Partij voor de Dieren brengt duurzaam bouwen dich­terbij


24 november 2022

Greenwashing in de bouw moet worden voorkomen en bestreden dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Het voorstel werd door PvdD-Kamerlid Eva van Esch ingediend tijdens een woondebat met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Tijdens dat debat vroeg Van Esch aandacht voor duurzaam en circulair bouwen.

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. De beton- en cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor grofweg 8% van de broeikasgasuitstoot. Er is dus veel klimaat- en milieuwinst te behalen met een overstap naar duurzamere (bio-based) bouwmaterialen. De minister is ook van plan om de bouw duurzamer te maken maar heeft nog te weinig zicht op hoe zijn beleid uitpakt. Omdat producenten weten dat ‘milieuprestatie’ steeds belangrijker wordt, laten zij hun materialen zo duurzaam mogelijk overkomen, regelmatig ten koste van het milieu (greenwashing). Van Esch: “Iedereen begrijpt dat er weinig van klopt wanneer beton rekent met een recyclingspercentage van 99% omdat het naderhand vermalen onder een snelweg kan worden gelegd als fundering. Vaak blijkt ook dat er informatie in de database ontbreekt of achterhaald is. Dat moet beter als we ervoor willen zorgen dat de duurzame bouwmaterialen verkozen worden boven de vervuilendere varianten.”

De aangenomen motie van de Partij voor de Dieren dwingt de regering de kwaliteit en hoeveelheid beschikbare data in het milieuprestatiestelsel te verbeteren en strikt toe te zien op de kwaliteit hiervan. Zo wordt duurzaam bouwen weer een stap dichterbij gebracht.

Gerelateerd nieuws

Tata Steel twee jaar later nog steeds even gevaarlijk voor omgeving

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een herhaalonderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat d...

Lees verder

35e partij­congres in ‘s-Hertogenbosch

Zondag 20 november werd het 35e congres van de Partij voor de Dieren gehouden in ‘s-Hertogenbosch, er waren 544 leden aanwezi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief