Tweede Kamer laat zich van haar dier­vrien­de­lijke kant zien


18 december 2008

Den Haag, 18 december 2008 - Op de laatste dag voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer zich van haar diervriendelijke kant laten zien. Er komt weer de mogelijkheid om strengere regels voor diertransporten te stellen die verder gaan dan de minimale Europese voorschriften. Het verbod op de verrijkte kooi voor legkippen wordt vier jaar sneller ingevoerd dan de minister wil. Ook komt er een plan van aanpak om de handel in exotische dieren aan banden te leggen. Diervriendelijk succes was er bovendien in Aarle-Rixtel: de honderden dieren in de opvang van Stichting Dierenthuis worden in geen geval gedood.

Strengere eisen diertransporten
Een meerderheid van de Kamer steunde vandaag een motie van de Partij voor de Dieren om in Nederland strengere eisen te kunnen stellen aan diertransporten dan de Europese regels. CDA’er Henk Jan Ormel had die mogelijkheid in 2006 met steun van de VDD en de LPF uit de wet laten schrappen. De PvdD-motie heeft deze wetswijziging ongedaan gemaakt. Tijdens de stemmingen gaf een Kamermeerderheid via geroffel op de Kamerbankjes blijk van haar grote blijdschap dat Nederland nu strenger kan optreden dan andere Europese lidstaten bij het transport van levende dieren. Onlangs nog gaf minister Verburg aan tot haar spijt niets te kunnen ondernemen tegen transporten van levende varkens naar Rusland. Nu biedt de Partij voor de Dieren haar de gelegenheid alsnog een verbod in te stellen.

Aanpak handel in exotische dieren
Dit kabinet dient verder een plan van aanpak op te stellen om de illegale handel in uitheemse diersoorten aan te pakken en de import van uitheemse diersoorten in te perken. Een Kamermeerderheid heeft dat vandaag gevraagd, nadat de Partij voor de Dieren daar een motie over had ingediend. Uit onderzoek blijkt dat illegale dierenhandelaren vrij spel hebben in Nederland en dat de handhavingcapaciteit ernstig te kort schiet. Al jaren wordt de invoering van een ‘positieflijst’ (een beperking van diersoorten die mogen worden gehouden) uitgesteld. Dankzij deze motie zal een begin worden gemaakt met het aan banden leggen van de leegroof uit de natuur. Nederland is in Europa het centrum van de handel in bedreigde diersoorten.

Versnelling van het verbod op de verrijkte kooi
Tevens heeft de Partij voor de Dieren kunnen realiseren dat het verbod op het verrijkte kooi voor legkippen in 2017 ingaat. Dit betekent vier jaar eerder dan de minister wilde. Deze ‘legbatterijen met een behangetje’ zouden als het aan de minister lag, pas in 2021 verboden worden. De sector stelde zelfs 2026 voor. De Partij voor de Dieren had direct nadat zij in 2006 in de Kamer kwam, met succes een dergelijk verbod geëist.

Stichting Dierenthuis Aarle-Rixtel
Een ander diervriendelijk resultaat werd vandaag behaald in de gemeente Laarbeek. Marianne Thieme had daar een gesprek met burgemeester Gilissen en zijn wethouders over het Dierenthuis te Aarle-Rixtel. Dit opvangcentrum met honderden oude en zieke honden en katten dreigt te worden gesloten omdat het niet in het bestemmingsplan van de gemeente zou passen. Burgemeester Gilissen heeft Thieme verzekerd dat de dieren hoe dan ook niet zullen worden gedood. Een speciaal ingestelde commissie zal de komende tijd werken aan een diervriendelijke en maatschappelijk acceptabele oplossing voor de Stichting. De burgemeester heeft daarnaast toegezegd zich sterk te zullen maken voor landelijk beleid inzake opvang van dieren. Hij erkende met de Partij voor de Dieren dat dieren nu aan hun lot worden overgelaten door de overheid, terwijl het een maatschappelijke verantwoordelijkheid is dieren in nood te helpen.
De Partij voor de Dieren is verheugd met deze diervriendelijke afsluiting van 2008 en ziet daarin een voorbode van een diervriendelijker 2009.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Veel dierproeven zijn onnodig

Gepubliceerd in het Friesch Dagblad, 18 december 2008 Er heerst veel onwetendheid over dierproeven, stelt het Friesch Dagblad...

Lees verder

Een knallend Nieuwjaar? Liever niet!

Het einde van het jaar is weer in zicht en hoewel veel mensen dit graag uitbundig vieren met veel knal- en siervuurwerk, is e...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief