Motie Vestering over een lande­lijke verplichting van beschut­tings­mo­ge­lijk­heden voor weide­dieren


12 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wettelijk verplicht is om dieren in weilanden te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals brandende zon, zware regenval of hagel;

constaterende dat desondanks veel weidedieren geen of onvoldoende mogelijkheden hebben om te schuilen;

overwegende dat de Vlaamse regering onlangs heeft ingestemd met het verplicht stellen van beschuttingsmogelijkheden voor alle weidedieren;

verzoekt de regering om, in navolging van Vlaanderen, tot een landelijke verplichting van beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering over maatregelen om de tekorten bij de NVWA niet ten koste te laten gaan van dierenwelzijn, diergezondheid of volksgezondheid

Lees verder

Motie Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer