Graan graanveld voedselzekerheid oekraine frank wassenberg partij voor de dieren pvdd

Voedsel en landbouw

Om te kunnen leven heb je gezond en betaalbaar voedsel nodig. Gezonde landbouw zorgt daarvoor: voor voedsel dat plantaardig en biologisch is, uit de eigen regio. Steeds meer mensen kiezen ook voor biologisch en plantaardig voedsel. Ze vinden het belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. En hoe het wordt gemaakt. Het is tijd voor een echte omslag: naar plantaardige en biologische landbouw. Landbouw op een gezonde bodem. Met respect voor de natuur en het milieu. En respect voor het welzijn van dieren.

Nederland is het meest ‘veedichte’ land ter wereld. De megastal van de wereld. Nergens zitten zoveel dieren zo dicht bij elkaar als in ons land. Elk jaar worden in Nederland meer dan 500 miljoen dieren gefokt en gedood. De kans op infectieziektes die overspringen van dier naar mens is groot. Er is veel uitstoot van gassen die slecht zijn voor het milieu (zoals ammoniak en broeikasgassen door het gebruik van mest). Ook landbouwgif vervuilt de natuur. De Partij voor de Dieren wil daarom het voedselsysteem veranderen. We moeten naar een gezond voedselsysteem, zonder dieren. Dat is beter voor iedereen. Ook voor de boeren.

Voedsel en landbouw

De toekomst is plantaardig

De Partij voor de Dieren wil gezond, diervriendelijk en betaalbaar voedsel. Dan is er minder veevoer nodig en komt er landbouwgrond vrij (om terug te geven aan de natuur of voor woningbouw). Er is minder schade aan de natuur en het is beter voor het klimaat. We kiezen voor vakmanschap van de boer, voor kwaliteit en voor duurzaamheid. We moedigen het eten van plantaardig voedsel aan.

2 concrete plannen

 1. Een einde aan de vee-industrie
 2. Stimuleren plantaardige voeding

Landbouw in balans met de natuur

We moeten toe naar landbouw waarbij het vakmanschap van de boer centraal staat. In balans met de natuur. Want een gezonde natuur heeft alles wat nodig is voor gezond voedsel: een gezonde bodem, schoon water en biodiversiteit (voor bestuiving en tegen plagen). Biologische boeren en tuinders laten al jarenlang zien hoe je gezond voedsel kunt maken in samenwerking met de natuur. De Partij voor de Dieren zegt: neem dit als voorbeeld voor de landbouw in Nederland.

4 concrete plannen

 1. Inzetten op duurzame landbouw
 2. Gifvrije landbouw
 3. Gentechvrije landbouw

 1. Energiebesparing tuinbouw

Stop het leegvissen van de zee

De Nederlandse visserij is medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van sommige vissoorten en voor het verwoesten van de zeebodem. Ook zeeën buiten Europa worden door Nederland leeggevist. En er is niet alleen enorm veel dierenleed in de internationale visserij. Ook veel mensen worden slecht behandeld. Viskwekerijen zijn geen oplossing maar vormen een nieuwe vee-industrie. De alternatieven liggen voor het opvissen: veel plantaardig voedsel als algen en zeewier.

3 concrete plannen

 1. Visserijbeleid radicaal wijzigen
 2. Stop antibioticagebruik visserij
 3. Stop pijn bij vissen

Regionale landbouw voor een betere wereld

Het huidige voedselbeleid in Nederland en Europa zorgt niet alleen hier voor grote problemen met het klimaat en de biodiversiteit, maar maakt ook de situatie erger voor mensen in andere delen van de wereld. Nederland put de bodem uit en vernietigt lokale ecosystemen die belangrijk zijn voor mensen die een duurzame toekomst willen opbouwen. De Partij voor de Dieren wil een landbouwbeleid dat geen schade veroorzaakt, maar juist kansen creëert voor mensen in kwetsbare gebieden en zorgt voor herstel van natuur en milieu.

2 concrete plannen

 1. Stop vrijhandelsakkoorden
 2. Stadslandbouw stimuleren

Tussenstappen in de transitie naar duurzaam voedsel

De overgang naar een duurzaam voedselsysteem is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Zolang dieren nog niet volledig bevrijd zijn uit de voedselketen, vormt de veehouderij risico’s. Zolang het gifgebruik niet is uitgebannen, loopt de gezondheid van omwonenden gevaar. En zolang er visserij plaatsvindt, zijn er maatregelen nodig om het zeeleven te beschermen. Kortom: we zijn op weg naar een duurzame, plantaardige toekomst én zetten tussenstappen om de gezondheid en het welzijn van mens, dier en natuur zo goed mogelijk te beschermen tijdens deze transitie.

3 concrete plannen

 1. Strengere regels voor keurmerken
 2. Voedselverspilling tegengaan
 3. Verregaande etikettering van voedsel

Een leefbare Aarde

Dieren­rechten

Voedsel en landbouw

Econo­mische systeem­ver­an­dering

Zorg voor iedereen

Groen en betaalbaar wonen

Kennis en cultuur

Een recht­vaardige samen­leving

Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit