Motie Ouwehand over een evaluatie van het Dieren­tui­nen­be­sluit


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er maatschappelijke discussie is ontstaan over onder meer de wijze waarop dieren in dierentuinen worden gehouden;

van mening, dat dierentuinen een waardevolle functie kunnen hebben, maar dat de huidige wetgeving ten aanzien van dierentuinen herijking behoeft;

verzoekt de regering om het Dierentuinbesluit te evalueren, met daarbij aandacht voor de functie, de huisvestingseisen en het fok- en transactiebeleid van dierentuinen en de opzet van deze evaluatie op te nemen in de nota Dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, SGP, VVD