Tweede Kamer wil bescherming Noordpool


9 december 2014

Een Kamermeerderheid wil dat er niet naar gas en olie wordt geboord in de Arctische regio. Zij steunt een voorstel van de Partij voor de Dieren om dit in te brengen tijdens de internationale klimaatonderhandelingen die nu plaatsvinden in Lima.

De Noordelijke ijszee en Siberische toendra’s zijn unieke natuurgebieden. Onder de bodem bevindt zich een grote hoeveelheid olie en gas. Steeds meer landen en bedrijven treffen voorbereidingen om deze brandstoffen te winnen. Deze boringen brengen grote milieurisico’s naar deze kwetsbare en moeilijk te herbergen gebieden. Wetenschappers voorzien dat de olie- en gaswinning in de Siberische toendra’s zorgt voor dubbele klimaatschade. Het verwijderen van de struiken voor deze winning doet de ondergrond ondooien, waardoor het sterke broeikasgas methaan vrijkomt. Daarnaast zijn de gevolgen van een mogelijk olielek zijn niet te overzien.

Marianne Thieme: “Menselijke activiteit in het poolgebied heeft directe gevolgen voor de opwarming van de aarde en voor onze meest kwetsbare ecosystemen. Het is van groot belang dat de toendra’s en de noordelijke ijszee gevrijwaard blijven van olie- en gaswinning. De unieke natuur zal grote schade lijden als er zich ongelukken voordoen. Ik ben blij dat de Tweede Kamer zich hier tegen uitspreekt en het Kabinet dit zal moeten inbrengen in de onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord.”

De bescherming van het Noordpoolgebied wordt volgens de Partij voor de Dieren nu veel te veel overgelaten aan de landen die grenzen aan dit kwetsbare gebied. Deze landen hebben zelf veel financieel belang bij de winning van grondstoffen uit dit gebied en hebben een slechte reputatie op het gebied van natuur- en milieubescherming. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor het Noordpoolgebied dezelfde regels zouden moeten worden afgesproken als die nu gelden voor Antarctica: dat er geen grondstoffen gewonnen mogen worden, in ieder geval niet in de eerste helft van deze eeuw.

Gerelateerd nieuws

Tweede Kamer: ontmoedig oplaten ballonnen

De regering moet gemeenten oproepen het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stem...

Lees verder

Waddenzee wint niks met zoutboringen

Frisia Zout wil zout winnen in de Waddenzee. Ondanks dat de boringen grote gevolgen hebben voor het ecosysteem en beschermde ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief