Motie Van Raan: Onderzoek de gevolgen van een zeespie­gel­stijging van 1,8 meter


17 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het PBL in 2014 in het rapport ‘Kleine kansen- grote gevolgen’ beschrijft welke mogelijkheden er zijn om de aantallen slachtoffers te beperken en de maatschappelijke ontwrichting van overstromingen tegen te gaan,

constaterende, dat diverse studies uitwijzen dat er sprake is van een versnelde stijging van de zeespiegel en dat de stijging kan oplopen tot wel 1,8 meter aan het eind van deze eeuw,

constaterende, dat het Deltaprogramma de eerste inzichten in beeld zal brengen van de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland,

verzoekt de regering, bijvoorbeeld op basis van deze studies, de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter voor de brede welvaart in Nederland in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer