Partij voor de Dieren doet in alle provincies mee aan Staten­ver­kie­zingen


14 november 2018

De Partij voor de Dieren neemt volgend jaar in twaalf provincies deel aan de Provinciale Statenverkiezingen. Tevens doet de partij mee in zeven waterschappen.

Sinds de verkiezingen van 2015 is de Partij voor de Dieren met 18 Statenleden vertegenwoordigd in tien provincies, te weten Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Flevoland. De PvdD wil haar vertegenwoordiging uitbreiden met zetels in Drenthe en Zeeland. Ook in het aantal vertegenwoordigers per provincie ziet de partij op basis van de peilingen groeimogelijkheden, in landelijke peilingen staat de Partij voor de Dieren al geruime tijd op 8 zetels.

Veel besluitvorming in de provincie raakt direct aan dieren, natuur en milieu. Belangrijke regionale thema’s voor de PvdD zijn de hobbyjacht, natuurbehoud (biodiversiteit) en het tegengaan van megastallen (vee-industrie).

De Partij voor de Dieren ziet ook grote mogelijkheden om via winst in Provinciale Staten het aantal zetels in de Eerste Kamer fors uit te breiden, en daarmee een doorslaggevende stem te krijgen en de druk op de coalitie voor een duurzamer beleid op te voeren.

Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Niko Koffeman: “Het kabinet legt het lot van de 2 miljoen dieren die jaarlijks gedood worden door hobbyjagers, volledig in handen van de provincies. Het faunabeleid van de provincies is tot nu zeer dieronvriendelijk. Alle natuurschoon die in de Provinciale volksliederen bezongen wordt, zoals de populatie weidevogels, duingebieden, natuurgebieden en akkerranden, staat sterk onder druk of is zelfs al verdwenen. Een sterke Partij voor de Dieren kan daar verandering inbrengen.”

Het partijbestuur legt de ontwerpkandidatenlijsten en het ontwerpverkiezingsprogramma voor aan haar leden op het congres van 9 december.

De kandidaat-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 zijn:
Drenthe – Thea Potharst
Flevoland – Leonie Vestering
Friesland – Rinie van der Zanden
Gelderland – Luuk van der Veer
Groningen – Ankie Voerman
Limburg – Pascale Plusquin
Noord-Holland – Fabian Zoon
Noord-Brabant – Marco van der Wel
Overijssel – Luuk Folkerts
Utrecht – Hiltje Keller
Zeeland – Trees Janssens
Zuid-Holland – Carla van Viegen

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wordt tijdens het voorjaarscongres behandeld. De concept-kandidatenlijst zal voor de verkiezingen voor Provinciale Staten gepubliceerd worden. Niko Koffeman is opnieuw de beoogd lijsttrekker.

Gerelateerd nieuws

Kroondomein dicht voor jacht, dan ook subsidiekraan dicht

Als het Kroondomein elk jaar voor ruim drie maanden dicht gaat om koninklijke jachtgezelschappen het rijk alleen te geven, da...

Lees verder

'Dieren hebben beschutting en ruimte nodig, niet de kogel'

De Partij voor de Dieren is verheugd over het feit dat met het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen gewacht wordt...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief